.

Dragon Age - Návod ( část 1.)

2. května 2010 v 11:57 | WithinBlog |  Dragon Age - Prameny - návod
Dragon Age

Hrad Cousland

Po spuštění hry si navolte postavu, za kterou chcete hrát a vyzbrojte si ji. Tento návod je psaný pro postavu jménem Aedan s navolenou maximální silou, se zapnutou lstivostí, se dvěma zbraněmi a hraní na lehkou obtížnost. Po následném spuštění hry se něco dozvíte o tradici vaší rodiny, poté se setkáte s vaším otcem, na liště zvolte variantu 1, poté variantu 2, znovu variantu 1 a opět variantu 1. Poté se otce zeptejte, kde můžete nalézt bratra Ferguse (varianta 1), navolte variantu 3. Po rozhovoru se vydejte vpřed a projděte dveřmi, jděte vpřed a odbočte doprava, vaším úkolem je najít Ferguse. Odbočte znovu doprava, vyběhněte nahoru po schodišti, odbočte doprava a projděte vraty, posléze druhými, vydejte se doleva, pak znovu doleva, o kousek dál se setkáte s Gilmorem. Zvolte variantu 1, poté opět 1, dozvíte se, že do spižírny se dostal pes, na kterého si služky stěžují. Pokračujte doprava, Gilmor vás bude následovat, můžete se nyní mezi oběma postavami přepínat, odbočte doleva, promluvte si s ženami, slibte jim poté, že se na psa podíváte. Propleťte se uličkami a vstupte do kuchyně, nyní musíte Aedana odlehčit v inventáři o libovolnou část jeho výstroje, poté si promluvte se služkami a vejděte do spižírny. Spatříte uvnitř psa, zvolte variantu 1, poté zadejte jméno psa a potvrďte ho, v reálu pak pobijte společně krysy, i zde se lze vzájemně přepínat. Poté se vraťte do kuchyně a sdělte hospodyni, že krysy jsou mrtvé (varianta 1) a pes za nic nemohl. Vyjděte z kuchyně ven, máte nového společníka, tedy psa, pokračujte doprava, poté znovu doprava, odbočte vlevo a jděte vpřed, zabočte doleva a na konci projděte vraty. Z místnosti pak projděte protějšími vraty do další místnosti, odbočte doprava a popojděte vpřed, setkáte se s Fergusem. Pohovořte si s ním o všem, poté vyjděte ven vchodem, tak se spustí animace, v níž vám zbrojnoš oznámí, že hrad byl napaden Howeho zbrojnoši. Na útočníky vyšlete psa, poté se v inventáři znovu dozbrojte, vyjděte ven, spustí se animace, v níž se setkáte s matkou. Zvolte variantu 1, poté matku vyzbrojte mečem, vylepšete si dovednosti, posbírejte vše po mrtvých nepřátelích. Projděte ven dveřmi a pobijte další nepřátele, projděte doleva dalšími dveřmi, vyjděte ven, zvolte variantu 2 a po skončení animace pokračujte vpřed. Přesvědčte zbabělce, aby neutekl, ale bojoval dál s vámi (varianta 1), poté společně pobijte nepřátele, zbavte se dvou lučištníků a jděte vpřed. Projděte dveřmi doleva, zde již bojují obránci vašeho hradu s Howeho zbrojnoši, přidejte se tedy k přátelům a nepřátele pobijte. Po krátké animaci zvolte variantu 2, jděte vpřed a pobijte další nepřátele. Pokračujte dopředu, vlevo v místnosti zlikvidujte další nepřátele, vraťte se a pokračujte doleva, zbavte se dalších nepřátel. Jděte vpřed, vstupte do místnosti vlevo, projděte dál dveřmi vpravo, tak se setkáte s těžce zraněným otcem. Proberte s ním všechny nabízené varianty rozhovoru, poté za vámi přijde i váš blízký přítel Duncan, i s ním poberte všechny nabídky dialogů, vaše matka (můžete jí vyzbrojit mečem) odmítne opustit vašeho raněného otce, takže vy s Duncanem a věrným psem opustíte hrad Cousland a vydáte se na cestu do Ostagaru.

Ostagar

Promluvte sis králem a jeho družinou, proberte všechny nabídky dialogů, poté se vydejte s Duncanem a psem za strážemi, tak dojdete až ke stráži, střežící vstup do Korcarijské pustiny. Proberte s ní všechny nabídky dialogů, ať zjistíte, co po vás chce, ale stejně vás dál přes bránu nepustí. Pokračujte tedy doleva, promluvte si se stráží o Teyrnu Loghainovi, proberte s ní rovněž všechny nabídky dialogu, hlavně ho přimějte, aby vám přivedl Loghaina. I s ním vyčerpejte všechny nabídky dialogů, poté vyhledejte Duncana a pohovořte s ním. Promluvte si ještě raději se všemi postavami po okolí, hlavně pak vyhledejte Wynne, i s ní proberte všechny dialogy, taktéž si pohovořte proviantním důstojníkem, zkuste si dokoupit nějaké ty užitečné předměty. Nato se vydejte doprava, vyběhněte nahoru po šikmé ploše, spustí se animace a vy si promluvte s Aliastairem, opět proberte všechny dialogy. Změňte Aliastairovu hodnotu na obránce a přikažte mu, aby vás následoval. Oba se poté vraťte k Duncanovi, proberte s ním všechny dialogy, obdržíte nové úkoly a získáte další pomocníky. Nyní se vydejte zpět k bráně, vedoucí do Korcarijské pustiny, nyní vás již stráž pustí dál.

Korcarijské pustiny

Přikažte Davethovi, Jorymu a i, aby vás následovali (=), jděte vpřed, pobijte smečku vlků a jejich mrtvolám vše seberte. Nyní si rozestavte vaše přátele co nejvýhodněji po celé lokaci, přepínat na ně se můžete na ikonkách jejich postav vlevo, neboť po chvíli, až popojděte vpřed, budete napadeni tlupou nepřátel, zlikvidujte je a mrtvola opět prohledejte. Pokračujte stále dopředu, likvidujte další a další bestie, jejich mrtvoly nezapomeňte prohledat (to dělejte nadále stále, nebudu vám už tuto nutnost připomínat), pokračujte stále dopředu. Projděte dál kolem vody, zbavte se dalších nepřátel, seberte květinu, vydejte se vpřed, proběhněte pod podloubím ruiny, přejděte most a zlikvidujte další parchanty. Popojděte vpřed, odbočte k ohništi, i zde pobijte několik zrůd, přivolejte si k sobě kamarády a pokračujte vpřed. Dojdete ke zříceninám, opět si přestavte kamarády, seberte kořen smrti. Vstupte do zřícenin a prohledejte Skříňku Strážců, tak se spustí animace, v níž se setkáte s Morrigan, proberte s ní všechny dialogy a ona vás nakonec dovede k její matce. I s matkou tedy proberte všechny nabídky dialogů, tak vám nakonec vrátí smlouvy, které patří Šedým strážcům, poté vás Morrigan odvede zpět do Ostagaru.

Ostagar

Ocitli jste se tedy s Alistairem, Jorym a Davethem nazpět v Ostagaru, vydejte se tedy dopředu a vpravo o kousek dál si pohovořte s Duncanem, i váš pes stojící vedle něj vás přivítá radostným štěkotem. Volte dvakrát variantu 1, tak Duncan přikáže Alistairovi, aby vás zavedl do chrámu. Zde zvolte třikrát po sobě variantu 1, tak započne přijímání krve, kdo tohoto přijímání není hoden, zemře, kdo odmítne, bude zabit. Aedan tak přežije a stane se Strážcem, v reálu se pak vydejte dopředu, seběhněte dolů po schodišti, popojděte vpřed. Tak se opět spustí animace, v níž se zúčastníte válečné porady všech přítomných, zvolte třikrát po sobě variantu 1, tak obdržíte od Duncana nový úkol. V reálu se tedy ocitáte jako Aedan a Alistair společně se psem u zapáleného signálního ohně, v inventáři si vylepšete dovednosti postav, poté vstupte do uličky, znovu se spustí animace, v níž spatříte divokou a krvavou bitvu vaší armády s armádou Nákazy. Poté, co se ocitnete znovu v reálu, vydejte se vpřed, proběhněte dopředu kolem vašich bojujících lučištníků na druhou stranu, tak se v animaci setkáte s Šedými strážci. V reálu vyběhněte vlevo nahoru po schodišti, pobijte nepřátele z armády Nákazy, přes schodiště si přeběhněte na druhou stranu, zabočte na šikmou plochu vlevo, pobijte další nepřátele a pokračujte vpřed. Po další šikmé ploše dojdete k bráně, kterou projděte, ocitnete se ve věži Iskalu.

Věž Iskalu - I. Patro

Ocitli jste se jako Aedan společnš s Alistairem, Mágem Kruhu a pejskem před branami Iskalu. Doplňte si nejdříve dovednosti a zkušenosti všech postav, dejte tedy všem příkaz k následování (=), a poté projděte bránou. Zabočte doleva a hned poté doprava a zlikvidujte společně nepřátele. Jděte vpřed, zabijte nepřátelského vyslance, nenechejte ho zdrhnout, vyberte truhlu, poté projděte vchodem do chodby, vedoucí do prvního patra. Zabočte doprava a projděte dál dveřmi vlevo, zlikvidujte nepřátele, poté projděte dál dveřmi vpravo a zbavte se dalších parchantů. Vyběhněte nahoru po schodišti a projděte bránou, v animaci proberte všechny nabídky dialogů, poté se v reálu ocitnete ve druhém patře. Probijte se doprava a projděte dveřmi, zbavte se dalších nepřátel, vyberte obsah dřevěné bedýnky, po schodišti vyběhněte výš dveřmi, projděte do třetího patra. Zde opět vydejte kamarádům příkaz k následování, projděte protější bránou, zbavte se nepřátel a projděte další bránou. Probíjejte se stále výš, procházejte dalšími branami a likvidujte stále nově se objevující nepřátele, po projití poslední bránou nad schodištěm se spustí animace a po ní v reálu se musíte pustit do souboje se Zlobrem. Zlobr je velice odolná, obrněná a vytrvalá bestie, která má život tuhý jako kočka, ale společně s přáteli a s pejskem ji nakonec přece jen zdoláte, jen nezapomeňte v průběhu souboje sobě i všem ostatním stále doplňovat v boji pošramocené zdraví. Jakmile Zlo
da
bra porazíte, vyberte sudy, přistupte ke krbu a zapalte v něm oheň
(obr.1), což bude signálem pro začátek útoku vašich vojsk proti
nepřátelům armády Nákazy. Spustí se animace, ale velitel vaší armády Duncan vydá, ač je to oproti původní úmluvě, příkaz armádě k ústupu. Spatříte urputný krvavý boj vašeho zbytku armády s nepřáteli a mnoho vašich kamarádů padne, dojde k šílenému masakru a tato část vaší armády bude nepřáteli zcela zdecimována. Těžce zraněný bude i samotný Duncan, který se poté probudí na lůžku, aniž by věděl, jak se sem dostal a kde se to vůbec nachází. Pozná dívku, která ho ošetřuje, je to vaše stará dobrá známá z Pustin Morrigan, proberte s ní tedy všechny možné dialogy, dozvíte se tak, že jste byli zachráněni její matkou Flemeth, která se proměnila v obrovského ptáka a ve svých pařátech s vámi odletěla do bezpečí. Proberte opět znovu všechny nabídky dialogů s Morrigan, dozvíte se tak spousty nových zajímavostí, informací a překva
pivých vysvětlení, poté vám Morrigan nabídne, že vás odvede za její matkou Flemeth. Projděte tedy dveřmi, tak se s Flemeth setkáte, proberte s ní opět všechny nabídky dialogů, tak se vám mimo jiné přizná, že je skutečně onou bájnou čarodějnicí z Pustin. Nakonec vám sama nabídne, že vám dá na cestu jako výpomoc a průvodkyni její dceru Morrigan, té se to zpočátku moc líbit nebude, ale nakonec souhlasí a přidá se k vám a vydáte se všichni spolu do Pustin.

Hluboko v Pustině

Ocitáte se tedy v Pustině jako Aedan společně s Alistairem, Morrigan, Flemeth a psem, dejte všem příkaz k následování a vydejte se vpřed, tedy mírně doprava, tak se vám ukáže poprvé mapa světa s několika místy, kam se můžete vydat, ne všechny jsou však zatím přístupná, neboť tato se vám zpřístupní teprve až tehdy, pokud splníte předcházející požadované úkoly. Jedna z přístupných cest vás zavede do Lotheringe, kudy jsem se vydala i já. Spustí se animace, po ní v reálu vás zastaví několik lupičů, kteří po vás budou chtít peníze, můžete tak tedy učinit a vyplatit se, já se však rozhodla pro boj. Pusťte se tedy do boje, nenechejte se ukecat, ani když se lupiči pokusí s vámi vyjednávat, volte stále taktiku boje a do jednoho je pobijte. Poté na mostě vyberte bedny, z mostu odbočte doprava na plošinu, v animaci se vám ukáže celé městečko, jako na dlani. Proberte všechny nabídky dialogů, v reálu pokračujte vpřed, promluvte si s uprchlíky, pokračujte doprava a poté doleva, projděte mezerou v ohradě a promluvte si s Templářem, proberte s ním všechny nabídky dialogů, vydejte se dopředu a dveřmi vstupte do kaple. Zde si promluvte s Donalden, dozvíte se, že earl Eamon je těžce nemocný, proberte s ním všechny nabídky dialogů, poté vejděte doprava ke ctihodné matce této kaple, i s ní proberte všechny dialogy, nakonec si vyžádejte její požehnání na další cestu a poté se rozlučte. Vraťte se ven, pohovořte se všemi přítomnými, poté přeběhněte doprava po kamenném obloukovém mostě a vstupte do domku. Budete obviněni ze zrady krále, takže se pusťte do boje, s tím, který se vám vzdá, proberte všechny možnosti dialogů a poté ho nechejte odejít. Pohovořte si se všemi zbylými přítomnými, ve vedlejší místnosti vyberte všechny předměty z beden, sudů a pytlů, poté se vraťte ven a pokračujte doprava, budete muset svést boj s uprchlíky, kteří chtějí získat odměnu, vypsanou na vaše hlavy. Poté, co je porazíte, jděte dopředu k mostu, vpravo od něj pobijte lupiče, poté vběhněte na most a zlikvidujte další lupiče. Tak se spustí animace, ve které si promluvte s kupcem, jeho doprovod odmítněte, prohledejte bedýnky, vydejte se po mostě doprava, shromážděte výpravu a pokračujte vpřed. Spustí se animace, po jejím skončení proberte všechny možnosti dialogů, ocitli jste se v Táboře, promluvte si se všemi postavami, jejich nabídku na doprovod odmítněte, postupujte vpřed. Tak se vám opět ukáže vám již dobře známá mapa světa, nyní vyberte vstup do Rudoskalí. Zde pobijte všechny nepřátele, pokračujte vpřed, ocitnete se na pokraji Rudoskalí.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Komentáře

Zobrazit vše (1233)
Zobrazit starší komentáře

1201 scarmlak scarmlak | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 4:51 | Reagovat

generic cialis online without prescription
<a href=http://cialiscomrx.com/>buy cheap cialis online</a>
buy cialis online without prescripition
<a href="http://cialiscomrx.com/">cheap cialis</a>

1202 queexZet queexZet | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 13:51 | Reagovat

low cost cialis generic
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>buy cialis online</a>
cialis generic best price
<a href="http://www.cialiscomrx.com/">cialis coupon</a>

1203 Donald Donald | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 21:10 | Reagovat

I truly appreciate this post. I've been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thanks again!

1204 Paul Paul | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 3:16 | Reagovat

I'm glad that it turned out so effectively and I hope it will continue in the future because it is so worthwhile and meaningful to the community.

1205 Soyncbib Soyncbib | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 5:35 | Reagovat

online order cialis overnight delivery
<a href=http://buychpcialisrx.com/#>buy cialis</a>
my experience with cialis pills cialis
<a href="http://buychpcialisrx.com/#">buy cialis online</a>

1206 Dresipt Dresipt | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 20:08 | Reagovat

poor mans viagra
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy viagra online</a>
viagra commercial asian
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">buy viagra</a>

1207 Whitle Whitle | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 2:35 | Reagovat

viagra what is it
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy viagra</a>
home remedies viagra
<a href="http://viagchranrx.com/#">viagra online</a>

1208 queexZet queexZet | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 4:36 | Reagovat

how viagra works and side effects
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy cheap viagra online</a>
cialis vs. viagra
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy cheap viagra</a>

1209 optoma optoma | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 2:49 | Reagovat

how can i get cialis pharmacy
<a href=http://cialischmrx.com/#>buy cheap cialis</a>
low dose generic cialis buy
<a href="http://www.cialischmrx.com/#">cialis online</a>

1210 MoonoHef MoonoHef | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 3:47 | Reagovat

how many viagra can i take
<a href=http://viagchranrx.com/#>viagra online</a>
viagra fuck
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy viagra</a>

1211 Thorce Thorce | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 1:36 | Reagovat

how to get quick cash
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>payday loans</a>
payday loans huntington beach ca
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">pay day loans near me</a>

1212 impuche impuche | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 3:52 | Reagovat

1 hour payday loan
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance america</a>
loans in jacksonville fl
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">cash advance loans</a>

1213 Expindy Expindy | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 5:08 | Reagovat

canada buy cialis online
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>generic cialis</a>
cialis online prescription
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

1214 seigma seigma | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 5:49 | Reagovat

new viagra for women
<a href=http://viagragenups.com/#>generic viagra</a>
female viagra
<a href="http://viagragenups.com/#">buy generic viagra</a>

1215 Stomeges Stomeges | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 14:51 | Reagovat

generic cialis 10 mg
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cialis</a>
buy generic cialis online
<a href="http://cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

1216 Daniel Daniel | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 16:49 | Reagovat

How significantly of an special post, keep on posting much better half

1217 Adandy Adandy | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 20:43 | Reagovat

prosper personal loans review
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>payday loans near me no credit check</a>
loan for bad credit history
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">payday loans near me no credit check</a>

1218 paidge paidge | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 22:25 | Reagovat

pay day loan store
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance online</a>
online personal loan bad credit
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">cash advance</a>

1219 etency etency | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 0:20 | Reagovat

cialis online p harmacy canada
<a href=http://cialisgenwrx.com/#>buy generic cialis online</a>
viagra cialis generic kamagra
<a href="http://cialisgenwrx.com/#">cialis online</a>

1220 Nalcug Nalcug | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 1:59 | Reagovat

vega cialis tablets
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cialis online</a>
cialis cheap online
<a href="http://cialiskntrc.com/#">cheap cialis online</a>

1221 enenty enenty | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 4:02 | Reagovat

generic cialis 20mg best buy mexico online drugstore
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis online</a>
yahoo cialis online pharmacy
<a href="http://cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

1222 updave updave | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 11:38 | Reagovat

viagra online canada
http://www.viagragenups.com/#

1223 Easette Easette | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 13:10 | Reagovat

mail order viagra
http://viagragenups.com/#

1224 Michael Michael | E-mail | Web | 1. září 2018 v 2:46 | Reagovat

Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. Id like to peer extra posts like this .

1225 Ediday Ediday | E-mail | Web | 2. září 2018 v 18:15 | Reagovat

viagra cialis
<a href=http://viagragenups.com/#>cheap viagra online</a>
viagra samples free
<a href="http://www.viagragenups.com/#">cheap viagra</a>

1226 mamaimalyshrom mamaimalyshrom | E-mail | Web | 3. září 2018 v 20:26 | Reagovat

Приветствую уважаемые форумчане,недавно нашла полезную информацию котороя будет необходима при выборе детских товаров для новорожденных и детей до  15 лет: <a href=http://mamaimalysh.com.ua/category/muzikalnie_mobili_na_krovatku_razvivayushchie_dugi>игрушки над кроваткой новорожденных</a> есть вкладыш для новорожденного.купить детскую "бемби-3" в луганске можно в нашем интернет магазине мебели "моя мебель" лу..трансформер 2 в 1 часто путают с коляской 3 в 1 (еще их называют модульными колясками).

1227 Richard Richard | E-mail | Web | 4. září 2018 v 0:46 | Reagovat

hi and thanks for the actual blog post ive recently been searching regarding this specific advice online for sum hours these days as a result thanks

1228 Donald Donald | E-mail | Web | 5. září 2018 v 15:35 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of building a

1229 TwiliDic TwiliDic | E-mail | Web | 12. září 2018 v 19:05 | Reagovat

cialis 5mg online
<a href=http://cialekds.com/#>buy generic cialis</a>
cheap online female cialis
<a href="http://cialekds.com/#">cialis online</a>

1230 William William | E-mail | Web | 13. září 2018 v 13:33 | Reagovat

It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we

1231 Mark Mark | E-mail | Web | 17. září 2018 v 15:36 | Reagovat

Thanks for this article. I'd also like to convey that it can always be hard if you find yourself in school and starting out to initiate a long history of credit. There are many college students who are only trying to live and have long or good credit history can often be a difficult thing to have.

1233 Charles Charles | E-mail | Web | Dnes v 3:07 | Reagovat

I am now not certain the place you're getting your info, however good topic. I needs to spend some time learning more or figuring out more. Thank you for magnificent info I was on the lookout for this information for my mission.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama