.

Dragon Age - Návod ( část 1.)

2. května 2010 v 11:57 | WithinBlog |  Dragon Age - Prameny - návod
Dragon Age

Hrad Cousland

Po spuštění hry si navolte postavu, za kterou chcete hrát a vyzbrojte si ji. Tento návod je psaný pro postavu jménem Aedan s navolenou maximální silou, se zapnutou lstivostí, se dvěma zbraněmi a hraní na lehkou obtížnost. Po následném spuštění hry se něco dozvíte o tradici vaší rodiny, poté se setkáte s vaším otcem, na liště zvolte variantu 1, poté variantu 2, znovu variantu 1 a opět variantu 1. Poté se otce zeptejte, kde můžete nalézt bratra Ferguse (varianta 1), navolte variantu 3. Po rozhovoru se vydejte vpřed a projděte dveřmi, jděte vpřed a odbočte doprava, vaším úkolem je najít Ferguse. Odbočte znovu doprava, vyběhněte nahoru po schodišti, odbočte doprava a projděte vraty, posléze druhými, vydejte se doleva, pak znovu doleva, o kousek dál se setkáte s Gilmorem. Zvolte variantu 1, poté opět 1, dozvíte se, že do spižírny se dostal pes, na kterého si služky stěžují. Pokračujte doprava, Gilmor vás bude následovat, můžete se nyní mezi oběma postavami přepínat, odbočte doleva, promluvte si s ženami, slibte jim poté, že se na psa podíváte. Propleťte se uličkami a vstupte do kuchyně, nyní musíte Aedana odlehčit v inventáři o libovolnou část jeho výstroje, poté si promluvte se služkami a vejděte do spižírny. Spatříte uvnitř psa, zvolte variantu 1, poté zadejte jméno psa a potvrďte ho, v reálu pak pobijte společně krysy, i zde se lze vzájemně přepínat. Poté se vraťte do kuchyně a sdělte hospodyni, že krysy jsou mrtvé (varianta 1) a pes za nic nemohl. Vyjděte z kuchyně ven, máte nového společníka, tedy psa, pokračujte doprava, poté znovu doprava, odbočte vlevo a jděte vpřed, zabočte doleva a na konci projděte vraty. Z místnosti pak projděte protějšími vraty do další místnosti, odbočte doprava a popojděte vpřed, setkáte se s Fergusem. Pohovořte si s ním o všem, poté vyjděte ven vchodem, tak se spustí animace, v níž vám zbrojnoš oznámí, že hrad byl napaden Howeho zbrojnoši. Na útočníky vyšlete psa, poté se v inventáři znovu dozbrojte, vyjděte ven, spustí se animace, v níž se setkáte s matkou. Zvolte variantu 1, poté matku vyzbrojte mečem, vylepšete si dovednosti, posbírejte vše po mrtvých nepřátelích. Projděte ven dveřmi a pobijte další nepřátele, projděte doleva dalšími dveřmi, vyjděte ven, zvolte variantu 2 a po skončení animace pokračujte vpřed. Přesvědčte zbabělce, aby neutekl, ale bojoval dál s vámi (varianta 1), poté společně pobijte nepřátele, zbavte se dvou lučištníků a jděte vpřed. Projděte dveřmi doleva, zde již bojují obránci vašeho hradu s Howeho zbrojnoši, přidejte se tedy k přátelům a nepřátele pobijte. Po krátké animaci zvolte variantu 2, jděte vpřed a pobijte další nepřátele. Pokračujte dopředu, vlevo v místnosti zlikvidujte další nepřátele, vraťte se a pokračujte doleva, zbavte se dalších nepřátel. Jděte vpřed, vstupte do místnosti vlevo, projděte dál dveřmi vpravo, tak se setkáte s těžce zraněným otcem. Proberte s ním všechny nabízené varianty rozhovoru, poté za vámi přijde i váš blízký přítel Duncan, i s ním poberte všechny nabídky dialogů, vaše matka (můžete jí vyzbrojit mečem) odmítne opustit vašeho raněného otce, takže vy s Duncanem a věrným psem opustíte hrad Cousland a vydáte se na cestu do Ostagaru.

Ostagar

Promluvte sis králem a jeho družinou, proberte všechny nabídky dialogů, poté se vydejte s Duncanem a psem za strážemi, tak dojdete až ke stráži, střežící vstup do Korcarijské pustiny. Proberte s ní všechny nabídky dialogů, ať zjistíte, co po vás chce, ale stejně vás dál přes bránu nepustí. Pokračujte tedy doleva, promluvte si se stráží o Teyrnu Loghainovi, proberte s ní rovněž všechny nabídky dialogu, hlavně ho přimějte, aby vám přivedl Loghaina. I s ním vyčerpejte všechny nabídky dialogů, poté vyhledejte Duncana a pohovořte s ním. Promluvte si ještě raději se všemi postavami po okolí, hlavně pak vyhledejte Wynne, i s ní proberte všechny dialogy, taktéž si pohovořte proviantním důstojníkem, zkuste si dokoupit nějaké ty užitečné předměty. Nato se vydejte doprava, vyběhněte nahoru po šikmé ploše, spustí se animace a vy si promluvte s Aliastairem, opět proberte všechny dialogy. Změňte Aliastairovu hodnotu na obránce a přikažte mu, aby vás následoval. Oba se poté vraťte k Duncanovi, proberte s ním všechny dialogy, obdržíte nové úkoly a získáte další pomocníky. Nyní se vydejte zpět k bráně, vedoucí do Korcarijské pustiny, nyní vás již stráž pustí dál.

Korcarijské pustiny

Přikažte Davethovi, Jorymu a i, aby vás následovali (=), jděte vpřed, pobijte smečku vlků a jejich mrtvolám vše seberte. Nyní si rozestavte vaše přátele co nejvýhodněji po celé lokaci, přepínat na ně se můžete na ikonkách jejich postav vlevo, neboť po chvíli, až popojděte vpřed, budete napadeni tlupou nepřátel, zlikvidujte je a mrtvola opět prohledejte. Pokračujte stále dopředu, likvidujte další a další bestie, jejich mrtvoly nezapomeňte prohledat (to dělejte nadále stále, nebudu vám už tuto nutnost připomínat), pokračujte stále dopředu. Projděte dál kolem vody, zbavte se dalších nepřátel, seberte květinu, vydejte se vpřed, proběhněte pod podloubím ruiny, přejděte most a zlikvidujte další parchanty. Popojděte vpřed, odbočte k ohništi, i zde pobijte několik zrůd, přivolejte si k sobě kamarády a pokračujte vpřed. Dojdete ke zříceninám, opět si přestavte kamarády, seberte kořen smrti. Vstupte do zřícenin a prohledejte Skříňku Strážců, tak se spustí animace, v níž se setkáte s Morrigan, proberte s ní všechny dialogy a ona vás nakonec dovede k její matce. I s matkou tedy proberte všechny nabídky dialogů, tak vám nakonec vrátí smlouvy, které patří Šedým strážcům, poté vás Morrigan odvede zpět do Ostagaru.

Ostagar

Ocitli jste se tedy s Alistairem, Jorym a Davethem nazpět v Ostagaru, vydejte se tedy dopředu a vpravo o kousek dál si pohovořte s Duncanem, i váš pes stojící vedle něj vás přivítá radostným štěkotem. Volte dvakrát variantu 1, tak Duncan přikáže Alistairovi, aby vás zavedl do chrámu. Zde zvolte třikrát po sobě variantu 1, tak započne přijímání krve, kdo tohoto přijímání není hoden, zemře, kdo odmítne, bude zabit. Aedan tak přežije a stane se Strážcem, v reálu se pak vydejte dopředu, seběhněte dolů po schodišti, popojděte vpřed. Tak se opět spustí animace, v níž se zúčastníte válečné porady všech přítomných, zvolte třikrát po sobě variantu 1, tak obdržíte od Duncana nový úkol. V reálu se tedy ocitáte jako Aedan a Alistair společně se psem u zapáleného signálního ohně, v inventáři si vylepšete dovednosti postav, poté vstupte do uličky, znovu se spustí animace, v níž spatříte divokou a krvavou bitvu vaší armády s armádou Nákazy. Poté, co se ocitnete znovu v reálu, vydejte se vpřed, proběhněte dopředu kolem vašich bojujících lučištníků na druhou stranu, tak se v animaci setkáte s Šedými strážci. V reálu vyběhněte vlevo nahoru po schodišti, pobijte nepřátele z armády Nákazy, přes schodiště si přeběhněte na druhou stranu, zabočte na šikmou plochu vlevo, pobijte další nepřátele a pokračujte vpřed. Po další šikmé ploše dojdete k bráně, kterou projděte, ocitnete se ve věži Iskalu.

Věž Iskalu - I. Patro

Ocitli jste se jako Aedan společnš s Alistairem, Mágem Kruhu a pejskem před branami Iskalu. Doplňte si nejdříve dovednosti a zkušenosti všech postav, dejte tedy všem příkaz k následování (=), a poté projděte bránou. Zabočte doleva a hned poté doprava a zlikvidujte společně nepřátele. Jděte vpřed, zabijte nepřátelského vyslance, nenechejte ho zdrhnout, vyberte truhlu, poté projděte vchodem do chodby, vedoucí do prvního patra. Zabočte doprava a projděte dál dveřmi vlevo, zlikvidujte nepřátele, poté projděte dál dveřmi vpravo a zbavte se dalších parchantů. Vyběhněte nahoru po schodišti a projděte bránou, v animaci proberte všechny nabídky dialogů, poté se v reálu ocitnete ve druhém patře. Probijte se doprava a projděte dveřmi, zbavte se dalších nepřátel, vyberte obsah dřevěné bedýnky, po schodišti vyběhněte výš dveřmi, projděte do třetího patra. Zde opět vydejte kamarádům příkaz k následování, projděte protější bránou, zbavte se nepřátel a projděte další bránou. Probíjejte se stále výš, procházejte dalšími branami a likvidujte stále nově se objevující nepřátele, po projití poslední bránou nad schodištěm se spustí animace a po ní v reálu se musíte pustit do souboje se Zlobrem. Zlobr je velice odolná, obrněná a vytrvalá bestie, která má život tuhý jako kočka, ale společně s přáteli a s pejskem ji nakonec přece jen zdoláte, jen nezapomeňte v průběhu souboje sobě i všem ostatním stále doplňovat v boji pošramocené zdraví. Jakmile Zlo
da
bra porazíte, vyberte sudy, přistupte ke krbu a zapalte v něm oheň
(obr.1), což bude signálem pro začátek útoku vašich vojsk proti
nepřátelům armády Nákazy. Spustí se animace, ale velitel vaší armády Duncan vydá, ač je to oproti původní úmluvě, příkaz armádě k ústupu. Spatříte urputný krvavý boj vašeho zbytku armády s nepřáteli a mnoho vašich kamarádů padne, dojde k šílenému masakru a tato část vaší armády bude nepřáteli zcela zdecimována. Těžce zraněný bude i samotný Duncan, který se poté probudí na lůžku, aniž by věděl, jak se sem dostal a kde se to vůbec nachází. Pozná dívku, která ho ošetřuje, je to vaše stará dobrá známá z Pustin Morrigan, proberte s ní tedy všechny možné dialogy, dozvíte se tak, že jste byli zachráněni její matkou Flemeth, která se proměnila v obrovského ptáka a ve svých pařátech s vámi odletěla do bezpečí. Proberte opět znovu všechny nabídky dialogů s Morrigan, dozvíte se tak spousty nových zajímavostí, informací a překva
pivých vysvětlení, poté vám Morrigan nabídne, že vás odvede za její matkou Flemeth. Projděte tedy dveřmi, tak se s Flemeth setkáte, proberte s ní opět všechny nabídky dialogů, tak se vám mimo jiné přizná, že je skutečně onou bájnou čarodějnicí z Pustin. Nakonec vám sama nabídne, že vám dá na cestu jako výpomoc a průvodkyni její dceru Morrigan, té se to zpočátku moc líbit nebude, ale nakonec souhlasí a přidá se k vám a vydáte se všichni spolu do Pustin.

Hluboko v Pustině

Ocitáte se tedy v Pustině jako Aedan společně s Alistairem, Morrigan, Flemeth a psem, dejte všem příkaz k následování a vydejte se vpřed, tedy mírně doprava, tak se vám ukáže poprvé mapa světa s několika místy, kam se můžete vydat, ne všechny jsou však zatím přístupná, neboť tato se vám zpřístupní teprve až tehdy, pokud splníte předcházející požadované úkoly. Jedna z přístupných cest vás zavede do Lotheringe, kudy jsem se vydala i já. Spustí se animace, po ní v reálu vás zastaví několik lupičů, kteří po vás budou chtít peníze, můžete tak tedy učinit a vyplatit se, já se však rozhodla pro boj. Pusťte se tedy do boje, nenechejte se ukecat, ani když se lupiči pokusí s vámi vyjednávat, volte stále taktiku boje a do jednoho je pobijte. Poté na mostě vyberte bedny, z mostu odbočte doprava na plošinu, v animaci se vám ukáže celé městečko, jako na dlani. Proberte všechny nabídky dialogů, v reálu pokračujte vpřed, promluvte si s uprchlíky, pokračujte doprava a poté doleva, projděte mezerou v ohradě a promluvte si s Templářem, proberte s ním všechny nabídky dialogů, vydejte se dopředu a dveřmi vstupte do kaple. Zde si promluvte s Donalden, dozvíte se, že earl Eamon je těžce nemocný, proberte s ním všechny nabídky dialogů, poté vejděte doprava ke ctihodné matce této kaple, i s ní proberte všechny dialogy, nakonec si vyžádejte její požehnání na další cestu a poté se rozlučte. Vraťte se ven, pohovořte se všemi přítomnými, poté přeběhněte doprava po kamenném obloukovém mostě a vstupte do domku. Budete obviněni ze zrady krále, takže se pusťte do boje, s tím, který se vám vzdá, proberte všechny možnosti dialogů a poté ho nechejte odejít. Pohovořte si se všemi zbylými přítomnými, ve vedlejší místnosti vyberte všechny předměty z beden, sudů a pytlů, poté se vraťte ven a pokračujte doprava, budete muset svést boj s uprchlíky, kteří chtějí získat odměnu, vypsanou na vaše hlavy. Poté, co je porazíte, jděte dopředu k mostu, vpravo od něj pobijte lupiče, poté vběhněte na most a zlikvidujte další lupiče. Tak se spustí animace, ve které si promluvte s kupcem, jeho doprovod odmítněte, prohledejte bedýnky, vydejte se po mostě doprava, shromážděte výpravu a pokračujte vpřed. Spustí se animace, po jejím skončení proberte všechny možnosti dialogů, ocitli jste se v Táboře, promluvte si se všemi postavami, jejich nabídku na doprovod odmítněte, postupujte vpřed. Tak se vám opět ukáže vám již dobře známá mapa světa, nyní vyberte vstup do Rudoskalí. Zde pobijte všechny nepřátele, pokračujte vpřed, ocitnete se na pokraji Rudoskalí.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Komentáře

Zobrazit vše (245)
Zobrazit starší komentáře

201 Djjadycle Djjadycle | E-mail | Web | 16. června 2017 v 2:41 | Reagovat

auto insurance comparison
<a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">insurance quotes on cars</a>
compare insurance
<a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">insurance insurance</a>   ’

202 viagra viagra | E-mail | Web | 16. června 2017 v 4:04 | Reagovat
203 Djjadycle Djjadycle | E-mail | Web | 16. června 2017 v 4:38 | Reagovat

car insurance sc
<a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">car repair insurance</a>
auto insurance comparisons
<a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">car insurance quotes comparison</a>   ’

204 BuonVicy BuonVicy | E-mail | Web | 16. června 2017 v 20:14 | Reagovat

buy cialis - http://buycialisonlinecalk.com/
cialis <a href=http://buycialisonlinecalk.com/>cheap cialis</a> ’

205 ArturoMoKip ArturoMoKip | E-mail | Web | 17. června 2017 v 5:16 | Reagovat

lowest viagra price

<a href="http://canadianedtreatment.com/">generic viagra from canada</a>

viagra natural

<a href=http://canadianedtreatment.com/>viagra canada no prescription</a>

206 JtrMam JtrMam | E-mail | Web | 17. června 2017 v 13:09 | Reagovat

buy cialis - http://cheapcialisvkan.com/
cialis <a href=http://cheapcialisvkan.com/>cialis online</a> ’

207 PollRupt PollRupt | E-mail | Web | 17. června 2017 v 23:30 | Reagovat

viagra - http://cheapviagrawmnpills.com/
viagra online <a href="http://cheapviagrawmnpills.com/">viagra online</a> ’

208 PollRupt PollRupt | E-mail | Web | 18. června 2017 v 15:07 | Reagovat

generic viagra - http://cheapviagrawmnpills.com/
viagra price <a href="http://cheapviagrawmnpills.com/">generic viagra</a> ’

209 Xefrdvnok Xefrdvnok | E-mail | Web | 19. června 2017 v 0:10 | Reagovat

best payday loan website - https://cetonlinecashadvancefastloans.org/
payday day loans <a href="https://cetonlinecashadvancefastloans.org/">advance cash payday loan</a> ’

210 JtrsMam JtrsMam | E-mail | Web | 19. června 2017 v 5:08 | Reagovat

low interest loan - https://malepaydayloanscashadvance.org/
lead loans <a href=https://malepaydayloanscashadvance.org/>bad credit debt consolidation internet payday loan</a> ’

211 Pdlidaky Pdlidaky | E-mail | Web | 19. června 2017 v 17:17 | Reagovat

no credit check loans - https://sampaydaylendersapprovedcash.org/
bad credit easy payday loan <a href="https://sampaydaylendersapprovedcash.org/">loans for bad credit</a> ’

212 Donald Donald | E-mail | Web | 19. června 2017 v 18:49 | Reagovat

Hello, Neat post. There is a problem with your website in web explorer, may check this IE still is the market leader and a large component of folks will leave out your magnificent writing because of this problem.

213 GfdsNesy GfdsNesy | E-mail | Web | 19. června 2017 v 23:08 | Reagovat

cash advance - https://cashadvanceonlinetfj.org/
cash advance payday loan <a href="https://cashadvanceonlinetfj.org/">cash advances</a> ’

214 VercBaich VercBaich | E-mail | Web | 20. června 2017 v 2:11 | Reagovat

account now payday loans - https://paydayloansvar.org/
100 online payday loans <a href="https://paydayloansvar.org/">all online payday loans</a> ’

215 JtrsgMam JtrsgMam | E-mail | Web | 20. června 2017 v 2:20 | Reagovat

cash advance on credit card - https://paydayloansonlinevlm.org/
payday loans no credit check <a href=https://paydayloansonlinevlm.org/>payday loans online direct lenders only</a> ’

216 BvcnRupt BvcnRupt | E-mail | Web | 20. června 2017 v 7:32 | Reagovat

instant approval personal loans - https://personalloanplk.org/
personal loans people bad credit <a href="https://personalloanplk.org/">personal loans for bad credit</a> ’

217 VewsWack VewsWack | E-mail | Web | 20. června 2017 v 20:10 | Reagovat

cash advance online
<a href="https://cashadvanceonlinetfj.org/">cash advance loans online</a>
cash advance loans online
<a href="https://cashadvanceonlinetfj.org/">cash advance loan</a>   ’

218 Djdjadycle Djdjadycle | E-mail | Web | 20. června 2017 v 21:09 | Reagovat

personal loan calculator
<a href="https://personalloanplk.org/">instant approval personal loans</a>
quick personal loans bad credit
<a href="https://personalloanplk.org/">best personal loans bad credit</a>   ’

219 VerxRupt VerxRupt | E-mail | Web | Středa v 3:27 | Reagovat

quick loans bad credit
<a href="https://loansbadcreditthun.org/">same day loans bad credit</a>
fast loans bad credit
<a href="https://loansbadcreditthun.org/">quick loans bad credit</a>     ’

220 James James | E-mail | Web | Středa v 17:34 | Reagovat

Thank you for the sensible critique. Me &amp my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

221 Bredjeoth Bredjeoth | E-mail | Web | Čtvrtek v 9:50 | Reagovat

cash advance near me - https://cashadvanceamericaavx.org/
cash advance <a href="https://cashadvanceamericaavx.org/">cash advance online</a> ’

222 BvdsdVicy BvdsdVicy | E-mail | Web | Čtvrtek v 10:49 | Reagovat

personal loans for bad credit - https://badcreditloansrtju.org/
bad credit lender no payday loan <a href=https://badcreditloansrtju.org/>personal loans with bad credit</a> ’

223 BrellBaich BrellBaich | E-mail | Web | Čtvrtek v 14:26 | Reagovat

loan bad credit - http://badcreditjkkl.com/
bad credit loans <a href="http://badcreditjkkl.com/">bad credit installment loans</a> ’

224 Brdedjeoth Brdedjeoth | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:00 | Reagovat

cash advance loan - https://cashadvancetfj.com/
payday loans cash advances <a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance online</a> ’

225 GfdddsNesy GfdddsNesy | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:27 | Reagovat

no fax no teletrack payday loans - https://paydayloansxxe.com/
no fax same day payday loans <a href=https://paydayloansxxe.com/>payday loans and no credit check</a> ’

226 LwvcVicy LwvcVicy | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:52 | Reagovat

no fax same day payday loans - https://paydayeev.com/
payday loans online <a href=https://paydayeev.com/>no fax same day payday loans</a> ’

227 LoplRupt LoplRupt | E-mail | Web | Pátek v 3:09 | Reagovat

online installment loans - https://installmentloannbbm.com/
personal installment loan <a href=https://installmentloannbbm.com/>online installment loans</a> ’

228 Brdedjeoth Brdedjeoth | E-mail | Web | Pátek v 7:22 | Reagovat

cash advance online - https://cashadvancetfj.com/
cash advance loan <a href="https://cashadvancetfj.com/">payday loans cash advances</a> ’

229 Bfrddycle Bfrddycle | E-mail | Web | Pátek v 10:19 | Reagovat

installment loans
<a href="https://installmentloannbbm.com/">installment loans</a>
bad credit personal installment loan
<a href=https://installmentloannbbm.com/>personal installment loan</a>   ’

230 VedrxRupt VedrxRupt | E-mail | Web | Pátek v 11:47 | Reagovat

payday loans cash advances
<a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance online</a>
cash advance online
<a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance</a>     ’

231 DevbOnen DevbOnen | E-mail | Web | Pátek v 20:18 | Reagovat

no fax payday loan today
<a href="https://paydayeev.com/">no fax same day payday loans</a>
no fax payday loan today
<a href=http://cialisonlineanegeneric.com/>no fax no teletrack payday loans</a>     ’

232 CcgTrisk CcgTrisk | E-mail | Web | Pátek v 21:56 | Reagovat

quick personal loans bad credit
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">small personal loans</a>
no credit check personal loans
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">personal loans online</a>     ’

233 Bfrdddycle Bfrdddycle | E-mail | Web | Pátek v 23:19 | Reagovat

guaranteed personal loans
<a href="https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/">debt consolidation loans</a>
no credit check non payday loan
<a href=https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/>payday loans</a>   ’

234 DevbOnen DevbOnen | E-mail | Web | Sobota v 1:18 | Reagovat

no fax no teletrack payday loans
<a href="https://paydayeev.com/">payday loans</a>
payday loans
<a href=http://berpaydayloanlendersquickloans.com/>payday advance usa</a>     ’

235 BbfgItazy BbfgItazy | E-mail | Web | Sobota v 5:46 | Reagovat

unsecured personal loans
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loans for bad credit</a>
personal loans bad credit
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loans with bad credit</a>    ’

236 BdbfgItazy BdbfgItazy | E-mail | Web | Neděle v 5:05 | Reagovat

personal loans
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loans no faxing</a>
fast cash personal loans
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loan</a>    ’

237 Bfrdddycle Bfrdddycle | E-mail | Web | Neděle v 19:09 | Reagovat

online loans no credit check
<a href="https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/">debt consolidation loan</a>
online instant payday loans
<a href=https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/>cash advance online</a>   ’

238 BtuRupt BtuRupt | E-mail | Web | Včera v 12:55 | Reagovat

for online payday loans
<a href="https://cashadvancetfj.com/">payday direct</a>
cash loan no credit check
<a href="https://cashadvancetfj.com/">advance</a>     ’

239 LwvdcdVicy LwvdcdVicy | E-mail | Web | Včera v 13:37 | Reagovat

mortgage loan calculator - https://berpaydayloanlendersquickloans.com/
personal loans for people with bad credit <a href=https://berpaydayloanlendersquickloans.com/>loan for bad credit</a> ’

240 VercWack VercWack | E-mail | Web | Včera v 13:59 | Reagovat

personal loan calculator
<a href="https://zxepersonalloansonlinesmall.com/">payday loan with</a>
payday advance
<a href=https://zxepersonalloansonlinesmall.com/>online payday loans direct lenders</a>   ’

241 Michael Michael | E-mail | Web | Včera v 16:56 | Reagovat

Immigration ...the time to read or check out the content or sites we have linked to below the...

242 BrdddvMam BrdddvMam | E-mail | Web | Včera v 17:41 | Reagovat

bad check topayday loan - https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/
myaffiliateprogram <a href=https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/>american cash loans</a> ’

243 NhjItazy NhjItazy | E-mail | Web | Včera v 21:17 | Reagovat

consolidate credit card debt
<a href="https://personalloanplk.com/">cash advance payday loans online</a>
cash advance
<a href="https://personalloanplk.com/">online payday loan</a>    ’

244 George George | E-mail | Web | Dnes v 0:18 | Reagovat

The data are part of an autumn of just about 16 targets in Lib Dem provide because of the 2010 commander selection, before Huhne scooped 46.5 with all the electionHermes kelly felix bags didn can far in order to move benefit

245 Mark Mark | E-mail | Web | Dnes v 0:18 | Reagovat

Very informative post.Really thank you! Awesome.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama