.

Květen 2010

Odhalen obal nového CD od Tarji Turunen

9. května 2010 v 13:30 | WithinBlog |  Ostatní
Tarja dneska(7.5) odhalila obal svého druhého alba s názvem What Lies Beneath. Sice se ještě neví kdy se toto CD dostane do obchodů, ale tady máte alespoň názvy písní, které tam jsou:

"Montañas de Silencio"
"The Crying Moon"
"If You Believe"
"Love To Hate"
"Witch-Hunt"
"In For A Kill"
"Naiad"
"Crimson Deep"
"Anteroom Of Death"
"Dark Star (feat. Phil Labonte)"
"Falling Awake"

Toto CD bude obsahovat písně v žánru Symfonický rock a metal a trochu klasiky. Sice nwm co má znamenat ten flek co má na nose ale obal je pěknej. XD

Přední obal CD
Tarja Turunen

Dragon Age - Návod ( část.3 )

2. května 2010 v 11:58 Dragon Age - Prameny - návod

Úkryt Carty

Vydejte se k "Podivným dveřím", nyní máte kostěnou známku, která je klíčem ke vstupu do za nimi se nacházející tajnou chodbou, která vás povede ke všem místnostem, kde se ukrývají Jarviini přívrženci a ochránci ze spolku Carty, takže jimi projděte, narazíte na skupinku stráží, jejichž velitel bude po vás chtít heslo, které ovšem neznáte, takže je všechny pobijte. Pokračujte chodbou vpřed a projděte dveřmi, zlikvidujte další skupinu nepřátel. Nyní musíte podle malé mapky postupovat stále vpřed zleva doprava
da

(obr.3), procházet všemi místnostmi a všude zlikvidovat nepřátele. V jedné z místností se za mřížemi nachází vězeň Zevran, klíče od jeho kobky má u sebe jedna z mrtvol, takže ho osvoboďte, opustí vás sám. Tak se nakonec probijete až do místnosti, kde musíte svést konečný souboj s Jarvií a jejími poskoky, nejdříve zlikvidujte je a Jarvii až jako poslední. Poté naličte v truhle past pro případné další návštěvníky, pokračujte chodbou až na konec a přejděte do lokace Janarovic Zbrojíři. Zde si promluvte s vystrašeným obchodníkem, sdělte mu, že Jarvie je vaší zásluhou mrtvá, můžete si u něj dokoupit vše, na co máte peníze a co potřebujete nejvíce, poté druhými dveřmi vstupte zpět do Měšťanské čtvrti Orzammaru. Promluvte si se všemi přítomnými, přejděte do Prachova, pobijte poslední přívržence Jarvie, přejděte do Diamantové čtvrti, vejděte do Sálu Sněmovny, kde si promluvte s Vartagem a nechejte se od něj dovést k Bhelenovi. S ním pak proberte všechny nabídky dialogů, zmiňte se o paragonce Brance, která z chudé kovářovy dcery povýšila na šlechtičnu a vydejte se na cestu. Z Diamantové čtvrti se vydejte do Měšťanské čtvrti, můžete se ještě zastavit u Harrowmonta, zjistíte tak, že oba tito pánové, tedy Harrowmont i Bhelen mají naprosto stejné mocenské zájmy, jakož i stejné úkoly pro vás. V měšťanské čtvrti poté vyhledejte trpaslíka Oghrena a přijměte ho do vaší družiny (vyměňte ho za některého dosavadního člena vaší družiny), jděte vpřed a promluvte si s velitelem stráže, Oghren má doporučení, takže nyní vás již stráž pustí dál. Popojděte vpřed a na mapě světa udejte jako další cíl vaší cesty Caridinův Kříž.

Caridinův Kříž

Pokračujte tedy pravou stranou chodby vpřed, před závalem odbočte do chodby vlevo, pobijte tlupu Hlubolezů, pokračujte chodbou vpřed a zlikvidujte další smečku Hlubolezů. Další tlupa Hlubolezů vás napadne o kousek dál, probijte se vpřed a zlikvidujte Bronta a bandu Svíječů. Jděte chodbami stále vpřed a zbavujte se bestií i ostatních nepřátel, vyčistěte nejdříve chodby a místnosti vpravo, poté se vraťte a pokračujte na jih, vstupte do Thaigu Ortanů. I v této lokaci je nutno se nejdříve zbavit všech nepřátel, obřích pavouků, Zlobrů a jiných individuí. Pokračujte od jihu na sever, čistěte chodby od nepřátel, narazíte i na Kamenného Golema, vyberte truhlici Ortanů. Přeběhněte na druhou stranu přes kamenný obloukový most, stále likvidujte nepřátele, zrůdy a bestie, vstupte do modře nasvícené chodby a vydejte se touto chodbou vpřed. Přeběhněte přes další kamenný obloukový most, prosekejte se dopředu, tak se dostanete až na místo, kde se nachází Brančin deník. Přečtěte si ho a nakonec ho seberte, pokračujte dál na sever a na konci přejděte přes mapu světa do Mrtvých příkopů.

Mrtvé příkopy

Před chvílí jste se z Brančina deníku dozvěděli, že máte dále hledat v Mrtvých příkopech Kovadlinu nicoty. Zde se už bojuje, pomozte tedy vaším přátelům pobít protivníky, jsou i vašimi nepřáteli. Poté co se zbavíte všech nepřátel, pomluvte si s Kardolem a proberte s ním všechny dialogy, zeptejte se ho hlavně na Kovadlinu nicoty a na Nekonečné Lyrium. Poté přeběhněte přes most, zbavte se hordy nepřátel, pokračujte vpřed chodbou vlevo, zlikvidujte Bronta a tlupu Svijců, projděte dveřmi na jih, probíjejte se stále vpřed chodbami na jih, poté přes další nepřátele chodbami na východ, dále pokračujte chodbou na jih. Odtud se prosekejte chodbami na sever a na konci projděte dál plechovými dveřmi. Probijte se přes most a na koci projděte dál dalšími plechovými dveřmi, zbavte se kostlivců a jiných bestií, projděte dveřmi na východ. Pokračujte dál východní chodbou, odbočte na jih, setkáte se s nešťastnou a zoufalou kamarádkou Branky, proberte s ní všechny nabídky dialogů a nechejte ji odejít. Pokračujte na západ, zabočte na jih, pobijte bestie, vstupte do modře nasvícené brány, na koci přistupte k Oltáři legionářů, seberte z něj vše a převlečte se do razantnější výstroje a výzbroje. Vracejte se zpět, pobijte oživlé Duchy legií, vydejte se vpřed a projděte červeně nasvícenou bránou. Pokračujte chodbou na východ, nyní na vás čeká velice těžký souboj s Plemennou matkou a jejími ochránci. Poté, co se této veškeré havěti zbavíte, objeví se znovu vám již známá přítelkyně Branky a sdělí vám, že umírá na její zradu. V reálu pak vejděte do chodby a přes mapu světa se přesuňte do další lokace.

Kovadlina nicoty

Vydejte se chodbou vpřed a postupujte na východ, doplňte si, nebo vyměňte vaše společníky dle vlastního uvážení, jděte vpřed a setkáte se s Brankou. Proberte s ní všechny dialogy, poté vstupte do chodby a vydejte se vpřed, zbavte se Zlobra a tlupy Svíječů a Vířivců, sbírejte modré lyrium, poté pokračujte chodbou vpřed, zbavte se dalších nepřátel a pokračujte chodbou dál na východ. Pobíjejte nepřátele, o kousek dál pobijte několik kamenných Golemů, pokračujte chodbou vpřed, zbavte se dalších kamenných Golemů, dávejte si pozor na pasti v podlaze. Jděte vpřed a zlikvidujte Golemy a Praštěnce, tak se vám otevřou protější dveře, kterými projděte. Pokračujte chodbou dopředu, na jejím konci projděte plechovými dveřmi, popojděte vpřed, tak se spustí animace, po jejím skončení musíte pobít několik obživlých Zapomenutých a Vzteklých duchů, musíte ale zabít Plodiče přízraků, který plodí neustále nové duchy. Vždy, když se objeví na obrazovce kovadlina, aktivujte ji, tak Plodiče duchů oslabíte. To opakujte tak dlouho, dokud nezničíte všechny duchy včetně samotného Plodiče duchů
da

(obr.4). Poté pokračujte chodbou vpřed, spustí se další animace, v níž se bude Branka dohadovat s Caridinem, komu vlastně kovadlina náleží. Proberte tedy všechny nabídky dialogů, odmítněte Caridinův požadavek a pusťte se s ním do boje, musíte ho zabít včetně jeho nohsledů. Jakmile tedy všechny pobijete, promluvte si s Brankou, poberte s ní opět všechny dialogy a nechejte si od ní vykovat Trpasličí paragonskou korunu, v animaci vám ji Branka vykuje a předá ji vám, v reálu potom odejde ke Kovadlině nicoty. Jděte tedy za ní ke Kovadlině nicoty, kovadlinu prozkoumejte, zjistíte ale, že je tak pevně vrostlá do země, že by její vykopání trvalo několik let. Nechte tedy zešílivší Branku trčet u Kovadliny nicoty, promluvte si s trpaslíkem Oghrenem, proberte s ním všechny dialogy a přes mapu světa se vydejte do Orzammaru. Ocitnete se v rozhádaném trpasličím sněmu a musíte se rozhodnout, komu Paragonskou korunu předáte, zda Bhelenovi, nebo Harrowmontovi, já se rozhodla ji dát Bhelenovi. Po korunovaci Bhelena si s ním pohovořete a poté se vydejte přes Diamantovou a Měšťanskou čtvrť na jejím konci přes mapu světa do Breciliánského lesa.

Breciliánský les

Na cestě k lesu však budete napadeni a čeká vás divoký souboj s trpasličími rebely, poté co je porazíte, projděte dál zadní dřevěnou bránou a nyní již dojdete do Breciliánského lesa. Setkáte se s národem Dálů, na které narazíte v jejich tábořišti, nechejte se dovést k jejich stařešinovi, se kterým proberte všechny dialogy, pohovořte i s Cammen a Athrasem, všech se hlavně zeptejte na Tesáka. Pokračujte dopředu, vaším úkolem je nalézt a zabít Tesáka, velkého nepřítele Elfů, na to si však ještě počkáte, čeká vás dlouhá a nebezpečná cesta. Odbočte na cestu doprava, pobijte vlky a vlkodlaky, pokračujte vpřed k vodopádům, zaství vás mluvící vlci, pusťte se s nimi do boje, ale oni utečou. Od vodopádů přejděte dál přes lávku doprava, pobijte smečku vlků, o kousek dál další tlupu nepřátel, vedenou Zlobry, jděte vpřed a zlikvidujte oživlý strom Divokého lesouna. Pokračujte vpřed, projděte k východu Breciliánského lesa, pokračujte vpřed, setkáte se s vlčici Danylou. Proberte s ní všechny dialogy a na její přání ji nakonec zabijte, vydejte se na východ, zlikvidujte další Obživlé stromy, o kus dál se zbavte Medvědích běsů, pokračujte na sever a zbavte se Zlobrů. Vracejte se na jih, odbočte na východ, setkáte se s Šíleným poustevníkem. Proberte s ním všechny dialogy, zabít ho nemůžete, bude si přát, abyste ho zbavili Divokého dubu. Slibte mu to a tak budete moci přejít do Západní části Breciliánského lesa, vydejte se tam, cestou zničte několik Divokých dubů, poslední o kus dál si bude chtít s vámi promluvit. Proberte s ním tedy všechny dialogy, Šílený poustevník přece chtěl, abyste tento dub zabili, takže dub v souboji zničte. Postupujte dál přes další Divoké duby na západ, tak dojdete k ohništi, spustí se animace, po jejím skončení pokračujte v reálu dál na západ. Porazte Démona, vraťte se zpět k Šílenému poustevníkovi, dejte mu vlčí kůži, kterou byste měli mít při sobě, je to převlek, který vám vrátí a tak přelstíte další stromy. Jste tedy nyní přestrojeni, můžete projít přes zátaras, promluvte si s Vlkodlakem, proberte s ním všechny dialogy, poté se spustí animace, v reálu pak popojděte vpřed a ocitnete se před branou, vedoucí do Elfích Ruin.

Elfí Ruiny: Horní část

Projděte další bránou, seběhněte dolů po schodišti, zbavte se Vlkodlaků, pokračujte vpřed protějšími dveřmi. Vydejte se dopředu, zabijte Jedovatého pavouka, pokračujte na jih a chodbou na západ, zbavte se draka, pokračujte na jih a vstupte do Spodních Ruin.

Elfí Ruiny: Spodní část

Popojděte vpřed, zbavte se Kostlivců, o kousek dál dalších, jděte vpřed a promluvte si s opuštěným dítětem, marně shánějícím jeho mámu, poté pobijte další Kostlivce. Projděte bránou, zlikvidujte Kostry a Kostlivce, pokračujte chodbou na jih a seběhněte dolů po schodišti. Vyčistěte přilehlé místnosti od Kostlivců, projděte dveřmi na západ, zbavte se dalších Kostlivců, pozor na ohnivou past. Za dalšími dveřmi opět zlikvidujte tlupu Kostlivců, seběhněte západním schodištěm dolů, opět vyčistěte přilehlé místnosti od Koster a Kostlivců, pokračujte na sever, pobijte všechny nepřátele, vydejte se na sever a přejděte do další lokace.

Doupě Vlkodlaků

Vydejte se vpřed a projděte bránou, zbavte se Vlků a Vlkodlaků, o kousek dál dalších, seběhněte dolů po jižním schodišti. Pokračujte vpřed a projděte bránou, setkáte se s mluvícími Vlkodlaky, proberte tedy všechny dialogy a nechejte se odvést k Paní lesa. Poté co vás k ní dovedou, proberte i s ní všechny dialogy, její nabídky odmítněte, ptejte se po Tesáku, tak se sama změní v Tesáky a sveďte s ní a jejími ochránci boj. Jakmile tedy všechny pobijete, vydejte se na jih a projděte dveřmi, vyběhněte po schodišti nahoru a projděte bránou do Horní části ruin. Jděte vpřed a promluvte si se Zathrianem, proberte s ním všechny dialogy a nechejte se jím odvést do Tábořiště Dálů.

Tábořiště Dálů

Promluvte si s Athrasem, kterému sdělte, že Danyla je mrtvá, obdržíte od něj amulet. Nyní se přes mapu světa přeneste do Tábora, zlikvidujte všechny nepřátele a přejděte východní cestou z Tábora ven a přes mapu světa a přes Zdevastovanou cestu, přejděte do Doků na jezeře Chalenhad. Seběhněte dolů ke Carrollovi, proberte s ním všechny dialogy, převeze vás na loďce do Věže Kruhu. Promluvte si se všemi přítomnými, hlavně pak s velitelem Greagoriem, zavede vás do Ubikace úředníků, nato projděte do chodby přes Kovové dveře. Vyčistěte všechny místnosti po stranách od nepřátel, na konci chodby projděte do vyššího patra. Promluvte si s mágem Wynneí, přijměte ji do své družiny, jděte vpřed a nařiďte Wynne, ať odstraní magický zátaras, poté vejděte do chodby. Probijte se dál přes několik místností a na koci projděte dveřmi do dalšího patra. Promluvte si s Owainem, poté vyčistěte všechny místnosti v tomto patře od nepřátel, znovu postupte do vyššího patra. Vyčistěte Velkou síň a projděte do čtvrtého patra, zabijte v souboji Démona touhy a ostatní nepřátele, projděte dveřmi a promluvte si s Obrovskou příšerou, přejdete tak do další lokace Weisshaupt.

Kruhová věž

Jděte vpřed a promluvte si s Duncanem, proberte s ním všechny rozhovory a v souboji ha zabijte, jakož i jeho dva ochránce. Vstupte do Podstavce úniku, z mapy do Syrového úniku. Pomluvte si s Nailem, poté projděte portálem. Nyní tedy jste se ocitli v Kruhové věži, kde jste docela sami, je to prokleté místo a vy budete muset zlikvidovat všechny mágy a ostatní nepřátele, abyste se znovu setkali s vlastní družinou, která se nechala odlákat pro zatemnění mysli. Po zabití Duncana se vám objeví Podstavec úniku, aktivujte ho kliknutím, na kterém je mapa celého Úniku, vy se musíte dostat přes všechny lokace do střední lokace, tedy do Vnitřní svatyně. Lokace v Úniku jsou tedy tyto: Weisshaupt, Syrový únik, Hořící věž, Noční můra, Rozdělení mágové, Noční můra, Templářova noční můra, Noční můra, Zplozenecká invaze a poslední Vnitřní svatyně. V každé lokaci se na podlaze objeví modrobílé kolo, což je teleport, kterým procházíte do dalších lokací. Je nutné dodržet předepsaný postup, protože pokud byste tak neučinili, v některých lokacích byste si neporadili, jak dál. Musíte totiž pobíjet nepřátele a osvobozovat přátele, tak se postupně naučíte přeměňovat se v různé postavy, jako v Myš, Ducha, Hořícího muže a Golema. Každá z těchto postav má totiž specifické vlastnosti, umožňující jí projít jinak neprůchodnými oblastmi. Tak Myš umí procházet myšími dírami, Hořícímu mužovi neškodí plameny, Golem umí vyrážet hrubou silou pevné dveře, které jinak nelze otevřít, Duch dovede procházet skrytými dveřmi, které v jiné podobě nespatříte. Ve všech lokacích je spousta myších děr, kterými projdete pouze jako myš, všechny lokace je nutné procházet podle malé mapy a likvidovat nepřátele. Na obrázku jsou již projité lokace, ty jsou původně tmavé, jakmile splníte požadovaný úkol, další lokace zesvětlá a můžete se do ní přesunout přes mapu na obrázku. Pokud tedy příslušnou mapu zcela vyčistíte a splníte požadované úkoly, pak se na světlém místě lokace objeví znak, což je důkazem toho, že jste v ní splnili všechny úkoly a můžete tedy postoupit do další osvětlené lokace. Možná, že se vám to bude zdát příliš složité, ale po několika pokusech rychle zjistíte, že to tak zlé k pochopení není. Takto tedy projděte všechny lokace, v posledních se postupně setkáte se svými přáteli, pohovořte s nimi a vždy zlikvidujte všechny nepřátele, tak přátele osvobodíte a vrátíte jim zatemnělou paměť. Nakonec se dostanete do Vnitřní svatyně a po posledním souboji projděte teleportem, tak se všichni společně ocitnete v další příběhové lokaci.

Sídlo earla Aemona

Přes mapu světa se vydejte do vesnice Rudohoří a odtud na Rudoskalský hrad. Vstupte dovnitř a promluvte si s earlem Eamonem, proberte s ním všechny dialogy a nechejte se od něj převést do Dederinu, zde s ním opět projděte všechny dialogy a vydejte se na zasedání Sněmu. Setkáte se však s Loginem a jeho kumpány, proberte s ním všechny dialogy, odmítne se k vám přidat, takže se ocitnete v Sídle earla Eamona. Prohledejte všechny místnosti, vyhledejte earla Eamona a promluvte si s ním, představí vám služku královny Anory Erlinu. Proberte s ní všechny dialogy, souhlaste s tím, že královnu Anoru zachráníte. Nyní se vydejte přes mapu světa do sídla earla v Dederinu, promluvte si s Erlinou, dozvíte se nyní, že královna Anora je uvězněna v sídle earla Howena. Zpředu se přes rozlícený dav do jeho sídla nedostanete, vydejte se tedy k zadnímu vchodu do sídla, Erlin zabaví stráže a vy vchodem vejděte dovnitř, kde se převlečte. Chovejte se přirozeně, neboť pokud se prozradíte, čeká vás velice těžký souboj. Ať už tak, či onak, vydejte se, nebo se probijte, tak se dostanete až k magickým dveřím, za kterými je vězněna královna Anora. Prohledejte všechny žalářové cely dole ve sklepení, pobíjejte stráže, propusťte vězně i mága, najděte klíče, které mají při sobě vámi pobití strážcové. Osvoboďte muže z mučidel, jiné dle vlastních úvah můžete skolit, zejména toho šílence. Tak osvobodit královnu Anoru a vraťte se přes zpřístupněné dveře do interiéru earla v Dederinu.
Projděte kolem osvobozené královny Anory, promluvte si s ní, jděte vpřed, tak se spustí animace, kdy se budete muset vypořádat s přesilou nepřátel, kteří se vám budou chtít pomstít za smrt Howera. Promluvte si s jejich velitelkou, proberte s ní všechny dialogy, představte jí královnu Anoru, tak bude bez sebe vzteky a pustí se s vámi do boje. Pokud je porazíte, můžete pokračovat dál, pokud ne, upadli byste do zajetí a hry by se vyvíjela docela jinak, ocitli byste se ve vězení, z něj se vysvobodit a teprve potom pokračovat dál v hlavní herní linii. Zvítězili jste? Pak se přes mapu světa vydejte do sídla earla Eamona do Rudohoří, proberte s ním všechny dialogy a následujte ho do jeho sídla v Dederinu. Zde si promluvte s ním znovu, pohovořte i s Anorou a Alistairem, zkuste domluvit, aby se vzali, ale zřejmě nepochodíte. Takže vyjděte ven a přes mapu města se vydejte do čtvrtě Elfí odluka.

Elfí odluka

Vstupte do domu Cyriona, promluvte si se Soprisem, poté pokračujte vpřed a pohovořte si se slepým sirem jménem Otto, proberte s ním všechny dialogy. Probijte se do Nemocnice, neboť stráže vás nebudou chtít pustit dovnitř, klíč ode dveří naleznete u mrtvoly vámi zabitého velitele stráže. Vstupte dovnitř, zde zlikvidujte další stráže, propusťte vězně, vraťte se ven a vstupte do Bytů. Místnosti prohledejte, nemocné Elfy nechejte nepokoji, vraťte se na volné prostranství, vstupte do Tevinterského skladu, pobijte vojáky, najděte Caladriuse, pohovořte si s ním a nakonec pobijte jeho vojáky. Přeživší Caladrius bude s vámi smlouvat, přinuťte ho, aby vám vydal všechny věci, klidně ho potom zabijte. Jakmile tedy pobijete všechny nepřátele, vraťte se přes mapu k earlovi Eamonovi, kterému sdělte, jak jste dopadli v Elfích odlukách. Earl vás vyslechne, proberte s ním všechny dialogy, nakonec sám odejde na sněm do Královského paláce, takže se za ním přes mapu světa na sněm vydejte.

Královský palác - Sněm

V úvodní animaci si promluvte s přívrženkyní Logina, zastrašte ji a vstupte do Sálu sněmu. Promluvte si s Loginem, proberte s ním všechny dialogy, poté se budete muset pustit do boje. yPokud vydržíte a obstojíte v boji, bude tento asi uprostřed přerušen, v animaci budete vyzváni, aby Alistair bojoval s Loginem jako muž proti muži, tento souboj tedy přijměte. Tento souboj musíte samozřejmě vyhrát, pokud tedy Logina srazíte na kolena, v animaci nastane spor o to, kdo se má stát králem. Proberte opět všechny nabídky dialogů, tak volba stát se králem padne na Alistaira, po skončení této animace se ocitnete nazpět v sídle earla Eamona. Především se vydejte zpět do Elfí odluky, najděte Valeadrianův dům, pohovořte si s Valeadrianem, obdržíte od něj dýku, poté se vydejte přes mapu světa do Rudoskalí. Zjistíte, že vesnice je zcela zničena a vypleněna Zplozenci, vyčistěte tedy celou vesnici od v ní se nalézajících Zplozenců, poté se vydejte přes zničenou bránu na Hrad Rudoskalí. Vyběhněte po schodišti ke vchodu do hradu, pobijte další Zplozence, poté si promluvte s Poslíčkem a nechejte se jím odvést dovnitř hradu. Zde si promluvte se všemi přítomnými a pté se vydejte přes dveře do prvního patra. Vyhledejte Riordana a promluvte si s ním, proberte všechny nabídky dialogů, poté vyhledejte vaši ložnici a vstupte dovnitř. Zde vám nabídne Morrigan, abyste se s ní vyspali a zplodili tak dítě, které bude záchranou před vaší nutnou smrtí pro záchranu Dederinu. Samozřejmě ji vyhovte, tak se spustí animace, ve které spatříte všechny armády, které jste až do teď vytvořili pro boj se Zplozenci, spatříte divokou a krvavou bitvu a v reálu se poté ocitnete jako Aedon před Městskou bránou Dederinu. Zde už ale zuří boj všech spojenců se Zplozenci, přidejte se tedy k těmto bojovníkům a pomozte jim tyto parchanty zlikvidovat. Poté, co nad Zplozenci zvítězíte, promluvte si s Riordanem, vysvětlí vám plán dalšího postupu v bojích se Zplozenci, poté projděte dál branou do města a přes mapu se vydejte do Elfí odluky.

Elfí odluka

Pokračujte vpřed, setkáte se s hlídkou, vedenou Shiann, uložte ji úkol hlídat bránu proti Zplozencům. Poté se vydejte dopředu a připravte se na boj oproti obrovské přesile. Naštěstí pro vás si ale nyní už můžete přivolat na pomoc některou z armád, které jste v předchozích částech vybudovali. Na výběr máte armády Rudoskalí, templáře, Elfy, Golemy, nebo Trpaslíky. Na hrací ploše vpravo se vám totiž objevily nové ikony velitelů těchto armád, kliknutím na ně si vyberte na pomoc tu armádu, kterou uznáte za nejvhodnější. Každá z nich má jiné vlastnosti, bojuje s různou silou a jinými zbraněmi. Po kliknutí na ikonku velitele se tato vámi zvolená armáda objeví na bojišti a bude vaším vydatným pomocníkem, jen zvolte vždy tu nejsilnější armádu, i když vyzkoušet si postupně všechny, vám souboje obohatí o nové poznatky. Po vítězném boji pokračujte vpřed, promluvte si znovu se Shiann, poděkuje vám za pomoc a vy pokračujte vpřed. Znovu si vyberte pomocnou armádu k dalšímu boji, pobijte Zplozence, zabijte i jejich generála, opět jděte dopředu. Znovu narazíte na Shiann, opět si s ní promluvte, konečně od ní obdržíte odměnu. Vraťte se zpět po cestě na jih na Tržiště, spustí se animace, po jejímž skončení se probijte přes mapu světa do Městských bran. Promluvte si s důstojníkem, znovu si vyberte na pomoc některou z armád, opět se pusťte do boje s hordou Zplozenců. Poté co Zplozence pobijete, promluvte si s Poslem, kterému sdělte, že průchod jsou již zabezpečené, poté se spustí animace, ve které Riordan naskočí na draka a za cenu svého vlastního života se jej pokusí zlikvidovat. Po skončení této animace se ocitnete u bran Palácové čtvrti, vejděte dovnitř, vyberte si opět pomocnou armádu a přes Palácovou čtvrť se probijte k mřížím do Pevnosti Drakon, projděte jimi.

Pevnost Drakon

Po přechodu do Pevnosti budete opět napadeni, takže znovu si vyberte pomocnou armádu a zlikvidujte všechny Zplozence, poté vstupte do Hlavního patra Pevnosti. Popojděte dopředu, prohledejte boční místnosti, jděte chodbou vpřed, zlikvidujte první nepřátele, vyběhněte nahoru po schodišti a projděte dveřmi, hned poté druhými. Pobijte další neřády, vydejte se dál východní chodbou, opět i zde prohledejte boční místnosti, projděte dalšími dveřmi, protějšími dveřmi vstupte do prvního patra. Odbočte doleva a projděte dveřmi, pobijte nepřátele za dalšími dveřmi, prohledejte všechny místnosti v tomto patře za dveřmi, vyčistěte je od nepřátel a stále podle mapky postupujte na východ. Odtam se probojujte na jih a dalším vchodem vstupte na střechu. Spustí se animace, po jejím skončení si vyberte na pomoc armádu, nejlépe Elfů, neboť tito umějí bojovat na dálku a pusťte se do boje. Budete muset porazit mnoho nepřátel, vedených Drakem Arcidémonem, což je velice nebezpečná a odolná bestie, kterou musíte rovněž skolit. Tato potvora často mění přelétáváním místa, takže na kruhové mapce sledujte, kam se přemístila, i pro vás bude dobré změnit vaši zbraň na luk, pokud jej samozřejmě máte v inventáři. Jakmile tedy porazíte i Draka Arcidémona, spustí se velice výmluvná animace, k níž není třeba komentáře, dojde ke korunovaci Alistaira králem, vy si s ním promluvte a podle toho, kterou žádost si vyberete ke splnění vašeho přání, tak nakonec příběh skončí. Poté se ocitnete v lokaci Po korunovaci. Jděte vpřed a promluvte si se strážemi, odpovězte, že jste připraveni, tak projdete dveřmi a spustí se dokončení celého příběhu v textech, ze kterých se dozvíte, jak to všechno vlastně dopadlo a tím celá tato hra končí.

Dragon Age - Návod ( část 2.)

2. května 2010 v 11:57 Dragon Age - Prameny - návod

Rudoskalí

Vaším úkolem je dát dohromady armádu, která by se spojila proti Teyrnu Loghainovi a donutila ho tak předstoupit před spravedlnost. Vydejte se tedy dopředu, seberte kořen smrti, přeběhněte přes obloukový kamenný most a promluvte si s lučištníkem, proberte s ním všechny varianty dialogů, dozvíte se, že earl Eamon je dokonce možná i mrtvý, nabídněte mu pomoc, spustí se animace a ocitnete se v kapli. Zde si promluvte se všemi přítomnými, zjistíte tak, že jedna z žen hledá její unesené dítě. Poté projděte protějšími vraty ven, setkáte se s domobranou, připravující se na boj, jděte vpravo po dřevěných schodech a vykopněte na konci dveře. Osobám, které se uvnitř místnosti ukrývají, nabídněte sto stříbrňáků, tak budou ochotni se přidat k armádě. Pokračujte přes most, tam naleznete další kořen smrti, poté vyrazte dveře u kovárny, promluvte si s věčně opilým kovářem a slibte mu, že naleznete jeho ztracenou dceru, tak se rozhodne, že opraví všechny zbraně pro muže ve vesnici. Vyjděte ven, promluvte si s lučištníkem, sdělte mu, že jste kováře přiměli k opravě zbraní, domobrana je teď připravená k boji. Nyní prohledejte všechny příbytky po okolí a každému sdělte, aby se přidal k domobraně. Poté vyhledejte sira Pertha, i s ním proberte všechny nabídky dialogů, projděte vraty a posbírejte všechny předměty. Nato vyjděte ven, utíkejte po cestě vzhůru a vstupte do hradu, dál ale neprojdete. Vraťte se ven, vydejte s úplně na sever, tak se spustí mapa světa a vy zadejte jako cíl Chatrč Flemeth. Ocitnete se před bestiemi, které pobijte, posbírejte všechny předměty a vraťte se přes mapu světa nazpět do Rudohoří. Vesnice ale byla přepadena, zbyl zde Mrchožrout, promluvte si s ním, proberte všechny dialogy a vydejte se do kaple, zde naleznete těžce zraněného Tragana, kterého uzdravte, následujte ho k mlýnu, opět si s ním promluvte. Přijde za vámi i Isolda, pohovořte si i s ní, poté co odejde, získáte od Tragana pečetní prsten, který vám umožní dostat se tajným vchodem do hradu. Vstupte tedy do chatrče nad mlýnem, použijte prsten na podlahu, tak se ocitnete v suterénu Rudoskalského hradu.

Suterén Rudoskalského hradu

Jděte vpřed a projděte dveřmi, pobijte oživlé mrtvoly, tak se spustí animace, v níž se setkáte s uvězněným mágem, o kterém se vám již zmiňovala Isolda. Přizná se vám ke zradě, byl to on, který otrávil earla Eamona, proberte s ním všechny dialogy, zrada se neodpouští, takže jej nakonec zabijte. Pokračujte vpřed, zabijte obživlou mrtvolu Kaitlin i ostatní obživlé mrtvoly, pokračujte po točitém schodišti dál nahoru, upravte si vlastnosti postavy a projděte dveřmi, pobijte další obživlé mrtvoly a pokračujte vpřed. Tak se dostanete na chodbu, na jejímž konci projděte vlevo dveřmi do místnosti, kde se setkáte s Valenou, dcerou kováře, promluvte si s ní o všem a nakonec ji pošlete tajnou chodbou domů. Vraťte se, odbočte dvakrát doleva, projděte dveřmi do horního patra hradního suterénu, i zde vás čeká těžký souboj s obživlými mrtvolami. Poté projděte dalšími dveřmi, vyberte bedýnky, jděte doleva, i zde vyberte truhly a bedýnky a vyjděte ven. Ocitli jste se na hradním nádvoří za bránou hradu, kterou jste před chvílí nemohli projít, pobijte houfec obživlých mrtvol, poté po schodišti vyběhněte nahoru a projděte dveřmi, ocitli jste se uvnitř hradu v jeho hlavním patře.
Hlavní patro Rudoskalského hradu
Nalézáte se tudíž uvnitř hradu v jeho hlavním patře. Vydejte se chodbou vpřed, tak se spustí animace, v níž se setkáte s rodinou earla Eamona. S matkou proberte všechny nabídky dialogů, poté budete napadeni, pobijte tedy všechny stráže. Tak se opět spustí animace, ve které se dozvíte vše o earlovi Eamonovi a jeho manželce Isoldě, navíc i o jejím synovi Connorovi, který je posedlý prokletím čarodějnice. Proberte s Isoldou všechny nabídky dialogů, pohovořte si i s Teaganem, v reálu pak projděte všechny místnosti a pobijte stráže, vždy posbírejte vše, co můžete. Tak se dostanete až do místnosti, kde se nachází skutečný Connor, neovlivněný zlou vášní, i s ním proberte všechny nabídky dialogů, tak se znovu spustí animace, po jejím skončení musíte podstoupit souboj s Démonem touhy, tedy se zmíněnou čarodějnicí. Je opravdu silná, pokouší se vás zmrazit, uhýbejte tedy před jejími útoky, po chvíli, jak ji podlomíte zdraví, vyšle na vás bestie, ty musíte rovněž skolit a znovu se pustit do čarodějnice a bojovat s ní dál, pokud ji neskolíte. Opět se spustí animace, v níž vás Isolda prosí, abyste Connora nezabíjeli, udeřte ji a Connora zabijte. Spustí se nová animace, v níž se ocitnete u nemocného earla Eamona, proberte všechny možnosti dialogů a v reálu se vydejte zpět na nádvoří hradu, nyní už je brána před vámi otevřená, takže sejděte ze schodů a projděte jí vpřed. Ukáže se vám mapa světa, jako další cíl vaší cesty si zadejte Denerim.

Tržní čtvrť v Denerimu

Earl Eamon leží tedy na smrtelné posteli, ale pověst vypráví, že urna s popelem prorokyně Andraste má léčivou moc, takže nalézt ji, je pro earal Eamona jeho poslední nadějí na přežití. Nejdříve si vylepšete postavu a poté se vydejte vpřed, odbočte doleva a promluvte si u brány s templářskými strážci. Poté si pohovořte s Justinou, sestrou správce, proberte s ní všechny nabídky dialogů, pokračujte doleva a promluvte si se Slimem Couldrym, i s ním proberte všechny možnosti dialogů, kupte od něj kavku za padesát stříbrných a pokračujte vpřed, vstupte vlevo do obchodu, pohovořte si se všemi přítomnými, u Herrena si můžete dokoupit nějaké ty užitečné věci, vyjděte ven, promluvte si se strážci a prohledejte všechny místnosti za dveřmi. Vraťte se na tržiště a promluvte se s Liselle, dozvíte se tak spousty nových informací. Poté okraďte komornou, jděte zpět ke Slimovi Couldrymu a máte-li dost peněz, kupte si od něj nové informace, pokud dostatek peněz nemáte, budete si muset zajít do Zadní uličky a bojem získat další příděl peněz. Poté se vraťte na Tržní čtvrť v Denerimu a znovu si promluvte se Slimem a získejte nové informace. Jděte za seržantem Kylonem a pohovořte si s ním, bude po vás chtít, abyste z Krčmy u Rozežraného Šlechtice vyhodili ven několik žoldáků. Vydejte se tedy tam, promluvte si s vůdcem žoldnéřů, zastrašte ho vyhrůžkami, tak sami krčmu bez boje opustí. Vyberte truhlici a vraťte se na tržiště, znovu si promluvte se seržantem Kylonem, bude vám vděčný a získáte odměnu. Nyní se přes mapu světa vydejte do vesnice Útočiště, ale budete zastaveni v půli cesty v lokaci Dlouhá cesta. Jděte vpřed a pobijte nepřátele, pozor, budou na vás líčit pasti. S posledním zraněným nepřítelem si pokecejte, proberte všechny dialogy, poté se vraťte k výchozímu bodu a přes mapu světa pokračujte dál do vesnice Útočiště.

Vesnice Útočiště

Vyběhněte po schodišti nahoru a promluvte si se stráží, proberte s ní všechny nabídky dialogů, poté postupujte stále vpřed, prohledávejte okolní domky a sbírejte předměty. Tak dojdete až ke Svatyni, vstupte dovnitř, promluvte si s představeným, nebude vás však chtít pustit dál, takže všechny přítomné včetně jeho pobijte. Poté vstupte do tajné místnosti a promluvte si s raněným bratrem Genitivem, proberte s ním všechny nabídky dialogů, máte u sebe medailón, který je klíčem pro otevření pro další cestu, ukažte mu ho, tak vás v animaci doprovodí ke Zřícenému Chrámu. Poté, co vás bratr Genitivi opustí, probíjejte se stále dopředu, prohledávejte všechny okolní místnosti a zbavujte se příšer a kultistů. Najděte klíč od jihozápadní brány, vydejte se k ní, odemkněte si ji a uvnitř seberte klíč od hlavní brány, poté se vraťte a probíjejte se dále na sever, nakonec hlavní severní bránou projděte. Vyběhněte nahoru po schodišti, pobijte další bestie a kultisty, nato zapalte Svatý koš, projděte dalšími dveřmi a zbavte se dalších stráží, bestií a kultistů, projděte dál dalšími dveřmi. Prohledejte další místnosti, zbavte se Popelavých příšer, mágů a kultistů, ve dvou vedlejších místnostech jsou bedny, ze kterých vyskočí po jejich otevření další Popelavé příšery, které musíte zdolat, je to boj navíc, ale za získání zkušeností rozhodně stojí. Poté pokračujte dál vpřed a dveřmi vstupte do Jeskyně.

Jeskyně

Popojděte vpřed a zbavte se kultistů, projděte vchodem a zbavte se dalších nepřátel. Vstupte do chodby, pobijte další nepřátele, pokračujte dopředu a zlikvidujte dráčky, vydejte se chodbou dopředu a zlikvidujte další kultisty a draky. Postupujte stále hlouběji do jeskyně, likvidujte mágy, dráčky a kultisty, tak dojdete až ke dřevěným klecím, kde skolte několik draků. Postupujte chodbou na východ, na konci pobijte draky a seberte dračí vejce, vracejte se zpět jižní chodbou, odbočte na západ. Na konci nádvoří pobijte nepřátele, pokračujte dál západní chodbou, narazíte na stráž, která vás nebude chtít pustit dál. Proberte s Klogrimem všechny nabídky dialogů, hlavně mu sdělte, že jste si přišli pro urnu s ostatky. Poté všechny zlikvidujte a modře nasvíceným vchodem vstupte na Vrchol hory. Pokračujte vpřed, na konci projděte dveřmi, odbočte vpravo a promluvte si se strážným. I s ním proberte všechny možnosti dialogů, hlavně mu sdělte, že jste si přišli pro ostatky. Bude souhlasit, že vás pustí dál, ale budete muset podstoupit zkoušku pravdy. Přejděte tedy do síně duchů, nyní budete muset zde přítomným duchům správně odpovědět na jejich dotazy, které jsou vlastně hádankami
da

(obr.2). První duch zleva je Brona, na její otázky odpovězte "Sny", vpravo od něj se nachází Thane Sharta, správná odpověď na jeho dotaz zní "Domov". Poté si promluvte s Generálem Maferathem, na jeho otázku odpovězte "Domov". Poslední vlevo je Archon Hessarian, na jeho dotaz mu odpovězte "Slitování". Naproti němu pak stojí Následovník Cathaire, odpověď na jeho dotaz zní "Hlad". Vpravo od něj si promluvte s Následovníkem Hawardem", odpovězte mu "Pohoří, vpravo od něj Si pokecejte s Lady Vasiliou, odpovězte jí "Pomsta". Posledním duchem vpravo na konci je Ealisay, jí odpovězte "Popěvek". Po každé správné odpovědi každý duch ihned zmizí, poté co se tedy takto zbavíte všech duchů, vydejte se vpřed, teď musíte pro Aedona postavit most. Pokud postupujete sami, potom narazíte na Plesnivé příšery, se kterými musíte manipulovat, tedy přepínat se na ně, jestliže máte sebou společníky, pak je možno se přepínat i mezi nimi. Přijdete tedy k mostu, jehož jednotlivé díly se objevují a zase ztrácejí, musíte se tedy za Aedona dostat dál přes most. Jak tedy přejít most?: Krok 1): 1. vpravo, 2. vpravo, 3. Vlevo, Aedon si stoupne na první část mostu. Krok 2): 2. vpravo, 3. vlevo, 6. vlevo, Aedon na druhou část mostu. Krok 3): 2. vpravo, 4. vpravo, 6. vlevo, 4. vpravo, 1. vlevo, 6. vlevo, Aedon si stoupne na 3. část mostu. Krok 4): 4. vpravo, 5. vpravo, 1. Vlevo. Krok 4: 4. vpravo, 1. vlevo, 5. vlevo a jako Aedon můžete přejít most. Pokračujte dopředu, u oltáře se vysvlékněte a vstupte do ohně, tak se dozvíte, že jste prošli zkouškou ohněm i pravdy, pokračujte po schodišti nahoru a z urny seberte do váčku hrst Andrastina ostatků, urnu sebrat nelze. Seběhněte po schodišti dolů, a buďte levými, nebo pravými dveřmi vyjděte ven, je zcela jedno, které si vyberete a dostanete se na pláň, kde buďto zabijete obrovského draka tím, že zatroubíte na Kolgrimuv roh, což vám doporučuji, neboť má u sebe spousty potřebných a užitečných předmětů, poté pokračujte vpřed a odbočte ke dveřím vpravo. Projděte jimi, za nimi se vydejte dopředu a utíkejte až ke křižovatkám schodišť, seběhněte po nich doleva až dolů a vstupte do dveří vpravo, tak se znovu setkáte s bratrem Genitivim, se kterým si promluvte. Proberte s ním všechny dialogy, bude se chtít podělit o tajemství urny i s ostatními, takže ho nakonec raději zabijte, ať už nikomu nic navykecá. Pokračujte vpřed, tak se vám zpřístupní mapa světa, jako cíl si vyberte Rudoskalský hrad. Poté co skončí úvodní animace, jděte vpřed, vyběhněte nahoru po schodišti a vstupte do hradu. Prohledejte všechny komnaty, vyhledejte Ban Teagana, dovede vás k earalu Eamonovi, kterého pak v další animaci uzdravíte. S ním pak proberte všechny nabídky dialogů, poté seběhněte dolů do přízemí a vyjděte ven. Pokračujte vpřed, na mapě světa navolte jako další cíl cesty Zmrzlé hory.

Zmrzlé hory

Pokračujte vpřed, projděte bránou, zbavte se všech nepřátel a zlodějů, pokračujte vpřed k další bráně a promluvte si s trpaslíkem. Také s ním proberte všechny dialogy, poté musíte pobít stráže, znovu si promluvte s trpaslíkem, bude vám vděčný za to, že jste jej zbavili dotěrných stráží a dovede vás do hradu. Uvnitř si promluvte se všemi přítomnými a dveřmi projděte do Měšťanské čtvrti.

Měšťanská čtvrť

Promluvte si s kapitánem stráže, poté i s ostatními přítomnými, poté projděte dál hlavní bránou do Orzammaru. Promluvte si s velitelem souboje, bude po vás chtít, abyste se vrátili znovu až odpoledne. Vraťte se tedy bránou zpět, jděte na konec mostu, odbočte doleva do protisměru a projděte další bránou. Popojděte vpřed, vstupte do brány vlevo, promluvte si s Dulinem, poté prohledejte celou Diamantovou čtvrť v Orzamaru a pohovořte si se všemi přítomnými. Vraťte se do Měšťanské čtvrti a jděte k veliteli souboje a znovu si s ním promluvte, přijměte jeho nabídku v účasti k soubojům. Nejdříve budete muset v souboji porazit Sewerina, Myjana aLucjana, poté svedete souboj s Hanashanem, další souboj musíte vyhrát nad Wojcechem a Elanzem, nakonec budete musit porazit celou skupinu bojovníků, kterou vede Piotin. Bojujte vždy ve jménu lorda Harrowmonta, pokud tedy ve všech soubojích zvítězíte, necháte zvolit za vůdce tohoto lorda. Ocitnete se za dveřmi soubojové haly, jděte vpřed, zabočte doleva a projděte dveřmi. Promluvte si s mužem vpravo, tedy s Vartagem, proberte s ním všechny dialogy, zradíte sice lorda Harrowmonta, za kterého jste bojovali, ale jeho nabídku přijměte. Nyní vyhledejte Dulina, promluvte si s ní a nechejte se od něj dovést k lordu Harrowmontovi. Projděte dveřmi a promluvte si s lordem Harrowmontem, bude chtít, abyste zašli do Prachova a "promluvili" si s Jarviou, takže se do Prachova vydejte. Očekávají vás tam ale spousty nepřátel, které musíte pobít, nikdo se k vám nechová přátelsky. Jděte vpřed a vstupte do prvních dveří vlevo, popovídejte si s Alimarem, za třicet stříbrných vám poví víc o Jarvii, dejte mu je tedy, můžete si u něj dokoupit vše, co uznáte za potřebné. Vraťte se ven a pokračujte doleva, vstupte do dveří vpravo a promluvte si s Ordelem, otcem Fildy, vraťte se ven, vydejte se vpřed a pohovořte si s bratrem Burrelem, o kousek dál i s Fildou. Můžete, ale nemusíte jí slíbit, že se poohlédnete po jejím ztraceném synovi. Pokračujte dál, prohledávejte soustavně všechny místnosti za dveřmi, zjistěte, co jsou to "paragony", všude se vyptávejte na Jarvii. Pomozte Figorovi odehnat lupiče, postupujte stále vpřed, promluvte si s Dagnou a poté i s Garinem, na konci si promluvte s velitelem, dál vás ale nepustí. Vraťte se tedy až na začátek, kde si pohovořte s Nadezdou, dejte jí úplatek a dozvíte se opět o Jarvii více. Vstupte do protějších dveří a pobijte nepřátele, přežije velitel, kterého se taktéž zeptejte na Jarvii, dozvíte se od něj, kde se nachází tajný vchod a obdržíte od něj kostěnou známku, která je klíčem od tohoto tajného vchodu, poté ho klidně zabijte.

Dragon Age - Návod ( část 1.)

2. května 2010 v 11:57 | WithinBlog |  Dragon Age - Prameny - návod
Dragon Age

Hrad Cousland

Po spuštění hry si navolte postavu, za kterou chcete hrát a vyzbrojte si ji. Tento návod je psaný pro postavu jménem Aedan s navolenou maximální silou, se zapnutou lstivostí, se dvěma zbraněmi a hraní na lehkou obtížnost. Po následném spuštění hry se něco dozvíte o tradici vaší rodiny, poté se setkáte s vaším otcem, na liště zvolte variantu 1, poté variantu 2, znovu variantu 1 a opět variantu 1. Poté se otce zeptejte, kde můžete nalézt bratra Ferguse (varianta 1), navolte variantu 3. Po rozhovoru se vydejte vpřed a projděte dveřmi, jděte vpřed a odbočte doprava, vaším úkolem je najít Ferguse. Odbočte znovu doprava, vyběhněte nahoru po schodišti, odbočte doprava a projděte vraty, posléze druhými, vydejte se doleva, pak znovu doleva, o kousek dál se setkáte s Gilmorem. Zvolte variantu 1, poté opět 1, dozvíte se, že do spižírny se dostal pes, na kterého si služky stěžují. Pokračujte doprava, Gilmor vás bude následovat, můžete se nyní mezi oběma postavami přepínat, odbočte doleva, promluvte si s ženami, slibte jim poté, že se na psa podíváte. Propleťte se uličkami a vstupte do kuchyně, nyní musíte Aedana odlehčit v inventáři o libovolnou část jeho výstroje, poté si promluvte se služkami a vejděte do spižírny. Spatříte uvnitř psa, zvolte variantu 1, poté zadejte jméno psa a potvrďte ho, v reálu pak pobijte společně krysy, i zde se lze vzájemně přepínat. Poté se vraťte do kuchyně a sdělte hospodyni, že krysy jsou mrtvé (varianta 1) a pes za nic nemohl. Vyjděte z kuchyně ven, máte nového společníka, tedy psa, pokračujte doprava, poté znovu doprava, odbočte vlevo a jděte vpřed, zabočte doleva a na konci projděte vraty. Z místnosti pak projděte protějšími vraty do další místnosti, odbočte doprava a popojděte vpřed, setkáte se s Fergusem. Pohovořte si s ním o všem, poté vyjděte ven vchodem, tak se spustí animace, v níž vám zbrojnoš oznámí, že hrad byl napaden Howeho zbrojnoši. Na útočníky vyšlete psa, poté se v inventáři znovu dozbrojte, vyjděte ven, spustí se animace, v níž se setkáte s matkou. Zvolte variantu 1, poté matku vyzbrojte mečem, vylepšete si dovednosti, posbírejte vše po mrtvých nepřátelích. Projděte ven dveřmi a pobijte další nepřátele, projděte doleva dalšími dveřmi, vyjděte ven, zvolte variantu 2 a po skončení animace pokračujte vpřed. Přesvědčte zbabělce, aby neutekl, ale bojoval dál s vámi (varianta 1), poté společně pobijte nepřátele, zbavte se dvou lučištníků a jděte vpřed. Projděte dveřmi doleva, zde již bojují obránci vašeho hradu s Howeho zbrojnoši, přidejte se tedy k přátelům a nepřátele pobijte. Po krátké animaci zvolte variantu 2, jděte vpřed a pobijte další nepřátele. Pokračujte dopředu, vlevo v místnosti zlikvidujte další nepřátele, vraťte se a pokračujte doleva, zbavte se dalších nepřátel. Jděte vpřed, vstupte do místnosti vlevo, projděte dál dveřmi vpravo, tak se setkáte s těžce zraněným otcem. Proberte s ním všechny nabízené varianty rozhovoru, poté za vámi přijde i váš blízký přítel Duncan, i s ním poberte všechny nabídky dialogů, vaše matka (můžete jí vyzbrojit mečem) odmítne opustit vašeho raněného otce, takže vy s Duncanem a věrným psem opustíte hrad Cousland a vydáte se na cestu do Ostagaru.

Ostagar

Promluvte sis králem a jeho družinou, proberte všechny nabídky dialogů, poté se vydejte s Duncanem a psem za strážemi, tak dojdete až ke stráži, střežící vstup do Korcarijské pustiny. Proberte s ní všechny nabídky dialogů, ať zjistíte, co po vás chce, ale stejně vás dál přes bránu nepustí. Pokračujte tedy doleva, promluvte si se stráží o Teyrnu Loghainovi, proberte s ní rovněž všechny nabídky dialogu, hlavně ho přimějte, aby vám přivedl Loghaina. I s ním vyčerpejte všechny nabídky dialogů, poté vyhledejte Duncana a pohovořte s ním. Promluvte si ještě raději se všemi postavami po okolí, hlavně pak vyhledejte Wynne, i s ní proberte všechny dialogy, taktéž si pohovořte proviantním důstojníkem, zkuste si dokoupit nějaké ty užitečné předměty. Nato se vydejte doprava, vyběhněte nahoru po šikmé ploše, spustí se animace a vy si promluvte s Aliastairem, opět proberte všechny dialogy. Změňte Aliastairovu hodnotu na obránce a přikažte mu, aby vás následoval. Oba se poté vraťte k Duncanovi, proberte s ním všechny dialogy, obdržíte nové úkoly a získáte další pomocníky. Nyní se vydejte zpět k bráně, vedoucí do Korcarijské pustiny, nyní vás již stráž pustí dál.

Korcarijské pustiny

Přikažte Davethovi, Jorymu a i, aby vás následovali (=), jděte vpřed, pobijte smečku vlků a jejich mrtvolám vše seberte. Nyní si rozestavte vaše přátele co nejvýhodněji po celé lokaci, přepínat na ně se můžete na ikonkách jejich postav vlevo, neboť po chvíli, až popojděte vpřed, budete napadeni tlupou nepřátel, zlikvidujte je a mrtvola opět prohledejte. Pokračujte stále dopředu, likvidujte další a další bestie, jejich mrtvoly nezapomeňte prohledat (to dělejte nadále stále, nebudu vám už tuto nutnost připomínat), pokračujte stále dopředu. Projděte dál kolem vody, zbavte se dalších nepřátel, seberte květinu, vydejte se vpřed, proběhněte pod podloubím ruiny, přejděte most a zlikvidujte další parchanty. Popojděte vpřed, odbočte k ohništi, i zde pobijte několik zrůd, přivolejte si k sobě kamarády a pokračujte vpřed. Dojdete ke zříceninám, opět si přestavte kamarády, seberte kořen smrti. Vstupte do zřícenin a prohledejte Skříňku Strážců, tak se spustí animace, v níž se setkáte s Morrigan, proberte s ní všechny dialogy a ona vás nakonec dovede k její matce. I s matkou tedy proberte všechny nabídky dialogů, tak vám nakonec vrátí smlouvy, které patří Šedým strážcům, poté vás Morrigan odvede zpět do Ostagaru.

Ostagar

Ocitli jste se tedy s Alistairem, Jorym a Davethem nazpět v Ostagaru, vydejte se tedy dopředu a vpravo o kousek dál si pohovořte s Duncanem, i váš pes stojící vedle něj vás přivítá radostným štěkotem. Volte dvakrát variantu 1, tak Duncan přikáže Alistairovi, aby vás zavedl do chrámu. Zde zvolte třikrát po sobě variantu 1, tak započne přijímání krve, kdo tohoto přijímání není hoden, zemře, kdo odmítne, bude zabit. Aedan tak přežije a stane se Strážcem, v reálu se pak vydejte dopředu, seběhněte dolů po schodišti, popojděte vpřed. Tak se opět spustí animace, v níž se zúčastníte válečné porady všech přítomných, zvolte třikrát po sobě variantu 1, tak obdržíte od Duncana nový úkol. V reálu se tedy ocitáte jako Aedan a Alistair společně se psem u zapáleného signálního ohně, v inventáři si vylepšete dovednosti postav, poté vstupte do uličky, znovu se spustí animace, v níž spatříte divokou a krvavou bitvu vaší armády s armádou Nákazy. Poté, co se ocitnete znovu v reálu, vydejte se vpřed, proběhněte dopředu kolem vašich bojujících lučištníků na druhou stranu, tak se v animaci setkáte s Šedými strážci. V reálu vyběhněte vlevo nahoru po schodišti, pobijte nepřátele z armády Nákazy, přes schodiště si přeběhněte na druhou stranu, zabočte na šikmou plochu vlevo, pobijte další nepřátele a pokračujte vpřed. Po další šikmé ploše dojdete k bráně, kterou projděte, ocitnete se ve věži Iskalu.

Věž Iskalu - I. Patro

Ocitli jste se jako Aedan společnš s Alistairem, Mágem Kruhu a pejskem před branami Iskalu. Doplňte si nejdříve dovednosti a zkušenosti všech postav, dejte tedy všem příkaz k následování (=), a poté projděte bránou. Zabočte doleva a hned poté doprava a zlikvidujte společně nepřátele. Jděte vpřed, zabijte nepřátelského vyslance, nenechejte ho zdrhnout, vyberte truhlu, poté projděte vchodem do chodby, vedoucí do prvního patra. Zabočte doprava a projděte dál dveřmi vlevo, zlikvidujte nepřátele, poté projděte dál dveřmi vpravo a zbavte se dalších parchantů. Vyběhněte nahoru po schodišti a projděte bránou, v animaci proberte všechny nabídky dialogů, poté se v reálu ocitnete ve druhém patře. Probijte se doprava a projděte dveřmi, zbavte se dalších nepřátel, vyberte obsah dřevěné bedýnky, po schodišti vyběhněte výš dveřmi, projděte do třetího patra. Zde opět vydejte kamarádům příkaz k následování, projděte protější bránou, zbavte se nepřátel a projděte další bránou. Probíjejte se stále výš, procházejte dalšími branami a likvidujte stále nově se objevující nepřátele, po projití poslední bránou nad schodištěm se spustí animace a po ní v reálu se musíte pustit do souboje se Zlobrem. Zlobr je velice odolná, obrněná a vytrvalá bestie, která má život tuhý jako kočka, ale společně s přáteli a s pejskem ji nakonec přece jen zdoláte, jen nezapomeňte v průběhu souboje sobě i všem ostatním stále doplňovat v boji pošramocené zdraví. Jakmile Zlo
da
bra porazíte, vyberte sudy, přistupte ke krbu a zapalte v něm oheň
(obr.1), což bude signálem pro začátek útoku vašich vojsk proti
nepřátelům armády Nákazy. Spustí se animace, ale velitel vaší armády Duncan vydá, ač je to oproti původní úmluvě, příkaz armádě k ústupu. Spatříte urputný krvavý boj vašeho zbytku armády s nepřáteli a mnoho vašich kamarádů padne, dojde k šílenému masakru a tato část vaší armády bude nepřáteli zcela zdecimována. Těžce zraněný bude i samotný Duncan, který se poté probudí na lůžku, aniž by věděl, jak se sem dostal a kde se to vůbec nachází. Pozná dívku, která ho ošetřuje, je to vaše stará dobrá známá z Pustin Morrigan, proberte s ní tedy všechny možné dialogy, dozvíte se tak, že jste byli zachráněni její matkou Flemeth, která se proměnila v obrovského ptáka a ve svých pařátech s vámi odletěla do bezpečí. Proberte opět znovu všechny nabídky dialogů s Morrigan, dozvíte se tak spousty nových zajímavostí, informací a překva
pivých vysvětlení, poté vám Morrigan nabídne, že vás odvede za její matkou Flemeth. Projděte tedy dveřmi, tak se s Flemeth setkáte, proberte s ní opět všechny nabídky dialogů, tak se vám mimo jiné přizná, že je skutečně onou bájnou čarodějnicí z Pustin. Nakonec vám sama nabídne, že vám dá na cestu jako výpomoc a průvodkyni její dceru Morrigan, té se to zpočátku moc líbit nebude, ale nakonec souhlasí a přidá se k vám a vydáte se všichni spolu do Pustin.

Hluboko v Pustině

Ocitáte se tedy v Pustině jako Aedan společně s Alistairem, Morrigan, Flemeth a psem, dejte všem příkaz k následování a vydejte se vpřed, tedy mírně doprava, tak se vám ukáže poprvé mapa světa s několika místy, kam se můžete vydat, ne všechny jsou však zatím přístupná, neboť tato se vám zpřístupní teprve až tehdy, pokud splníte předcházející požadované úkoly. Jedna z přístupných cest vás zavede do Lotheringe, kudy jsem se vydala i já. Spustí se animace, po ní v reálu vás zastaví několik lupičů, kteří po vás budou chtít peníze, můžete tak tedy učinit a vyplatit se, já se však rozhodla pro boj. Pusťte se tedy do boje, nenechejte se ukecat, ani když se lupiči pokusí s vámi vyjednávat, volte stále taktiku boje a do jednoho je pobijte. Poté na mostě vyberte bedny, z mostu odbočte doprava na plošinu, v animaci se vám ukáže celé městečko, jako na dlani. Proberte všechny nabídky dialogů, v reálu pokračujte vpřed, promluvte si s uprchlíky, pokračujte doprava a poté doleva, projděte mezerou v ohradě a promluvte si s Templářem, proberte s ním všechny nabídky dialogů, vydejte se dopředu a dveřmi vstupte do kaple. Zde si promluvte s Donalden, dozvíte se, že earl Eamon je těžce nemocný, proberte s ním všechny nabídky dialogů, poté vejděte doprava ke ctihodné matce této kaple, i s ní proberte všechny dialogy, nakonec si vyžádejte její požehnání na další cestu a poté se rozlučte. Vraťte se ven, pohovořte se všemi přítomnými, poté přeběhněte doprava po kamenném obloukovém mostě a vstupte do domku. Budete obviněni ze zrady krále, takže se pusťte do boje, s tím, který se vám vzdá, proberte všechny možnosti dialogů a poté ho nechejte odejít. Pohovořte si se všemi zbylými přítomnými, ve vedlejší místnosti vyberte všechny předměty z beden, sudů a pytlů, poté se vraťte ven a pokračujte doprava, budete muset svést boj s uprchlíky, kteří chtějí získat odměnu, vypsanou na vaše hlavy. Poté, co je porazíte, jděte dopředu k mostu, vpravo od něj pobijte lupiče, poté vběhněte na most a zlikvidujte další lupiče. Tak se spustí animace, ve které si promluvte s kupcem, jeho doprovod odmítněte, prohledejte bedýnky, vydejte se po mostě doprava, shromážděte výpravu a pokračujte vpřed. Spustí se animace, po jejím skončení proberte všechny možnosti dialogů, ocitli jste se v Táboře, promluvte si se všemi postavami, jejich nabídku na doprovod odmítněte, postupujte vpřed. Tak se vám opět ukáže vám již dobře známá mapa světa, nyní vyberte vstup do Rudoskalí. Zde pobijte všechny nepřátele, pokračujte vpřed, ocitnete se na pokraji Rudoskalí.

Bude Kruh 3 ve 3D

2. května 2010 v 10:42 | WithinBlog

Bude Kruh 3 ve 3D


Ano je to pravda už brzy se budou všechny filmy točit ve 3D např: Pomsta porhnalé Kitty, Garfield apod. Ale Paramount točí film pro náročnější diváky a to sice Kruh 3. Sice nevím jak by chtěli navázat na předlešlé 2 díly, ale říká se že by se děj měl přesunout do doby než vznikla rodinná kazeta a něž kdy se s milé malé holčičky stala masová vražedkině.
Režisér kruhu 1 a 2 Nakata zdřejmě odstoupí a bude se hledat nový režisér. Spekuluje se i o tom že hlavní postavu odsadí někdo jiný naž Naomi Watts.
Scenáristou tohoto filmu bude David Loucka, který se chce proslavit s nový filmem Dream House, kde bude hrát Naomi Watts a Rachel Weisz.

Bude se to odehrávat asi takto:
Samara Morganová je vnucena do psychiatrické péče, ve které se cítí odříznutá od okolního světa. Zdrcená a duševně chorá Samara slibuje dokonat dílo své pomsty na zdejších mučitelích dříve, než je tragicky zabita a utopena. Dozvíme se i mnoho informací o jejím narození, utrpení, prokletí a věcech, které by raději měly být zapomenuty.

Kdo by tam mohl hrát:

David Dorfman (Aidan Keller)
Kelly Stables (starší Samara Morganová)
Daveigh Chase (mladší Samara Morganová)
Martin Pataki (mladší Jack)
Christopher Eccleston (starší Jack)
Mary Elizabeth Winstead (Evelyn)
Harvey Keitel (Douglas)
a další...

Plakát: