.

Dragon Age - Návod ( část.3 )

2. května 2010 v 11:58 |  Dragon Age - Prameny - návod

Úkryt Carty

Vydejte se k "Podivným dveřím", nyní máte kostěnou známku, která je klíčem ke vstupu do za nimi se nacházející tajnou chodbou, která vás povede ke všem místnostem, kde se ukrývají Jarviini přívrženci a ochránci ze spolku Carty, takže jimi projděte, narazíte na skupinku stráží, jejichž velitel bude po vás chtít heslo, které ovšem neznáte, takže je všechny pobijte. Pokračujte chodbou vpřed a projděte dveřmi, zlikvidujte další skupinu nepřátel. Nyní musíte podle malé mapky postupovat stále vpřed zleva doprava
da

(obr.3), procházet všemi místnostmi a všude zlikvidovat nepřátele. V jedné z místností se za mřížemi nachází vězeň Zevran, klíče od jeho kobky má u sebe jedna z mrtvol, takže ho osvoboďte, opustí vás sám. Tak se nakonec probijete až do místnosti, kde musíte svést konečný souboj s Jarvií a jejími poskoky, nejdříve zlikvidujte je a Jarvii až jako poslední. Poté naličte v truhle past pro případné další návštěvníky, pokračujte chodbou až na konec a přejděte do lokace Janarovic Zbrojíři. Zde si promluvte s vystrašeným obchodníkem, sdělte mu, že Jarvie je vaší zásluhou mrtvá, můžete si u něj dokoupit vše, na co máte peníze a co potřebujete nejvíce, poté druhými dveřmi vstupte zpět do Měšťanské čtvrti Orzammaru. Promluvte si se všemi přítomnými, přejděte do Prachova, pobijte poslední přívržence Jarvie, přejděte do Diamantové čtvrti, vejděte do Sálu Sněmovny, kde si promluvte s Vartagem a nechejte se od něj dovést k Bhelenovi. S ním pak proberte všechny nabídky dialogů, zmiňte se o paragonce Brance, která z chudé kovářovy dcery povýšila na šlechtičnu a vydejte se na cestu. Z Diamantové čtvrti se vydejte do Měšťanské čtvrti, můžete se ještě zastavit u Harrowmonta, zjistíte tak, že oba tito pánové, tedy Harrowmont i Bhelen mají naprosto stejné mocenské zájmy, jakož i stejné úkoly pro vás. V měšťanské čtvrti poté vyhledejte trpaslíka Oghrena a přijměte ho do vaší družiny (vyměňte ho za některého dosavadního člena vaší družiny), jděte vpřed a promluvte si s velitelem stráže, Oghren má doporučení, takže nyní vás již stráž pustí dál. Popojděte vpřed a na mapě světa udejte jako další cíl vaší cesty Caridinův Kříž.

Caridinův Kříž

Pokračujte tedy pravou stranou chodby vpřed, před závalem odbočte do chodby vlevo, pobijte tlupu Hlubolezů, pokračujte chodbou vpřed a zlikvidujte další smečku Hlubolezů. Další tlupa Hlubolezů vás napadne o kousek dál, probijte se vpřed a zlikvidujte Bronta a bandu Svíječů. Jděte chodbami stále vpřed a zbavujte se bestií i ostatních nepřátel, vyčistěte nejdříve chodby a místnosti vpravo, poté se vraťte a pokračujte na jih, vstupte do Thaigu Ortanů. I v této lokaci je nutno se nejdříve zbavit všech nepřátel, obřích pavouků, Zlobrů a jiných individuí. Pokračujte od jihu na sever, čistěte chodby od nepřátel, narazíte i na Kamenného Golema, vyberte truhlici Ortanů. Přeběhněte na druhou stranu přes kamenný obloukový most, stále likvidujte nepřátele, zrůdy a bestie, vstupte do modře nasvícené chodby a vydejte se touto chodbou vpřed. Přeběhněte přes další kamenný obloukový most, prosekejte se dopředu, tak se dostanete až na místo, kde se nachází Brančin deník. Přečtěte si ho a nakonec ho seberte, pokračujte dál na sever a na konci přejděte přes mapu světa do Mrtvých příkopů.

Mrtvé příkopy

Před chvílí jste se z Brančina deníku dozvěděli, že máte dále hledat v Mrtvých příkopech Kovadlinu nicoty. Zde se už bojuje, pomozte tedy vaším přátelům pobít protivníky, jsou i vašimi nepřáteli. Poté co se zbavíte všech nepřátel, pomluvte si s Kardolem a proberte s ním všechny dialogy, zeptejte se ho hlavně na Kovadlinu nicoty a na Nekonečné Lyrium. Poté přeběhněte přes most, zbavte se hordy nepřátel, pokračujte vpřed chodbou vlevo, zlikvidujte Bronta a tlupu Svijců, projděte dveřmi na jih, probíjejte se stále vpřed chodbami na jih, poté přes další nepřátele chodbami na východ, dále pokračujte chodbou na jih. Odtud se prosekejte chodbami na sever a na konci projděte dál plechovými dveřmi. Probijte se přes most a na koci projděte dál dalšími plechovými dveřmi, zbavte se kostlivců a jiných bestií, projděte dveřmi na východ. Pokračujte dál východní chodbou, odbočte na jih, setkáte se s nešťastnou a zoufalou kamarádkou Branky, proberte s ní všechny nabídky dialogů a nechejte ji odejít. Pokračujte na západ, zabočte na jih, pobijte bestie, vstupte do modře nasvícené brány, na koci přistupte k Oltáři legionářů, seberte z něj vše a převlečte se do razantnější výstroje a výzbroje. Vracejte se zpět, pobijte oživlé Duchy legií, vydejte se vpřed a projděte červeně nasvícenou bránou. Pokračujte chodbou na východ, nyní na vás čeká velice těžký souboj s Plemennou matkou a jejími ochránci. Poté, co se této veškeré havěti zbavíte, objeví se znovu vám již známá přítelkyně Branky a sdělí vám, že umírá na její zradu. V reálu pak vejděte do chodby a přes mapu světa se přesuňte do další lokace.

Kovadlina nicoty

Vydejte se chodbou vpřed a postupujte na východ, doplňte si, nebo vyměňte vaše společníky dle vlastního uvážení, jděte vpřed a setkáte se s Brankou. Proberte s ní všechny dialogy, poté vstupte do chodby a vydejte se vpřed, zbavte se Zlobra a tlupy Svíječů a Vířivců, sbírejte modré lyrium, poté pokračujte chodbou vpřed, zbavte se dalších nepřátel a pokračujte chodbou dál na východ. Pobíjejte nepřátele, o kousek dál pobijte několik kamenných Golemů, pokračujte chodbou vpřed, zbavte se dalších kamenných Golemů, dávejte si pozor na pasti v podlaze. Jděte vpřed a zlikvidujte Golemy a Praštěnce, tak se vám otevřou protější dveře, kterými projděte. Pokračujte chodbou dopředu, na jejím konci projděte plechovými dveřmi, popojděte vpřed, tak se spustí animace, po jejím skončení musíte pobít několik obživlých Zapomenutých a Vzteklých duchů, musíte ale zabít Plodiče přízraků, který plodí neustále nové duchy. Vždy, když se objeví na obrazovce kovadlina, aktivujte ji, tak Plodiče duchů oslabíte. To opakujte tak dlouho, dokud nezničíte všechny duchy včetně samotného Plodiče duchů
da

(obr.4). Poté pokračujte chodbou vpřed, spustí se další animace, v níž se bude Branka dohadovat s Caridinem, komu vlastně kovadlina náleží. Proberte tedy všechny nabídky dialogů, odmítněte Caridinův požadavek a pusťte se s ním do boje, musíte ho zabít včetně jeho nohsledů. Jakmile tedy všechny pobijete, promluvte si s Brankou, poberte s ní opět všechny dialogy a nechejte si od ní vykovat Trpasličí paragonskou korunu, v animaci vám ji Branka vykuje a předá ji vám, v reálu potom odejde ke Kovadlině nicoty. Jděte tedy za ní ke Kovadlině nicoty, kovadlinu prozkoumejte, zjistíte ale, že je tak pevně vrostlá do země, že by její vykopání trvalo několik let. Nechte tedy zešílivší Branku trčet u Kovadliny nicoty, promluvte si s trpaslíkem Oghrenem, proberte s ním všechny dialogy a přes mapu světa se vydejte do Orzammaru. Ocitnete se v rozhádaném trpasličím sněmu a musíte se rozhodnout, komu Paragonskou korunu předáte, zda Bhelenovi, nebo Harrowmontovi, já se rozhodla ji dát Bhelenovi. Po korunovaci Bhelena si s ním pohovořete a poté se vydejte přes Diamantovou a Měšťanskou čtvrť na jejím konci přes mapu světa do Breciliánského lesa.

Breciliánský les

Na cestě k lesu však budete napadeni a čeká vás divoký souboj s trpasličími rebely, poté co je porazíte, projděte dál zadní dřevěnou bránou a nyní již dojdete do Breciliánského lesa. Setkáte se s národem Dálů, na které narazíte v jejich tábořišti, nechejte se dovést k jejich stařešinovi, se kterým proberte všechny dialogy, pohovořte i s Cammen a Athrasem, všech se hlavně zeptejte na Tesáka. Pokračujte dopředu, vaším úkolem je nalézt a zabít Tesáka, velkého nepřítele Elfů, na to si však ještě počkáte, čeká vás dlouhá a nebezpečná cesta. Odbočte na cestu doprava, pobijte vlky a vlkodlaky, pokračujte vpřed k vodopádům, zaství vás mluvící vlci, pusťte se s nimi do boje, ale oni utečou. Od vodopádů přejděte dál přes lávku doprava, pobijte smečku vlků, o kousek dál další tlupu nepřátel, vedenou Zlobry, jděte vpřed a zlikvidujte oživlý strom Divokého lesouna. Pokračujte vpřed, projděte k východu Breciliánského lesa, pokračujte vpřed, setkáte se s vlčici Danylou. Proberte s ní všechny dialogy a na její přání ji nakonec zabijte, vydejte se na východ, zlikvidujte další Obživlé stromy, o kus dál se zbavte Medvědích běsů, pokračujte na sever a zbavte se Zlobrů. Vracejte se na jih, odbočte na východ, setkáte se s Šíleným poustevníkem. Proberte s ním všechny dialogy, zabít ho nemůžete, bude si přát, abyste ho zbavili Divokého dubu. Slibte mu to a tak budete moci přejít do Západní části Breciliánského lesa, vydejte se tam, cestou zničte několik Divokých dubů, poslední o kus dál si bude chtít s vámi promluvit. Proberte s ním tedy všechny dialogy, Šílený poustevník přece chtěl, abyste tento dub zabili, takže dub v souboji zničte. Postupujte dál přes další Divoké duby na západ, tak dojdete k ohništi, spustí se animace, po jejím skončení pokračujte v reálu dál na západ. Porazte Démona, vraťte se zpět k Šílenému poustevníkovi, dejte mu vlčí kůži, kterou byste měli mít při sobě, je to převlek, který vám vrátí a tak přelstíte další stromy. Jste tedy nyní přestrojeni, můžete projít přes zátaras, promluvte si s Vlkodlakem, proberte s ním všechny dialogy, poté se spustí animace, v reálu pak popojděte vpřed a ocitnete se před branou, vedoucí do Elfích Ruin.

Elfí Ruiny: Horní část

Projděte další bránou, seběhněte dolů po schodišti, zbavte se Vlkodlaků, pokračujte vpřed protějšími dveřmi. Vydejte se dopředu, zabijte Jedovatého pavouka, pokračujte na jih a chodbou na západ, zbavte se draka, pokračujte na jih a vstupte do Spodních Ruin.

Elfí Ruiny: Spodní část

Popojděte vpřed, zbavte se Kostlivců, o kousek dál dalších, jděte vpřed a promluvte si s opuštěným dítětem, marně shánějícím jeho mámu, poté pobijte další Kostlivce. Projděte bránou, zlikvidujte Kostry a Kostlivce, pokračujte chodbou na jih a seběhněte dolů po schodišti. Vyčistěte přilehlé místnosti od Kostlivců, projděte dveřmi na západ, zbavte se dalších Kostlivců, pozor na ohnivou past. Za dalšími dveřmi opět zlikvidujte tlupu Kostlivců, seběhněte západním schodištěm dolů, opět vyčistěte přilehlé místnosti od Koster a Kostlivců, pokračujte na sever, pobijte všechny nepřátele, vydejte se na sever a přejděte do další lokace.

Doupě Vlkodlaků

Vydejte se vpřed a projděte bránou, zbavte se Vlků a Vlkodlaků, o kousek dál dalších, seběhněte dolů po jižním schodišti. Pokračujte vpřed a projděte bránou, setkáte se s mluvícími Vlkodlaky, proberte tedy všechny dialogy a nechejte se odvést k Paní lesa. Poté co vás k ní dovedou, proberte i s ní všechny dialogy, její nabídky odmítněte, ptejte se po Tesáku, tak se sama změní v Tesáky a sveďte s ní a jejími ochránci boj. Jakmile tedy všechny pobijete, vydejte se na jih a projděte dveřmi, vyběhněte po schodišti nahoru a projděte bránou do Horní části ruin. Jděte vpřed a promluvte si se Zathrianem, proberte s ním všechny dialogy a nechejte se jím odvést do Tábořiště Dálů.

Tábořiště Dálů

Promluvte si s Athrasem, kterému sdělte, že Danyla je mrtvá, obdržíte od něj amulet. Nyní se přes mapu světa přeneste do Tábora, zlikvidujte všechny nepřátele a přejděte východní cestou z Tábora ven a přes mapu světa a přes Zdevastovanou cestu, přejděte do Doků na jezeře Chalenhad. Seběhněte dolů ke Carrollovi, proberte s ním všechny dialogy, převeze vás na loďce do Věže Kruhu. Promluvte si se všemi přítomnými, hlavně pak s velitelem Greagoriem, zavede vás do Ubikace úředníků, nato projděte do chodby přes Kovové dveře. Vyčistěte všechny místnosti po stranách od nepřátel, na konci chodby projděte do vyššího patra. Promluvte si s mágem Wynneí, přijměte ji do své družiny, jděte vpřed a nařiďte Wynne, ať odstraní magický zátaras, poté vejděte do chodby. Probijte se dál přes několik místností a na koci projděte dveřmi do dalšího patra. Promluvte si s Owainem, poté vyčistěte všechny místnosti v tomto patře od nepřátel, znovu postupte do vyššího patra. Vyčistěte Velkou síň a projděte do čtvrtého patra, zabijte v souboji Démona touhy a ostatní nepřátele, projděte dveřmi a promluvte si s Obrovskou příšerou, přejdete tak do další lokace Weisshaupt.

Kruhová věž

Jděte vpřed a promluvte si s Duncanem, proberte s ním všechny rozhovory a v souboji ha zabijte, jakož i jeho dva ochránce. Vstupte do Podstavce úniku, z mapy do Syrového úniku. Pomluvte si s Nailem, poté projděte portálem. Nyní tedy jste se ocitli v Kruhové věži, kde jste docela sami, je to prokleté místo a vy budete muset zlikvidovat všechny mágy a ostatní nepřátele, abyste se znovu setkali s vlastní družinou, která se nechala odlákat pro zatemnění mysli. Po zabití Duncana se vám objeví Podstavec úniku, aktivujte ho kliknutím, na kterém je mapa celého Úniku, vy se musíte dostat přes všechny lokace do střední lokace, tedy do Vnitřní svatyně. Lokace v Úniku jsou tedy tyto: Weisshaupt, Syrový únik, Hořící věž, Noční můra, Rozdělení mágové, Noční můra, Templářova noční můra, Noční můra, Zplozenecká invaze a poslední Vnitřní svatyně. V každé lokaci se na podlaze objeví modrobílé kolo, což je teleport, kterým procházíte do dalších lokací. Je nutné dodržet předepsaný postup, protože pokud byste tak neučinili, v některých lokacích byste si neporadili, jak dál. Musíte totiž pobíjet nepřátele a osvobozovat přátele, tak se postupně naučíte přeměňovat se v různé postavy, jako v Myš, Ducha, Hořícího muže a Golema. Každá z těchto postav má totiž specifické vlastnosti, umožňující jí projít jinak neprůchodnými oblastmi. Tak Myš umí procházet myšími dírami, Hořícímu mužovi neškodí plameny, Golem umí vyrážet hrubou silou pevné dveře, které jinak nelze otevřít, Duch dovede procházet skrytými dveřmi, které v jiné podobě nespatříte. Ve všech lokacích je spousta myších děr, kterými projdete pouze jako myš, všechny lokace je nutné procházet podle malé mapy a likvidovat nepřátele. Na obrázku jsou již projité lokace, ty jsou původně tmavé, jakmile splníte požadovaný úkol, další lokace zesvětlá a můžete se do ní přesunout přes mapu na obrázku. Pokud tedy příslušnou mapu zcela vyčistíte a splníte požadované úkoly, pak se na světlém místě lokace objeví znak, což je důkazem toho, že jste v ní splnili všechny úkoly a můžete tedy postoupit do další osvětlené lokace. Možná, že se vám to bude zdát příliš složité, ale po několika pokusech rychle zjistíte, že to tak zlé k pochopení není. Takto tedy projděte všechny lokace, v posledních se postupně setkáte se svými přáteli, pohovořte s nimi a vždy zlikvidujte všechny nepřátele, tak přátele osvobodíte a vrátíte jim zatemnělou paměť. Nakonec se dostanete do Vnitřní svatyně a po posledním souboji projděte teleportem, tak se všichni společně ocitnete v další příběhové lokaci.

Sídlo earla Aemona

Přes mapu světa se vydejte do vesnice Rudohoří a odtud na Rudoskalský hrad. Vstupte dovnitř a promluvte si s earlem Eamonem, proberte s ním všechny dialogy a nechejte se od něj převést do Dederinu, zde s ním opět projděte všechny dialogy a vydejte se na zasedání Sněmu. Setkáte se však s Loginem a jeho kumpány, proberte s ním všechny dialogy, odmítne se k vám přidat, takže se ocitnete v Sídle earla Eamona. Prohledejte všechny místnosti, vyhledejte earla Eamona a promluvte si s ním, představí vám služku královny Anory Erlinu. Proberte s ní všechny dialogy, souhlaste s tím, že královnu Anoru zachráníte. Nyní se vydejte přes mapu světa do sídla earla v Dederinu, promluvte si s Erlinou, dozvíte se nyní, že královna Anora je uvězněna v sídle earla Howena. Zpředu se přes rozlícený dav do jeho sídla nedostanete, vydejte se tedy k zadnímu vchodu do sídla, Erlin zabaví stráže a vy vchodem vejděte dovnitř, kde se převlečte. Chovejte se přirozeně, neboť pokud se prozradíte, čeká vás velice těžký souboj. Ať už tak, či onak, vydejte se, nebo se probijte, tak se dostanete až k magickým dveřím, za kterými je vězněna královna Anora. Prohledejte všechny žalářové cely dole ve sklepení, pobíjejte stráže, propusťte vězně i mága, najděte klíče, které mají při sobě vámi pobití strážcové. Osvoboďte muže z mučidel, jiné dle vlastních úvah můžete skolit, zejména toho šílence. Tak osvobodit královnu Anoru a vraťte se přes zpřístupněné dveře do interiéru earla v Dederinu.
Projděte kolem osvobozené královny Anory, promluvte si s ní, jděte vpřed, tak se spustí animace, kdy se budete muset vypořádat s přesilou nepřátel, kteří se vám budou chtít pomstít za smrt Howera. Promluvte si s jejich velitelkou, proberte s ní všechny dialogy, představte jí královnu Anoru, tak bude bez sebe vzteky a pustí se s vámi do boje. Pokud je porazíte, můžete pokračovat dál, pokud ne, upadli byste do zajetí a hry by se vyvíjela docela jinak, ocitli byste se ve vězení, z něj se vysvobodit a teprve potom pokračovat dál v hlavní herní linii. Zvítězili jste? Pak se přes mapu světa vydejte do sídla earla Eamona do Rudohoří, proberte s ním všechny dialogy a následujte ho do jeho sídla v Dederinu. Zde si promluvte s ním znovu, pohovořte i s Anorou a Alistairem, zkuste domluvit, aby se vzali, ale zřejmě nepochodíte. Takže vyjděte ven a přes mapu města se vydejte do čtvrtě Elfí odluka.

Elfí odluka

Vstupte do domu Cyriona, promluvte si se Soprisem, poté pokračujte vpřed a pohovořte si se slepým sirem jménem Otto, proberte s ním všechny dialogy. Probijte se do Nemocnice, neboť stráže vás nebudou chtít pustit dovnitř, klíč ode dveří naleznete u mrtvoly vámi zabitého velitele stráže. Vstupte dovnitř, zde zlikvidujte další stráže, propusťte vězně, vraťte se ven a vstupte do Bytů. Místnosti prohledejte, nemocné Elfy nechejte nepokoji, vraťte se na volné prostranství, vstupte do Tevinterského skladu, pobijte vojáky, najděte Caladriuse, pohovořte si s ním a nakonec pobijte jeho vojáky. Přeživší Caladrius bude s vámi smlouvat, přinuťte ho, aby vám vydal všechny věci, klidně ho potom zabijte. Jakmile tedy pobijete všechny nepřátele, vraťte se přes mapu k earlovi Eamonovi, kterému sdělte, jak jste dopadli v Elfích odlukách. Earl vás vyslechne, proberte s ním všechny dialogy, nakonec sám odejde na sněm do Královského paláce, takže se za ním přes mapu světa na sněm vydejte.

Královský palác - Sněm

V úvodní animaci si promluvte s přívrženkyní Logina, zastrašte ji a vstupte do Sálu sněmu. Promluvte si s Loginem, proberte s ním všechny dialogy, poté se budete muset pustit do boje. yPokud vydržíte a obstojíte v boji, bude tento asi uprostřed přerušen, v animaci budete vyzváni, aby Alistair bojoval s Loginem jako muž proti muži, tento souboj tedy přijměte. Tento souboj musíte samozřejmě vyhrát, pokud tedy Logina srazíte na kolena, v animaci nastane spor o to, kdo se má stát králem. Proberte opět všechny nabídky dialogů, tak volba stát se králem padne na Alistaira, po skončení této animace se ocitnete nazpět v sídle earla Eamona. Především se vydejte zpět do Elfí odluky, najděte Valeadrianův dům, pohovořte si s Valeadrianem, obdržíte od něj dýku, poté se vydejte přes mapu světa do Rudoskalí. Zjistíte, že vesnice je zcela zničena a vypleněna Zplozenci, vyčistěte tedy celou vesnici od v ní se nalézajících Zplozenců, poté se vydejte přes zničenou bránu na Hrad Rudoskalí. Vyběhněte po schodišti ke vchodu do hradu, pobijte další Zplozence, poté si promluvte s Poslíčkem a nechejte se jím odvést dovnitř hradu. Zde si promluvte se všemi přítomnými a pté se vydejte přes dveře do prvního patra. Vyhledejte Riordana a promluvte si s ním, proberte všechny nabídky dialogů, poté vyhledejte vaši ložnici a vstupte dovnitř. Zde vám nabídne Morrigan, abyste se s ní vyspali a zplodili tak dítě, které bude záchranou před vaší nutnou smrtí pro záchranu Dederinu. Samozřejmě ji vyhovte, tak se spustí animace, ve které spatříte všechny armády, které jste až do teď vytvořili pro boj se Zplozenci, spatříte divokou a krvavou bitvu a v reálu se poté ocitnete jako Aedon před Městskou bránou Dederinu. Zde už ale zuří boj všech spojenců se Zplozenci, přidejte se tedy k těmto bojovníkům a pomozte jim tyto parchanty zlikvidovat. Poté, co nad Zplozenci zvítězíte, promluvte si s Riordanem, vysvětlí vám plán dalšího postupu v bojích se Zplozenci, poté projděte dál branou do města a přes mapu se vydejte do Elfí odluky.

Elfí odluka

Pokračujte vpřed, setkáte se s hlídkou, vedenou Shiann, uložte ji úkol hlídat bránu proti Zplozencům. Poté se vydejte dopředu a připravte se na boj oproti obrovské přesile. Naštěstí pro vás si ale nyní už můžete přivolat na pomoc některou z armád, které jste v předchozích částech vybudovali. Na výběr máte armády Rudoskalí, templáře, Elfy, Golemy, nebo Trpaslíky. Na hrací ploše vpravo se vám totiž objevily nové ikony velitelů těchto armád, kliknutím na ně si vyberte na pomoc tu armádu, kterou uznáte za nejvhodnější. Každá z nich má jiné vlastnosti, bojuje s různou silou a jinými zbraněmi. Po kliknutí na ikonku velitele se tato vámi zvolená armáda objeví na bojišti a bude vaším vydatným pomocníkem, jen zvolte vždy tu nejsilnější armádu, i když vyzkoušet si postupně všechny, vám souboje obohatí o nové poznatky. Po vítězném boji pokračujte vpřed, promluvte si znovu se Shiann, poděkuje vám za pomoc a vy pokračujte vpřed. Znovu si vyberte pomocnou armádu k dalšímu boji, pobijte Zplozence, zabijte i jejich generála, opět jděte dopředu. Znovu narazíte na Shiann, opět si s ní promluvte, konečně od ní obdržíte odměnu. Vraťte se zpět po cestě na jih na Tržiště, spustí se animace, po jejímž skončení se probijte přes mapu světa do Městských bran. Promluvte si s důstojníkem, znovu si vyberte na pomoc některou z armád, opět se pusťte do boje s hordou Zplozenců. Poté co Zplozence pobijete, promluvte si s Poslem, kterému sdělte, že průchod jsou již zabezpečené, poté se spustí animace, ve které Riordan naskočí na draka a za cenu svého vlastního života se jej pokusí zlikvidovat. Po skončení této animace se ocitnete u bran Palácové čtvrti, vejděte dovnitř, vyberte si opět pomocnou armádu a přes Palácovou čtvrť se probijte k mřížím do Pevnosti Drakon, projděte jimi.

Pevnost Drakon

Po přechodu do Pevnosti budete opět napadeni, takže znovu si vyberte pomocnou armádu a zlikvidujte všechny Zplozence, poté vstupte do Hlavního patra Pevnosti. Popojděte dopředu, prohledejte boční místnosti, jděte chodbou vpřed, zlikvidujte první nepřátele, vyběhněte nahoru po schodišti a projděte dveřmi, hned poté druhými. Pobijte další neřády, vydejte se dál východní chodbou, opět i zde prohledejte boční místnosti, projděte dalšími dveřmi, protějšími dveřmi vstupte do prvního patra. Odbočte doleva a projděte dveřmi, pobijte nepřátele za dalšími dveřmi, prohledejte všechny místnosti v tomto patře za dveřmi, vyčistěte je od nepřátel a stále podle mapky postupujte na východ. Odtam se probojujte na jih a dalším vchodem vstupte na střechu. Spustí se animace, po jejím skončení si vyberte na pomoc armádu, nejlépe Elfů, neboť tito umějí bojovat na dálku a pusťte se do boje. Budete muset porazit mnoho nepřátel, vedených Drakem Arcidémonem, což je velice nebezpečná a odolná bestie, kterou musíte rovněž skolit. Tato potvora často mění přelétáváním místa, takže na kruhové mapce sledujte, kam se přemístila, i pro vás bude dobré změnit vaši zbraň na luk, pokud jej samozřejmě máte v inventáři. Jakmile tedy porazíte i Draka Arcidémona, spustí se velice výmluvná animace, k níž není třeba komentáře, dojde ke korunovaci Alistaira králem, vy si s ním promluvte a podle toho, kterou žádost si vyberete ke splnění vašeho přání, tak nakonec příběh skončí. Poté se ocitnete v lokaci Po korunovaci. Jděte vpřed a promluvte si se strážemi, odpovězte, že jste připraveni, tak projdete dveřmi a spustí se dokončení celého příběhu v textech, ze kterých se dozvíte, jak to všechno vlastně dopadlo a tím celá tato hra končí.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Komentáře

1 Justice33Julie Justice33Julie | E-mail | Web | 22. února 2012 v 5:23 | Reagovat

Do you understand that it is correct time to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a>, which will make your dreams come true.

2 Rikky Rikky | E-mail | 14. července 2013 v 21:58 | Reagovat

Ahoj, prosím tě , mám dotaz. Už dlouho nemůžu pokročit v boji proti Caridinovi. Můžeš mi prosím tě na e-mail napsat, jak na to? Předem moc díky!!

3 VrbyFeesse VrbyFeesse | E-mail | Web | 21. září 2017 v 6:09 | Reagovat

online payday loans - http://loansvtna.org/
no fax payday loans direct lenders <a href=http://loansvtna.org/>cash loans</a> ’

4 Vffganist Vffganist | E-mail | Web | 23. září 2017 v 5:56 | Reagovat

is cialis over the counter
<a href="http://cialisivndh.com/">generic cialis</a>
side effects cialis one a day
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis</a> ’

5 JnrcFeabs JnrcFeabs | E-mail | Web | 24. září 2017 v 17:38 | Reagovat

best viagra price
<a href="http://viagracefo.com/">viagra online</a>
viagra pfizer
<a href=http://viagracefo.com/>generic viagra</a> ’

6 FfvgAbilla FfvgAbilla | E-mail | Web | 24. září 2017 v 22:21 | Reagovat

cialis drug
<a href="http://veucialis.com/">cialis online</a>
brand name cialis online
<a href=http://veucialis.com/>cialis online</a> ’

7 LdvArtina LdvArtina | E-mail | Web | 25. září 2017 v 1:15 | Reagovat

real viagra online
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
viagra 100 mg
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra online</a> ’

8 LewfhPoire LewfhPoire | E-mail | Web | 25. září 2017 v 17:35 | Reagovat

natural viagra alternative
<a href="https://viagrawasdc.com/">buy viagra</a>
viagra tablets for sale
<a href="https://viagrawasdc.com/">generic viagra</a> ’

9 Bhnjideope Bhnjideope | E-mail | Web | 25. září 2017 v 22:47 | Reagovat

order viagra professional
<a href="http://viagracekan.com/">cheap viagra</a>
cheap viagra online without prescription
<a href=http://viagracekan.com/>viagra online</a> ’

10 Bbnhimmast Bbnhimmast | E-mail | Web | 25. září 2017 v 22:50 | Reagovat

how to buy viagra
<a href="http://viagrakjkmn.com/">cheap viagra</a>
buy viagra online at
<a href=http://viagrakjkmn.com/>generic viagra</a> ’

11 Lvvdsmedly Lvvdsmedly | E-mail | Web | 27. září 2017 v 5:54 | Reagovat

non prescription viagra - https://viagraciom.com
women viagra <a href=https://viagraciom.com>buy viagra</a> ’

12 Lpospourf Lpospourf | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:33 | Reagovat

Howdy, great website you have presently.

13 Kmrspourf Kmrspourf | E-mail | Web | 27. září 2017 v 21:25 | Reagovat

How are you, cool site you've got in here.

14 IkmeSkycle IkmeSkycle | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:28 | Reagovat

best payday loan sites
<a href="https://paydayrvjlo.com/">same day payday loans</a>
personal loans bad credit
<a href=https://paydayrvjlo.com/>loans payday</a> ’

15 FebbAxiono FebbAxiono | E-mail | Web | 30. září 2017 v 17:22 | Reagovat

same day cash loans bad credit
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a>
speedy cash
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance</a> ’

16 FwjjSkycle FwjjSkycle | E-mail | Web | 3. října 2017 v 20:25 | Reagovat

auto loans bad credit
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans online same day</a>
payday day loans
<a href=https://paydayllae.com/>pay day loan</a> ’

17 MuntrPoire MuntrPoire | E-mail | Web | 3. října 2017 v 20:25 | Reagovat

online order viagra
<a href="http://sexviagen.com/">online viagra</a>
alternatives to viagra
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a> ’

18 Kmrcnbroma Kmrcnbroma | E-mail | Web | 18. října 2017 v 0:06 | Reagovat

bad credit no payday loans - https://paydaycnrs.net/
consolidation <a href=https://paydaycnrs.net/>online payday loans</a> ’

19 VsumLeguix VsumLeguix | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 3:34 | Reagovat

buying viagra in canada - http://sexviagen.com
viagra in india <a href=http://sexviagen.com>viagra canada</a> ’

20 Kdbccfbroma Kdbccfbroma | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 13:10 | Reagovat

paydayloans chicago http://paydayloansonlinenow.us.com/
canada payday loans <a href=http://paydayloansonlinenow.us.com/>payday loan</a>

21 Kdsnfbroma Kdsnfbroma | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 17:59 | Reagovat

capital finance one payday loan https://24hrspaydayloans.com/
bad credit payday loan <a href=https://24hrspaydayloans.com/>instant payday loans</a>

22 Mlokmspourf Mlokmspourf | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 3:08 | Reagovat

personal loans online https://1paydayloansonline.com/
bad credit easy payday loan <a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loans no credit check</a>

23 DsbcAxiono DsbcAxiono | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 21:45 | Reagovat

payday advance loans
<a href="https://installmentccy.org/">payday advance loans</a>
500 fast cash payday loan
<a href="https://installmentccy.org/">payday advance loan</a>

24 DmdAxiono DmdAxiono | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 17:13 | Reagovat

an instant payday loan
<a href="https://installmentokmloan.com/">payday loans near me</a>
debt relief programs
<a href="https://installmentokmloan.com/">payday loans no credit check</a>

25 DndAxiono DndAxiono | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 17:47 | Reagovat

bad credit easy payday loan
<a href="https://paydayvtulo.org/">bad credit loans</a>
cash loans online
<a href="https://paydayvtulo.org/">best online payday loans</a>

26 Zmsethita Zmsethita | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 13:15 | Reagovat

visa credit cards bad credit
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">online payday loans no credit check</a>
payday cash advance loan
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>cash advance usa</a>

27 MdvxUnsax MdvxUnsax | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 21:54 | Reagovat

mexico viagra
<a href="http://viagracnar.com/">viagra 100mg</a>
buy viagra online cheap
<a href="http://viagracnar.com/">viagra samples</a> ’

28 Fdnupseli Fdnupseli | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 7:31 | Reagovat

buy cialis online canada
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis tadalafil 10mg
<a href="http://cialisoakdm.com/">buy cialis online</a> ’

29 Ltvbroma Ltvbroma | E-mail | Web | 20. února 2018 v 18:32 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
pay day <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>quick cash loan</a>

30 GbdSteeve GbdSteeve | E-mail | Web | 24. února 2018 v 14:30 | Reagovat

generic for cialis - http://cialisonlineoansx.com/
cialis online overnight <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis</a> ’

31 FntScusia FntScusia | E-mail | Web | 7. března 2018 v 14:27 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra pills</a>
erectile dysfunction viagra
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra pills</a> OK’

32 FnaAlide FnaAlide | E-mail | Web | 8. března 2018 v 23:35 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra online</a>
online viagra prescription
<a href=http://viagraazmhj.com/>cheap viagra</a>  OK’

33 Gbdupseli Gbdupseli | E-mail | Web | 16. března 2018 v 2:27 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis once a day pill
<a href="http://cialisoakdm.com/">generic cialis online</a> OK’

34 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 13:54 | Reagovat

ranitidine 300 mg

35 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:12 | Reagovat

buy ranitidine

36 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 8:26 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

37 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 10:30 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

38 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 13:23 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

39 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg | E-mail | Web | 31. března 2018 v 7:59 | Reagovat

mobic meloxicam 7 5 mg

40 download download | E-mail | Web | 31. března 2018 v 12:34 | Reagovat

Hello good sait

41 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 15:13 | Reagovat

per smettere di fumare

42 bgcPlugs bgcPlugs | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 0:07 | Reagovat

generic viagra reviews <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">order viagra online</a> get viagra <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>uk viagra</a> OK’

43 info info | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 17:20 | Reagovat

smettere di fumare fumando streaming

44 explained here explained here | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 11:06 | Reagovat

Buy Essay Germany | Essay Writing Service in Germany

45 bgfPlugs bgfPlugs | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 16:36 | Reagovat

where to buy viagra <a href="http://loviagraosn.com/#">buy online viagra</a> side effects of viagra <a href=http://loviagraosn.com/#>over the counter viagra</a> OK’

46 smettere di fumare sok smettere di fumare sok | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 17:25 | Reagovat

smettere di fumare

47 Buy Essay Canada sok Buy Essay Canada sok | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 9:03 | Reagovat

Buy Essay Canada

48 dbaviori dbaviori | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 14:33 | Reagovat

female viagra pills <a href="http://download4os.com/#">viagra tablet</a> buy viagra no prescription <a href=http://download4os.com/#>viagra from india</a>

49 bysbroma bysbroma | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 5:27 | Reagovat

cash advance online <a href="https://cashadvanceonline.us.org/#">payday loan online</a> cash advance credit card <a href=https://cashadvanceonline.us.org/#>loans online</a>

50 dvsSteeve dvsSteeve | E-mail | Web | 3. května 2018 v 3:04 | Reagovat

do you need a prescription for cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">tadalafil tablets</a> buy cheap cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis soft tabs</a>

51 ndgZique ndgZique | E-mail | Web | 4. května 2018 v 16:10 | Reagovat

generic viagra online <a href="http://viagapharmaked.com/#">online viagra</a> viagra soft tabs <a href=http://viagapharmaked.com/#>viagra online without prescription</a>

52 bdfSteeve bdfSteeve | E-mail | Web | 4. května 2018 v 21:28 | Reagovat

tadalafil <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis 10mg</a> cialis soft tabs <a href="http://cialisotjs.com/#">tadalafil online</a>

53 vsffrisse vsffrisse | E-mail | Web | 6. května 2018 v 19:43 | Reagovat

kamagra viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">cheap viagra online canadian pharmacy</a> viagra pictures <a href="http://fviagrajjj.com/#">online pharmacy viagra</a>

54 vplfrisse vplfrisse | E-mail | Web | 8. května 2018 v 16:24 | Reagovat

buy female viagra <a href="http://canadiannowv.com/#">what is viagra used for</a> herbal viagra alternative <a href="http://canadiannowv.com/#">viagra wikipedia</a>

55 pamZique pamZique | E-mail | Web | 23. května 2018 v 5:08 | Reagovat

order viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra online cheap</a> how to use viagra <a href=https://aluixnetwork.com/#>viagra online</a>

56 brdZique brdZique | E-mail | Web | 26. května 2018 v 4:02 | Reagovat

cheapest viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra online</a> prescription viagra <a href=https://aluixnetwork.com/#>generic viagra</a>

57 vxdZique vxdZique | E-mail | Web | 6. června 2018 v 3:44 | Reagovat

viagra prices <a href="http://setviagraeja.com/#">viagra purchase</a> buy viagra new york <a href=http://setviagraeja.com/#>real viagra for sale</a>

58 sdbNeert sdbNeert | E-mail | Web | 6. června 2018 v 13:44 | Reagovat

cialis 20 mg <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis for sale</a> buy tadalafil online <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis pills</a>

59 pazuntox pazuntox | E-mail | Web | 8. června 2018 v 11:23 | Reagovat

purchase viagra <a href="http://viagrapfhze.com/#">buy viagra</a> price of viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>purchase viagra</a>

60 bynNeert bynNeert | E-mail | Web | 8. června 2018 v 13:21 | Reagovat

cheapest viagra prices <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra sale</a> buy cheap viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra how it works</a>

61 nfsZique nfsZique | E-mail | Web | 9. června 2018 v 12:34 | Reagovat

low cost viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra generic</a> viagra prices <a href=https://holidayrentallorgues.com/>discount generic viagra</a>

62 xntNeert xntNeert | E-mail | Web | 10. června 2018 v 9:57 | Reagovat

viagra generic <a href="https://movietrailershd.org ">viagra pills</a> non prescription viagra <a href="https://movietrailershd.org">viagra sample</a>

63 nfgZique nfgZique | E-mail | Web | 11. června 2018 v 18:27 | Reagovat

viagra prices <a href="http://mo-basta.org">viagra doses</a> purchase viagra <a href=http://mo-basta.org>viagra online without prescription</a>

64 xbcNeert xbcNeert | E-mail | Web | 12. června 2018 v 8:05 | Reagovat

cash advance loan <a href="https://onlineloan.us.org">loan online</a> payday cash advance <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online</a>

65 bsdNeert bsdNeert | E-mail | Web | 12. června 2018 v 18:40 | Reagovat

low cost viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">generic viagra reviews</a> brand name viagra <a href="http://emtpartsstore.com">buy real viagra online</a>

66 bsdZique bsdZique | E-mail | Web | 13. června 2018 v 16:11 | Reagovat

axcess payday loans <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">п»їpayday loans online</a> badcredit payday loans <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>bad credit payday loans</a>

67 aaqZique aaqZique | E-mail | Web | 16. června 2018 v 18:24 | Reagovat

tadalafil tablets 20 mg <a href="http://besiktasboschservis.com/">buy cialis online</a> cialis price <a href=http://besiktasboschservis.com/>cialis online</a>

68 nnqZique nnqZique | E-mail | Web | 23. června 2018 v 15:18 | Reagovat

womens viagra <a href="https://newviagrakfv.com/">viagra tablets</a> viagra online canadian pharmacy <a href=https://newviagrakfv.com/>viagra reviews</a>

69 mumCycle mumCycle | E-mail | Web | 6. července 2018 v 20:02 | Reagovat

cialis tadalafil <a href="http://besiktasboschservis.com/">cheap cialis online</a> no prescription cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/">tadalafil</a>

70 jmnDrace jmnDrace | E-mail | Web | 16. července 2018 v 4:05 | Reagovat

herbal alternative viagra <a href="http://newviagrakfv.com/#viagra generic"> viagra online</a> best generic viagra <a href=http://newviagrakfv.com/#viagra>generic viagra</a>

71 fhgViort fhgViort | E-mail | Web | 24. července 2018 v 3:47 | Reagovat

generic cialis <a href="http://drcialonlinedkb.com/#">buy tadalafil 20mg price</a> tadalafil generic <a href=http://drcialonlinedkb.com/#>cheap cialis</a>

72 munAmigh munAmigh | E-mail | Web | 28. července 2018 v 0:18 | Reagovat

online order viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">sildenafil 20 mg</a> viagra no prescription <a href="http://viagraveikd.com/#">sildenafil 100mg</a>

73 nfcDrace nfcDrace | E-mail | Web | 30. července 2018 v 23:54 | Reagovat

tadalafil tablets 20 mg <a href="https://forumdemulheres.com/#">cialis prescription</a> buy tadalafil online <a href=https://forumdemulheres.com/#>generic cialis online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama