.

Dragon Age - Návod ( část 1.)

2. května 2010 v 11:57 | WithinBlog |  Dragon Age - Prameny - návod
Dragon Age

Hrad Cousland

Po spuštění hry si navolte postavu, za kterou chcete hrát a vyzbrojte si ji. Tento návod je psaný pro postavu jménem Aedan s navolenou maximální silou, se zapnutou lstivostí, se dvěma zbraněmi a hraní na lehkou obtížnost. Po následném spuštění hry se něco dozvíte o tradici vaší rodiny, poté se setkáte s vaším otcem, na liště zvolte variantu 1, poté variantu 2, znovu variantu 1 a opět variantu 1. Poté se otce zeptejte, kde můžete nalézt bratra Ferguse (varianta 1), navolte variantu 3. Po rozhovoru se vydejte vpřed a projděte dveřmi, jděte vpřed a odbočte doprava, vaším úkolem je najít Ferguse. Odbočte znovu doprava, vyběhněte nahoru po schodišti, odbočte doprava a projděte vraty, posléze druhými, vydejte se doleva, pak znovu doleva, o kousek dál se setkáte s Gilmorem. Zvolte variantu 1, poté opět 1, dozvíte se, že do spižírny se dostal pes, na kterého si služky stěžují. Pokračujte doprava, Gilmor vás bude následovat, můžete se nyní mezi oběma postavami přepínat, odbočte doleva, promluvte si s ženami, slibte jim poté, že se na psa podíváte. Propleťte se uličkami a vstupte do kuchyně, nyní musíte Aedana odlehčit v inventáři o libovolnou část jeho výstroje, poté si promluvte se služkami a vejděte do spižírny. Spatříte uvnitř psa, zvolte variantu 1, poté zadejte jméno psa a potvrďte ho, v reálu pak pobijte společně krysy, i zde se lze vzájemně přepínat. Poté se vraťte do kuchyně a sdělte hospodyni, že krysy jsou mrtvé (varianta 1) a pes za nic nemohl. Vyjděte z kuchyně ven, máte nového společníka, tedy psa, pokračujte doprava, poté znovu doprava, odbočte vlevo a jděte vpřed, zabočte doleva a na konci projděte vraty. Z místnosti pak projděte protějšími vraty do další místnosti, odbočte doprava a popojděte vpřed, setkáte se s Fergusem. Pohovořte si s ním o všem, poté vyjděte ven vchodem, tak se spustí animace, v níž vám zbrojnoš oznámí, že hrad byl napaden Howeho zbrojnoši. Na útočníky vyšlete psa, poté se v inventáři znovu dozbrojte, vyjděte ven, spustí se animace, v níž se setkáte s matkou. Zvolte variantu 1, poté matku vyzbrojte mečem, vylepšete si dovednosti, posbírejte vše po mrtvých nepřátelích. Projděte ven dveřmi a pobijte další nepřátele, projděte doleva dalšími dveřmi, vyjděte ven, zvolte variantu 2 a po skončení animace pokračujte vpřed. Přesvědčte zbabělce, aby neutekl, ale bojoval dál s vámi (varianta 1), poté společně pobijte nepřátele, zbavte se dvou lučištníků a jděte vpřed. Projděte dveřmi doleva, zde již bojují obránci vašeho hradu s Howeho zbrojnoši, přidejte se tedy k přátelům a nepřátele pobijte. Po krátké animaci zvolte variantu 2, jděte vpřed a pobijte další nepřátele. Pokračujte dopředu, vlevo v místnosti zlikvidujte další nepřátele, vraťte se a pokračujte doleva, zbavte se dalších nepřátel. Jděte vpřed, vstupte do místnosti vlevo, projděte dál dveřmi vpravo, tak se setkáte s těžce zraněným otcem. Proberte s ním všechny nabízené varianty rozhovoru, poté za vámi přijde i váš blízký přítel Duncan, i s ním poberte všechny nabídky dialogů, vaše matka (můžete jí vyzbrojit mečem) odmítne opustit vašeho raněného otce, takže vy s Duncanem a věrným psem opustíte hrad Cousland a vydáte se na cestu do Ostagaru.

Ostagar

Promluvte sis králem a jeho družinou, proberte všechny nabídky dialogů, poté se vydejte s Duncanem a psem za strážemi, tak dojdete až ke stráži, střežící vstup do Korcarijské pustiny. Proberte s ní všechny nabídky dialogů, ať zjistíte, co po vás chce, ale stejně vás dál přes bránu nepustí. Pokračujte tedy doleva, promluvte si se stráží o Teyrnu Loghainovi, proberte s ní rovněž všechny nabídky dialogu, hlavně ho přimějte, aby vám přivedl Loghaina. I s ním vyčerpejte všechny nabídky dialogů, poté vyhledejte Duncana a pohovořte s ním. Promluvte si ještě raději se všemi postavami po okolí, hlavně pak vyhledejte Wynne, i s ní proberte všechny dialogy, taktéž si pohovořte proviantním důstojníkem, zkuste si dokoupit nějaké ty užitečné předměty. Nato se vydejte doprava, vyběhněte nahoru po šikmé ploše, spustí se animace a vy si promluvte s Aliastairem, opět proberte všechny dialogy. Změňte Aliastairovu hodnotu na obránce a přikažte mu, aby vás následoval. Oba se poté vraťte k Duncanovi, proberte s ním všechny dialogy, obdržíte nové úkoly a získáte další pomocníky. Nyní se vydejte zpět k bráně, vedoucí do Korcarijské pustiny, nyní vás již stráž pustí dál.

Korcarijské pustiny

Přikažte Davethovi, Jorymu a i, aby vás následovali (=), jděte vpřed, pobijte smečku vlků a jejich mrtvolám vše seberte. Nyní si rozestavte vaše přátele co nejvýhodněji po celé lokaci, přepínat na ně se můžete na ikonkách jejich postav vlevo, neboť po chvíli, až popojděte vpřed, budete napadeni tlupou nepřátel, zlikvidujte je a mrtvola opět prohledejte. Pokračujte stále dopředu, likvidujte další a další bestie, jejich mrtvoly nezapomeňte prohledat (to dělejte nadále stále, nebudu vám už tuto nutnost připomínat), pokračujte stále dopředu. Projděte dál kolem vody, zbavte se dalších nepřátel, seberte květinu, vydejte se vpřed, proběhněte pod podloubím ruiny, přejděte most a zlikvidujte další parchanty. Popojděte vpřed, odbočte k ohništi, i zde pobijte několik zrůd, přivolejte si k sobě kamarády a pokračujte vpřed. Dojdete ke zříceninám, opět si přestavte kamarády, seberte kořen smrti. Vstupte do zřícenin a prohledejte Skříňku Strážců, tak se spustí animace, v níž se setkáte s Morrigan, proberte s ní všechny dialogy a ona vás nakonec dovede k její matce. I s matkou tedy proberte všechny nabídky dialogů, tak vám nakonec vrátí smlouvy, které patří Šedým strážcům, poté vás Morrigan odvede zpět do Ostagaru.

Ostagar

Ocitli jste se tedy s Alistairem, Jorym a Davethem nazpět v Ostagaru, vydejte se tedy dopředu a vpravo o kousek dál si pohovořte s Duncanem, i váš pes stojící vedle něj vás přivítá radostným štěkotem. Volte dvakrát variantu 1, tak Duncan přikáže Alistairovi, aby vás zavedl do chrámu. Zde zvolte třikrát po sobě variantu 1, tak započne přijímání krve, kdo tohoto přijímání není hoden, zemře, kdo odmítne, bude zabit. Aedan tak přežije a stane se Strážcem, v reálu se pak vydejte dopředu, seběhněte dolů po schodišti, popojděte vpřed. Tak se opět spustí animace, v níž se zúčastníte válečné porady všech přítomných, zvolte třikrát po sobě variantu 1, tak obdržíte od Duncana nový úkol. V reálu se tedy ocitáte jako Aedan a Alistair společně se psem u zapáleného signálního ohně, v inventáři si vylepšete dovednosti postav, poté vstupte do uličky, znovu se spustí animace, v níž spatříte divokou a krvavou bitvu vaší armády s armádou Nákazy. Poté, co se ocitnete znovu v reálu, vydejte se vpřed, proběhněte dopředu kolem vašich bojujících lučištníků na druhou stranu, tak se v animaci setkáte s Šedými strážci. V reálu vyběhněte vlevo nahoru po schodišti, pobijte nepřátele z armády Nákazy, přes schodiště si přeběhněte na druhou stranu, zabočte na šikmou plochu vlevo, pobijte další nepřátele a pokračujte vpřed. Po další šikmé ploše dojdete k bráně, kterou projděte, ocitnete se ve věži Iskalu.

Věž Iskalu - I. Patro

Ocitli jste se jako Aedan společnš s Alistairem, Mágem Kruhu a pejskem před branami Iskalu. Doplňte si nejdříve dovednosti a zkušenosti všech postav, dejte tedy všem příkaz k následování (=), a poté projděte bránou. Zabočte doleva a hned poté doprava a zlikvidujte společně nepřátele. Jděte vpřed, zabijte nepřátelského vyslance, nenechejte ho zdrhnout, vyberte truhlu, poté projděte vchodem do chodby, vedoucí do prvního patra. Zabočte doprava a projděte dál dveřmi vlevo, zlikvidujte nepřátele, poté projděte dál dveřmi vpravo a zbavte se dalších parchantů. Vyběhněte nahoru po schodišti a projděte bránou, v animaci proberte všechny nabídky dialogů, poté se v reálu ocitnete ve druhém patře. Probijte se doprava a projděte dveřmi, zbavte se dalších nepřátel, vyberte obsah dřevěné bedýnky, po schodišti vyběhněte výš dveřmi, projděte do třetího patra. Zde opět vydejte kamarádům příkaz k následování, projděte protější bránou, zbavte se nepřátel a projděte další bránou. Probíjejte se stále výš, procházejte dalšími branami a likvidujte stále nově se objevující nepřátele, po projití poslední bránou nad schodištěm se spustí animace a po ní v reálu se musíte pustit do souboje se Zlobrem. Zlobr je velice odolná, obrněná a vytrvalá bestie, která má život tuhý jako kočka, ale společně s přáteli a s pejskem ji nakonec přece jen zdoláte, jen nezapomeňte v průběhu souboje sobě i všem ostatním stále doplňovat v boji pošramocené zdraví. Jakmile Zlo
da
bra porazíte, vyberte sudy, přistupte ke krbu a zapalte v něm oheň
(obr.1), což bude signálem pro začátek útoku vašich vojsk proti
nepřátelům armády Nákazy. Spustí se animace, ale velitel vaší armády Duncan vydá, ač je to oproti původní úmluvě, příkaz armádě k ústupu. Spatříte urputný krvavý boj vašeho zbytku armády s nepřáteli a mnoho vašich kamarádů padne, dojde k šílenému masakru a tato část vaší armády bude nepřáteli zcela zdecimována. Těžce zraněný bude i samotný Duncan, který se poté probudí na lůžku, aniž by věděl, jak se sem dostal a kde se to vůbec nachází. Pozná dívku, která ho ošetřuje, je to vaše stará dobrá známá z Pustin Morrigan, proberte s ní tedy všechny možné dialogy, dozvíte se tak, že jste byli zachráněni její matkou Flemeth, která se proměnila v obrovského ptáka a ve svých pařátech s vámi odletěla do bezpečí. Proberte opět znovu všechny nabídky dialogů s Morrigan, dozvíte se tak spousty nových zajímavostí, informací a překva
pivých vysvětlení, poté vám Morrigan nabídne, že vás odvede za její matkou Flemeth. Projděte tedy dveřmi, tak se s Flemeth setkáte, proberte s ní opět všechny nabídky dialogů, tak se vám mimo jiné přizná, že je skutečně onou bájnou čarodějnicí z Pustin. Nakonec vám sama nabídne, že vám dá na cestu jako výpomoc a průvodkyni její dceru Morrigan, té se to zpočátku moc líbit nebude, ale nakonec souhlasí a přidá se k vám a vydáte se všichni spolu do Pustin.

Hluboko v Pustině

Ocitáte se tedy v Pustině jako Aedan společně s Alistairem, Morrigan, Flemeth a psem, dejte všem příkaz k následování a vydejte se vpřed, tedy mírně doprava, tak se vám ukáže poprvé mapa světa s několika místy, kam se můžete vydat, ne všechny jsou však zatím přístupná, neboť tato se vám zpřístupní teprve až tehdy, pokud splníte předcházející požadované úkoly. Jedna z přístupných cest vás zavede do Lotheringe, kudy jsem se vydala i já. Spustí se animace, po ní v reálu vás zastaví několik lupičů, kteří po vás budou chtít peníze, můžete tak tedy učinit a vyplatit se, já se však rozhodla pro boj. Pusťte se tedy do boje, nenechejte se ukecat, ani když se lupiči pokusí s vámi vyjednávat, volte stále taktiku boje a do jednoho je pobijte. Poté na mostě vyberte bedny, z mostu odbočte doprava na plošinu, v animaci se vám ukáže celé městečko, jako na dlani. Proberte všechny nabídky dialogů, v reálu pokračujte vpřed, promluvte si s uprchlíky, pokračujte doprava a poté doleva, projděte mezerou v ohradě a promluvte si s Templářem, proberte s ním všechny nabídky dialogů, vydejte se dopředu a dveřmi vstupte do kaple. Zde si promluvte s Donalden, dozvíte se, že earl Eamon je těžce nemocný, proberte s ním všechny nabídky dialogů, poté vejděte doprava ke ctihodné matce této kaple, i s ní proberte všechny dialogy, nakonec si vyžádejte její požehnání na další cestu a poté se rozlučte. Vraťte se ven, pohovořte se všemi přítomnými, poté přeběhněte doprava po kamenném obloukovém mostě a vstupte do domku. Budete obviněni ze zrady krále, takže se pusťte do boje, s tím, který se vám vzdá, proberte všechny možnosti dialogů a poté ho nechejte odejít. Pohovořte si se všemi zbylými přítomnými, ve vedlejší místnosti vyberte všechny předměty z beden, sudů a pytlů, poté se vraťte ven a pokračujte doprava, budete muset svést boj s uprchlíky, kteří chtějí získat odměnu, vypsanou na vaše hlavy. Poté, co je porazíte, jděte dopředu k mostu, vpravo od něj pobijte lupiče, poté vběhněte na most a zlikvidujte další lupiče. Tak se spustí animace, ve které si promluvte s kupcem, jeho doprovod odmítněte, prohledejte bedýnky, vydejte se po mostě doprava, shromážděte výpravu a pokračujte vpřed. Spustí se animace, po jejím skončení proberte všechny možnosti dialogů, ocitli jste se v Táboře, promluvte si se všemi postavami, jejich nabídku na doprovod odmítněte, postupujte vpřed. Tak se vám opět ukáže vám již dobře známá mapa světa, nyní vyberte vstup do Rudoskalí. Zde pobijte všechny nepřátele, pokračujte vpřed, ocitnete se na pokraji Rudoskalí.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Komentáře

Zobrazit vše (787)
Zobrazit starší komentáře

701 KrtpEthirl KrtpEthirl | E-mail | Web | 27. září 2017 v 10:08 | Reagovat

cialis 20 mg reviews - http://haycialis.com/
cialis free <a href=http://haycialis.com/>generic cialis</a> ’

702 RevebaDyeta RevebaDyeta | E-mail | Web | 27. září 2017 v 16:39 | Reagovat

preise schweiz viagra

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra generic</a>

    viagra rosa spray nasale

703 DouglasSeemi DouglasSeemi | E-mail | Web | 28. září 2017 v 10:18 | Reagovat

b <a href= http://zithromaxbmc.com >zithromax online</a> above <a href=http://zithromaxbmc.com>cheap zithromax</a> zithromax online ordering

704 ThomasPek ThomasPek | E-mail | Web | 28. září 2017 v 13:53 | Reagovat

f <a href= http://cialisnlg.com >cialis coupon</a> twenty
greater <a href=http://cialisnlg.com>compare cialis</a>
compare cialis

705 Daniel Daniel | E-mail | Web | 28. září 2017 v 14:21 | Reagovat

I was  looking through  some of your  blog posts on this  internet site  and I  conceive this  web site  is  rattling informative !  Keep on posting .

706 ThomasPek ThomasPek | E-mail | Web | 28. září 2017 v 15:40 | Reagovat

t <a href= http://cialisnlg.com >buy cialis</a> love
trying <a href=http://cialisnlg.com>find cialis</a>
cialis online

707 dyhfl dyhfl | E-mail | Web | 28. září 2017 v 15:50 | Reagovat
708 Pameeduddy Pameeduddy | E-mail | Web | 28. září 2017 v 16:00 | Reagovat

bad credit payday loans online
<a href="https://installmentsvfacr.com/">get installment loan</a>
credit cards for bad credit
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installment payday loans</a> ’

709 Albertdorce Albertdorce | E-mail | Web | 28. září 2017 v 16:23 | Reagovat

u <a href= http://paydaynlg.com >payday advance loans</a> leaving
keeping <a href=http://paydaynlg.com>approved payday loans</a>
payday advance loans

710 LmazErassy LmazErassy | E-mail | Web | 28. září 2017 v 16:26 | Reagovat

payday loans today
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance america</a>
cash and payday loans
<a href=https://paydayrvyaf.com/>payday loans near me</a> ’

711 ThomasPek ThomasPek | E-mail | Web | 28. září 2017 v 16:36 | Reagovat

t <a href= http://cialisnlg.com >compare cialis</a> cannot
ashamed <a href=http://cialisnlg.com>buy cialis</a>
find cialis

712 Albertdorce Albertdorce | E-mail | Web | 28. září 2017 v 20:18 | Reagovat

t <a href= http://paydaynlg.com >payday loans USA resident</a> sad
youth <a href=http://paydaynlg.com>payday loans processing</a>
payday advance loans

713 ThomasPek ThomasPek | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:05 | Reagovat

c <a href= http://cialisnlg.com >buy cialis</a> early
wait <a href=http://cialisnlg.com>cialis coupon</a>
buy cialis

714 Albertdorce Albertdorce | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:18 | Reagovat

i <a href= http://paydaynlg.com >payday loans online</a> closed
comfort <a href=http://paydaynlg.com>payday loans online</a>
payday advance loans

715 Dannydix Dannydix | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:29 | Reagovat

o <a href= http://viagranlg.com >viagra online</a> was
generally <a href=http://viagranlg.com>viagra quality drugs</a>
viagra online

716 FvthsAxiono FvthsAxiono | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:14 | Reagovat

check cashing loan
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a>
online loans
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance loans</a> ’

717 Pameeduddy Pameeduddy | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:17 | Reagovat

bankruptcy payday loans
<a href="https://installmentsvfacr.com/">instant payday loans</a>
instant online payday loan
<a href=https://installmentsvfacr.com/>instant payday loans</a> ’

718 IkmeSkycle IkmeSkycle | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:22 | Reagovat

big payday loan company
<a href="https://paydayrvjlo.com/">payday loans</a>
personal loan
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loans online</a> ’

719 LmazErassy LmazErassy | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:55 | Reagovat

small loans bad credit
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance credit card</a>
bad credit auto loan
<a href=https://paydayrvyaf.com/>payday loans no credit check</a> ’

720 Albertdorce Albertdorce | E-mail | Web | 29. září 2017 v 0:13 | Reagovat

n <a href= http://paydaynlg.com >payday loans online</a> power
follow <a href=http://paydaynlg.com>payday advance loans</a>
payday loans online

721 Dannydix Dannydix | E-mail | Web | 29. září 2017 v 0:32 | Reagovat

o <a href= http://viagranlg.com >viagra quality medication</a> there's
question <a href=http://viagranlg.com>viagra quality medication</a>
viagra coupons

722 Albertdorce Albertdorce | E-mail | Web | 29. září 2017 v 1:11 | Reagovat

a <a href= http://paydaynlg.com >payday loans processing</a> following
point <a href=http://paydaynlg.com>payday loans</a>
payday loans best way

723 Dannydix Dannydix | E-mail | Web | 29. září 2017 v 1:32 | Reagovat

t <a href= http://viagranlg.com >viagra quality drugs</a> air
bent <a href=http://viagranlg.com>buy viagra online</a>
viagra coupons

724 ThomasPek ThomasPek | E-mail | Web | 29. září 2017 v 2:30 | Reagovat

v <a href= http://cialisnlg.com >compare cialis</a> telling
pain <a href=http://cialisnlg.com>cialis online</a>
cialis best prices

725 Albertdorce Albertdorce | E-mail | Web | 29. září 2017 v 5:09 | Reagovat

p <a href= http://paydaynlg.com >payday loans best way</a> near
pass <a href=http://paydaynlg.com>payday loans today</a>
payday loans online

726 Albertdorce Albertdorce | E-mail | Web | 29. září 2017 v 7:10 | Reagovat

j <a href= http://paydaynlg.com >payday advance loans</a> manners
until <a href=http://paydaynlg.com>payday loans processing</a>
payday loans processing

727 FvteSkycle FvteSkycle | E-mail | Web | 30. září 2017 v 12:45 | Reagovat

payday loan cash advance
<a href="https://loansonlinevaec.org">online payday loan</a>
cash advance loans
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans online</a> ’

728 FebbAxiono FebbAxiono | E-mail | Web | 30. září 2017 v 18:16 | Reagovat

cash loans payday
<a href="https://paydaykmae.com">payday advance</a>
myaffiliateprogram
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance online</a> ’

729 FvrcErassy FvrcErassy | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:07 | Reagovat

consumer credit counseling
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">pay day loans</a>
unsecured personal loans bad credit
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>instant payday loans</a> ’

730 FebbAxiono FebbAxiono | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:16 | Reagovat

instant personal loans online
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a>
auto loans for bad credit
<a href="https://paydaykmae.com">payday loan</a> ’

731 FvteSkycle FvteSkycle | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:27 | Reagovat

payday loans no faxing no credit checks
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loan lenders</a>
advances
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loan lenders</a> ’

732 lsvbm lsvbm | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:53 | Reagovat

Xxxporn Hube. <a href="http://xnxxx.pro/">xnxxx.pro</a>

733 vwqeeduddy vwqeeduddy | E-mail | Web | 30. září 2017 v 22:45 | Reagovat

best payday loans online
<a href="https://installmentloanvelam.com">quick installment loans</a>
payday cash advance
<a href=https://installmentloanvelam.com>instant payday loans</a> ’

734 Thomasgok Thomasgok | E-mail | Web | 1. října 2017 v 5:03 | Reagovat

cialis super active flashback
high blood pressure with cialis
<a href=https://goo.gl/J3jktU>buy viagra</a>
cialis blood in ejaculate
<a href="https://goo.gl/weCqur">non prescription viagra</a>
how long does cialis to work

735 FebbAxiono FebbAxiono | E-mail | Web | 1. října 2017 v 6:14 | Reagovat

easy online payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">payday advances</a>
fast cash personal loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance america</a> ’

736 TerryWharl TerryWharl | E-mail | Web | 1. října 2017 v 17:06 | Reagovat

j <a href= http://canadianpharmctr.com >canadian pharmacy</a> although <a href=http://canadianpharmctr.com>canadian pharmacy online</a> canadian pharmacy

737 Mark Mark | E-mail | Web | 1. října 2017 v 19:27 | Reagovat

you are in reality a good webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you're doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great process on this matter!

738 VuonLeguix VuonLeguix | E-mail | Web | 1. října 2017 v 21:56 | Reagovat

buy viagra new york - http://viagraveikd.com/
buying brand viagra <a href=http://viagraveikd.com/>generic viagra</a> ’

739 Lvvodsmedly Lvvodsmedly | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:51 | Reagovat

order viagra professional - http://viagrapfhze.com/
viagra dosage recommended <a href=http://viagrapfhze.com/>cheap viagra</a> ’

740 iekzi iekzi | E-mail | Web | 2. října 2017 v 23:58 | Reagovat

Xxxsex Video.   <a href="https://kashtanka.tv/">https://kashtanka.tv</a>

741 Thomas Thomas | E-mail | Web | 3. října 2017 v 0:43 | Reagovat

Article Source  a viral game app is not

742 FwjjSkycle FwjjSkycle | E-mail | Web | 3. října 2017 v 21:21 | Reagovat

cash advance america
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans</a>
advanced payday loans
<a href=https://paydayllae.com/>best online payday loans</a> ’

743 lyndanp3 lyndanp3 | E-mail | Web | 3. října 2017 v 21:42 | Reagovat

Late-model project
http://tits.xl.pornpost.in/?post.yesenia
free all ebony porn best porn available classic porn anisa porn window peep cartoon danny phantom pic porn

744 VbwgxFeesse VbwgxFeesse | E-mail | Web | 4. října 2017 v 23:33 | Reagovat

payday loans no credit check no faxing - https://paydayllae.com/
instant payday loans <a href=https://paydayllae.com/>pay day loan</a> ’

745 VbwgxFeesse VbwgxFeesse | E-mail | Web | 5. října 2017 v 5:09 | Reagovat

national debt relief - https://paydayllae.com/
loan debt consolidation <a href=https://paydayllae.com/>best payday loans</a> ’

746 DebxScusia DebxScusia | E-mail | Web | 5. října 2017 v 5:09 | Reagovat

order female viagra - http://sexviagen.com/
generic viagra 50mg <a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a> ’

747 Fnveebroma Fnveebroma | E-mail | Web | 6. října 2017 v 15:12 | Reagovat

debt counseling - https://paydaybdrfs.com/
quick easy personal loans <a href=https://paydaybdrfs.com/>payday loans</a> ’

748 Jamesvorse Jamesvorse | E-mail | Web | 6. října 2017 v 17:35 | Reagovat

http://0daymusic.org
* Server's capacity: 103 TB MP3,FLAC,Music Videos.
* Account delivery time: 1 to 48 hours.
* Available genres: All but Live, recent Music Videos releases.
* IP restrictions: 3 IP addresses per user at the same time.
* Overal server's speed: 1 Gb/s.
* Easy to use: Most of genres are sorted by days.

749 Fnveebroma Fnveebroma | E-mail | Web | 6. října 2017 v 18:36 | Reagovat

fast personal loans - https://paydaybdrfs.com/
quick bad credit loan <a href=https://paydaybdrfs.com/>payday loans</a> ’

750 Sidmip Sidmip | E-mail | 8. října 2017 v 14:29 | Reagovat
751 как продвинуть сайт как продвинуть сайт | E-mail | Web | 9. října 2017 v 2:34 | Reagovat

Здравствуйте! Вас интересует продвижение сайта? Хочу порекомендовать Вам шикарную услугу продвижения анкорными и безанкорными ссылками. Для вас есть статейный и профильный тарифы. Все знают, продвижение сайта ссылками, на сегодня самый мощный способ продвижения.

Будем продвигать ваш сайт по нужным вам ключевым запросам. Если Вас заинтересовало данное предложение, напишите пожалуйста на этот емайл: proxrum*@*mail.ru (звездочки убрать).

http://prodvizheniya.net - продвижение сайта поэтапно

Всего наилучшего!

752 Imshifus Imshifus | E-mail | 10. října 2017 v 17:01 | Reagovat

Today is your lucky day as you’ve been chosen to receive this generous Welcome Bonus.
This exclusive offer only goes to a select number of people, so don’t miss out.
Previous recipients have gone on to win thousands, so use this offer today to double  your deposits and become another winner.
skyliteboom.com - Welcome Bonus
skyliteboom.com
Has sido elegido
Hoy es tu dia de suerte ya que has sido elegido para recibir este generoso bono de bienvenida.
Esta oferta exclusiva solo va a un numero selecto de personas, por lo que no se pierda.
Los beneficiarios anteriores han ganado miles, asi que use esta oferta hoy para duplicar sus depositos y convertirse en otro ganador.
skyliteboom.com - Has sido elegido

753 RobertGaM RobertGaM | E-mail | 10. října 2017 v 17:31 | Reagovat

Super Future Sounds! Hear: <a href=https://golos.io/ru--blokcheijn/@harhor/2t2tkn-intervyu-dlya-crypto-insider-s-blokchein-dj-em-deadly-buda-o-musicoin>the DJmix</a>

754 Awannapr Awannapr | E-mail | Web | 11. října 2017 v 10:33 | Reagovat

<a href=http://dobrazemlya.com/>Сад и огород: посадка, уход, урожай</a>

Огород
Сад
Цветы
Травы и специи
Работы месяца
Инструмент

755 Daniel Daniel | E-mail | Web | 14. října 2017 v 5:31 | Reagovat

It is also possible that Zynga's chosen advertising

756 Joseph Joseph | E-mail | Web | 15. října 2017 v 13:43 | Reagovat

Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds alsoI'm happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

757 InrcUnucky InrcUnucky | E-mail | Web | 16. října 2017 v 19:52 | Reagovat

You've got among the finest online sites.

758 SecvvUnucky SecvvUnucky | E-mail | Web | 18. října 2017 v 1:17 | Reagovat

consolidate credit card - https://loansczne.com/
debt consolidation loans <a href=https://loansczne.com/>payday loans online</a> ’

759 Kmrcnbroma Kmrcnbroma | E-mail | Web | 18. října 2017 v 1:44 | Reagovat

installment payday loans - https://paydaycnrs.net/
canadian payday loan association <a href=https://paydaycnrs.net/>payday loans</a> ’

760 carmenkm16 carmenkm16 | E-mail | Web | 19. října 2017 v 12:35 | Reagovat

Started up to date cobweb throw
http://bbw.chicks.femdomgalleries.top/?post.virginia
free cartoon animation porn free hot bbw porn pics snakes world free porn specialty porn video cvameras anime dragonball z porn

761 Bnrsunfork Bnrsunfork | E-mail | Web | 20. října 2017 v 23:17 | Reagovat

viagra brand buy - http://tabletve.com/
generic viagra reviews <a href=http://tabletve.com/>kamagra</a> ’

762 FfbvgAbilla FfbvgAbilla | E-mail | Web | 25. října 2017 v 3:40 | Reagovat

cialis 20mg effects
<a href="http://buycialis-menrxonil.com/">order cialis</a>
buy cialis doctor online
<a href=http://buycialis-menrxonil.com/>cialis</a> ’

763 JamesWem JamesWem | E-mail | Web | 25. října 2017 v 22:20 | Reagovat

Аренда квартиры для час в Балашихе чтобы романтических встреч доступна для всех жителей и гостей города.
В вашем распоряжении комфортабельные однокомнатные квартиры со всеми удобствами, бытовой техникой, посудой и свежим бельем.
<a href=https://vk.com/kvartiry_posutochno_balashiha>квартиры посуточно в балашихе</a>

764 VidmanDyeta VidmanDyeta | E-mail | Web | 26. října 2017 v 3:26 | Reagovat

best time to take cialis 5mg

      <a href=http://cialisknz.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisknz.com/">cialis cheap</a>

    can i take advil with cialis

765 theresaby69 theresaby69 | E-mail | Web | 26. října 2017 v 9:05 | Reagovat

Started unusual web predict
http://porn.smurf.erolove.in/?post-aiyana
top 10 porn movies of 2008 freeones too cute for porn 13 porn auctions cannes porn festival in france porn theatre in kansas city

766 Ndbbsween Ndbbsween | E-mail | Web | 26. října 2017 v 15:09 | Reagovat

You're a very valuable web site; couldn't make it without ya!

767 KbarEthirl KbarEthirl | E-mail | Web | 27. října 2017 v 22:41 | Reagovat

is generic cialis from india safe - http://buycialis-ehageneric.com/
cheap liquid cialis <a href=http://buycialis-ehageneric.com/>generic cialis</a> ’

768 George George | E-mail | Web | 28. října 2017 v 2:42 | Reagovat

Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

769 Asfattame Asfattame | E-mail | Web | 28. října 2017 v 5:49 | Reagovat

cialis instructions - http://cialisonline-hanegeneric.com/
daily cialis 5mg generic <a href=http://cialisonline-hanegeneric.com/>generic cialis</a> ’

770 George George | E-mail | Web | 29. října 2017 v 2:47 | Reagovat

Enjoyed  examining  this, very good stuff,  thankyou . While thou livest keep a good tongue in thy head. by William Shakespeare.

771 marilynga11 marilynga11 | E-mail | Web | 30. října 2017 v 13:05 | Reagovat

Hi new website
http://love.dating.sexblog.pw/?stage.makayla
  singles clubs london gay online dating australia nzdating sites black women meet com single lesbian dating online

772 Ldbginvary Ldbginvary | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 2:50 | Reagovat

canadian faxless payday loans - https://cashcevth.com
open bank account online <a href=https://cashcevth.com>cash advance american express</a> ’

773 Lsdcinvary Lsdcinvary | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 18:46 | Reagovat

debt - https://paydayrvjlo.com
money loan <a href=https://paydayrvjlo.com>cash advance lenders</a> ’

774 Ffnhbhjxethita Ffnhbhjxethita | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 19:11 | Reagovat

canadian online payday loan
<a href="https://cashrvyn.com">payday loan online</a>
payday advance loan
<a href=https://cashrvyn.com>payday loan lenders</a> ’

775 StephenAremn StephenAremn | E-mail | 1. listopadu 2017 v 19:29 | Reagovat

Волонтер - Джиголюк Наталья, проводит сбор средств на приобретение вещей, которые обеспечат безопасность и выживаемость Солдат:

Бронежилеты
Термобелье
Теплая обувь
Дождевики и перчатки
Фонари
Приборы ночного виденья
Рации
Генераторы
Бинокли
Медикаменты

Мы за мир. Мы за жизни тех Солдатов, которые выбрали своей миссией спасение Украины – Украины единой и неделимой.
Помните о том, что хотят у нас забрать: помните о нашей значимости. Нас не лишат того, что принадлежит нам с рождения. Мы не позволим за нас вершить наше будущее.
Главное – быть вместе. Равнодушие рождает тех, кто готов за Вас принимать решения, оно позволяет управлять Вами. Только вместе мы справимся с тиранией тех, кто не уважает нас и наш выбор.
И стоя за спинами наших защитников, мы сделаем все, чтобы они остались живы.
Никогда нельзя сдаваться. Мы верим в каждого.
Борітеся — поборете!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Контакты :

E-mail - shpilya@online.ua
Viber - +380633529515
Vk - https://vk.com/id13296440

Номер карты Приватбанка для пожертвования:
5168 7423 4401 8357

Bitcoin адресс для пожертвования:
17GoKzdA21aH8gXVeGmvLCQk45K1FpLpyK

Яндекс деньги для пожертвования : shpilya@online.ua

776 dollytm3 dollytm3 | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 19:55 | Reagovat

Hi reborn blog
http://breastsxl.blogporn.in/?entry.juliana
david watts porn nasty anal porn free lesbians porn vids sajmi rhoades porn site barely goth porn

777 Tyevf897b Tyevf897b | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 3:55 | Reagovat

Big blackpussy.  <a href="http://www.pronhub.xyz">http://www.pronhub.xyz/</a> World biggest dick sex. Vanessa blake big butt.

778 Firga427h Firga427h | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 4:26 | Reagovat

Big oiled white ass.  <a href="http://www.pronhub.xyz">http://www.pronhub.xyz</a> Desi punjbi sex. Phat black juicy booty. Jamaican fuck porn.

779 OsmininaDyeta OsmininaDyeta | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 20:48 | Reagovat

viagra durat

      <a href=http://viagrahsk.com/>generic viagra online</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">generic viagra online</a>

        generic viagra from india

780 VsdvtyLeguix VsdvtyLeguix | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 21:30 | Reagovat

cheapest generic viagra - http://viagrapaoe.com
buying viagra without prescription <a href=http://viagrapaoe.com>free viagra</a> ’

781 Danielpag Danielpag | E-mail | Web | 11. listopadu 2017 v 14:10 | Reagovat

Обратите внимание!!!
Реально полезная штука.
С помощью этого средства можно восстанавливать любые кожаные изделия.
Всегда пригодится в хозяйстве.
<a href=https://small-smile.ru/?p=10>жидкая кожа</a>

782 Daniel Daniel | E-mail | Web | Středa v 3:59 | Reagovat

Maintain the excellent job mate. This web blog publish shows how well you comprehend and know this subject.

783 michaelpq2 michaelpq2 | E-mail | Web | Středa v 20:10 | Reagovat

My new blog project
   gender studies research wedding bridesmaid dresses man dominated sex  
http://sissies.purplesphere.in/?read.makenzie
  cartoon cartoon porn old man gay mature tube fun boy names feminization software cancer hormonale the best funniest jokes free married dating sites www cosmetic surgery com

784 johnxk1 johnxk1 | E-mail | Web | Středa v 23:41 | Reagovat

Free gay images  
http://yaoi.erolove.in/?pg_stephan
  gay cholos gay jobs london gay hookup free gay chat room gay friend

785 OlegDyeta OlegDyeta | E-mail | Web | Čtvrtek v 21:31 | Reagovat

viagra online quality.

      http://viagraonlinelka.com/ - viagra online

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">cheap viagra</a>

    click here cost viagra

786 mhqwtkv mhqwtkv | E-mail | Web | Pátek v 1:22 | Reagovat

http://seasonpharmacy.com/ viagra without a doctor prescription federal health insurance plans <a href="http://seasonpharmacy.com/ ">viagra without a doctor prescription</a> buy sildenafil without prescription symptoms for chlamydia

787 juliannexq16 juliannexq16 | E-mail | Web | Včera v 17:48 | Reagovat

My updated work is top!
free download for sexy videso free google play app store download download app on android phone clash download free top 10 cell phone 2015
http://bsdm.apps.android.purplesphere.in/?leaf.katlyn
apps android free download games google play tori wallpaper in live jogos android 2 3 3 adult streaming television

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama