.

Dragon Age - Procitnutí Návod

1. července 2010 v 7:03 | WithinBlog |  Návod

Šedá tvrz

Ocitnete se jako Gerod společně s Mhairi před Šedou tvrzí, vzápětí ihned pobijte několik Zplozenců. Po jejich mrtvolách posbírejte z nich všechny bonusy (to dělejte stále, nebudu již na tuto nutnost dál upozorňovat), tak se spustí animace, proberte všechny nabídky dialogů a po jejím skončení postupujte podle malé mapy vpřed k hlavní bráně. Před ní pobijte několik Svíječů, vpravo od nich zlikvidujte lučištníka, projděte otevřenými vraty, pobijte další nepřátele a pokračujte dál na sever. Vyběhněte nahoru po schodišti, nepřátelé před vámi rozrazí vrata a pustí se do vás, takže je rychle všechny zlikvidujte. Pokračujte vpřed, obejděte zleva studnu, vydejte se k dalšímu schodišti, kde opět pobijte všechny nepřátele. Vyběhněte po schodišti nahoru, odbočte doleva, na konci vyberte všechny bedýnky, poté se vraťte zpět, seběhněte dolů po schodišti, odbočte vlevo a pojděte pootevřenou bránou. Tak se spustí animace, opět proberte všechny nabídky dialogů, po jejím skončení se ocitnete uvnitř Šedé tvrze.

Uvnitř Šedé tvrze

Ihned rozsekejte všechny nepřátele, jděte vpřed, vyběhněte na ambit a projděte dveřmi, po krátké animaci dostanete do party nového člena Anderse. Pokračujte všichni společně vpřed, projděte dalšími malými dveřmi vpravo, nad schody zlikvidujte Vířivce, pokračujte dál dveřmi vlevo, probijte se vpřed až na konec, kde projděte dalšími dveřmi před vámi. Z bedny vlevo seberte válečnou sekeru, Projděte dveřmi, poté dalšími, vpravo na konci zatáhněte za páku, která je ale, pokud na ni nenajedete kurzorem, velice špatně vidět , tak si otevřete dole vlevo pod vámi mříže od brány. Spustí se animace, po jejím skončení budete napadeni houfem nepřátel, který samozřejmě pobijte, poté seběhněte dolů po schodišti a projděte bránou, jejíž mříže jste si přehozením páky nadzdvihli. Pokračujte vpřed, projděte dveřmi, za nimi ihned zlikvidujte několik Vířivců, kteří vás napadnou. V malé komoře před vámi vyberte všechny bedýnky, před tím ještě i zde pobijte několik Svíječů, vraťte se zpět a projděte dveřmi vlevo, na konci chodby pak druhými. Spustí se animace, po jejím skončení pomozte trpaslíkovi Oghrenovi pobít všechny nepřátele, promluvte si s ním, proberte s ním všechny nabídky dialogů a přijměte ho do vaší družiny, takže dál už budete pokračovat ve čtyřech. Jděte vpřed a projděte protějšími dveřmi, spustí se další animace, v ní proberte s raněným a umírajícím mužem všechny nabídky dialogů, získáte tak spoustu nových informací. V reálu pak zraněný muž zemře, vy potom pokračujte dál dveřmi vpravo, hned za dveřmi zrubejte tlupu Vířivců, vlevo za dveřmi v komoře jsou další adepti na smrt, i zde poté vyberte všechny bedýnky, vraťte se a pokračujte po schodišti nahoru, prosekejte se až k dalším schodům, na koci vlevo vyběhněte další schody a projděte dveřmi na cimbuří. Popojděte vpřed a zabočte doprava, tak se spustí animace, v níž spatříte mluvícího Vířivce a jeho družinu, o kterém jste se dozvěděli před chvílí od umírajícího muže, jak shazuje dolů z cimbuří strážného, po jejím skončení pak musíte v reálu tohoto Vířivce jménem Odumřelý s celou jeho družinou porazit, tak jej vysvobodíte ze zakletí. Spustí se další animace, v ní nabízené dialogy bezezbytku proberte, po jejím skončení se ocitnete v Trůnním sále. Zde si promluvte s Carelem, poté s Varelem, nato i s Woolsey, se všemi proberte všechny nabídky dialogů, získáte nové informace a taktéž i nové úkoly. U dalších postav můžete, pokud chcete a máte je, nějaké runy, seberte knihy a z věšáku zbroj, prozkoumejte čep sudu, můžete někomu s vaší družiny i věnovat nějaký dárek a tak posílit jeho vlastnosti: Poté projděte dveřmi, přijměte do vaší družiny z nabídky Oghrena a Anderse, promluvte si s vojínem, přijměte další nové úkoly a poté se ocitnete zpět v Šedé tvrzi.

Šedá tvrz

Popojděte dopředu a promluvte si se seržantkou Maverlies, proberte s ní všechny nabídky dialogů, v reálu pak seběhněte po schodišti dolů, projděte dveřmi, prohledejte mrtvoly a pokračujte dalšími dveřmi vpřed. Projděte lomenou chodbou, zbavte se nepřátel, vpravo za dveřmi prohledejte komoru, poté se vraťte a pokračujte dál dalšími dveřmi. Seběhněte dolů po schodech, pobijte nepřátele, vše posbírejte a osvoboďte vězně. Po dalším schodišti seběhněte ještě níž, po skončení animace zlikvidujte další nepřátele, promluvte si s Voldrikem Glavonakem, poté se seržantkou Maverlies, dál se pro zával nedostanete (sem se ještě vrátíte, jakmile dělníci odstraní zával), přijměte její nabídku pro návrat do tvrze. Vstupte do žaláře, promluvte si se žalářníkem, poté s vězněm Howem, projděte s ním všechny dialogy a potom dejte souhlas s jeho oběšením, je velice pro vás nebezpečný. Seberte věci z bedny a vraťte se zpět, nahoře si opět promluvte s Voldrikem Glavonakem a požádejte ho, aby opravil hradby. Pokud máte dost peněz, zaplaťte mu, jinak musíte peníze sehnat, také mu ale můžete říci, že si musí vystačit sám. Poté si pohovořte s Herrenem, je to obchodník, u nějž si můžete nakupovat, ale i prodávat. Nyní se vydejte k mapě světa a přejděte přes ni do Zátoky marností.

Zátoka marnosti

Jděte vpřed, spustí se animace, chtějte po únoscích, aby vám ukázali jimi unesenou dívku, dceru lorda Bensleye. Platit výkupné nelze, takže se pusťte do boje s únosci a do jednoho je pobijte, ale dívku stejně nezachráníte, je mrtvá. Vraťte se tedy zpět do Šedé tvrze, promluvte si s dívkou vojákem, obdržíte od ní dopis od lorda Bensleye a peněžní odměnu. Přes mapu světa se vydejte na statek Turnoblů, ihned se zbavte všech nepřátel, o kousek dál dalších. Jakmile se jich zbavíte, máte dokončený úkol, vraťte se tedy zpět a přes mapu světa se vydejte do města Amaranthine.

Město Amaranthine

Promluvte si s podezřelou osobou, poté s Cobertem, můžete ho i odměnit, pokecejte i s konstáblem Aidanem. Pronásledujte pašeráka, pobijte několik Zabijáků, promluvte si s Mervisem. Prohledejte okolí, pohovořte si se všemi postavami, sledujte další podezřelou osobu a pobíjejte zabijáky. Vydejte se ke vchodu do zátoky pašeráků, kde si promluvte s vůdcem pašeráků, přijměte boj a zabijte ho i s ostatními pašeráky, poté vyberte jejich skrýše. Pokračujte do hostince U Koruny a Lva, promluvte si s hostinským a vyžádejte si klíč od Kristoffova pokoje, pak tento pokoj prohledejte. Vraťte se do města Amaranthine, kde pohovořte s Wynnem, vstupte do kaple Naší paní Spasitelky, kde si promluvte s ustrašenou ženou. Vraťte se do města Amaranthine, přes mapu světa se vydejte do Sukovitých vrchů. Jděte vpřed, zabijte bestii, pokračujte vpřed a pobijte katy, přeběhněte přes viklající se most, prohledejte strž, jděte vpřed a osvoboďte Sigran, poté ji přijměte do vaší družiny a vstupte do pevnosti Kal´Hirol.

Pevnost Kal´Hirol

Popojděte vpřed a pravým tlačítkem myši si udělejte snímek pevnosti, poté levou stranou postupujte dopředu. Spustí se animace, v níž se setkáte s členem Legie mrtvých, tento umírající legionář jménem Tukka vám ještě před smrtí prozradí, že hluboko v pevnosti královny vytvářejí armádu Zplozenců, bude tedy na vás tyto královny zlikvidovat. V reálu pokračujte vpřed, zbavte se bandy Vířivců, o kus dál zlikvidujte další tlupu. Přeběhněte přes most, zbavte se několika Hlubolezů, posbírejte bonusy, vydejte se po cestě nahoru, kde zlikvidujte další hordu nepřátel. Jděte vpřed, spustí se animace, po jejím skončení potom zlikvidujte několik larev, vyběhněte nahoru po schodišti a projděte dveřmi, ocitli jste se v Hlavní síni. Zlikvidujte další Vířivce včetně Kamenných Golemů, dávejte si pozor na nastražené pasti, probíjejte se stále vpřed po kamenných schodištích, pak seběhněte dolů, prohledejte přilehlé místnosti, posbírejte svitky. Podle mapy prohledejte celou lokaci, pobíjejte nepřátele a pavouky, vybírejte bedny a nakonec vstupte do Obchodní čtvrti.

Obchodní čtvrť pevnosti Kal´Hirol

Vydejte se dopředu, seběhněte dolů, zleva budete napadeni Zplozenci, pobijte je. Vstupte doleva do Svatyně Hirolu, vyberte sarkofágy, tak ožijí sochy, které zlikvidujte, poté aktivujte na levé stěně Paragon Hirolu. Vraťte se a vyběhněte nahoru po levém schodišti, pobijte Vířivce a jděte doleva. Vyběhněte výš po schodišti vpravo, pobijte další Vířivce, seběhněte po schodech dolů, rozcupujte nepřátele a vstupte do Dílny. Zbavte se nepřátel, na kovadlině si můžete nechat opravit vaše poškozené věci, prohlédněte si vědro S Lyriem, proberte všechny dialogy. Vraťte se a pokračujte nahoru po modrém schodišti, odbočte vlevo, zlikvidujte nepřátele, vstupte do vězení a osvoboďte vězně. Pokračujte dál, zbavte se ohavných larev, odbočte doprava na schodiště, vydejte se dál skalním tunelem. Vaším úkolem tady je projít podle mapy celou lokaci, pobít všechny Vířivce a larvy, poté se vydejte na západ a vstupte do Hlubin. Jděte vpřed, pobijte Ztracence a Pekelné Golemy, odbočte do chodby vpravo, zbavte se chapadel a přetněte dva řetězy, zničíte tak líheň nových Ztracenců. Spustí se animace, tak vysvobodíte Zajatkyni, proberte s ní všechny dialogy, pokračujte podle mapy vpřed, přejděte na mapu světa a vstupte do Pohyblivého Lesa.

Pohyblivý les

Po cestě se vám spustí animace a vy budete nuceni podstoupit boj s Lupiči a Mrchožrouty. Jakmile se jich zbavíte, pokračujte dál přes tábor Lupičů, zbavte se dalších lapků a zničte oživlý Ohořelý strom, poté vyberte lupičskou pokladnici, musíte se ale přepnout na Sigrun. Vaším úkolem v této lokaci je vyčistit Pohyblivý les od lupičů, oživlých stromů, bestií a další havěti, takže postupujte stále podle mapy na sever, až se dostanete ke dveřím, které nelze otevřít. Vracejte se tedy zpět jihovýchodním směrem, po cestě likvidujte veškeré nepřátele, narazíte na botaničku Ines, promluvte si s ní a proberte s ní všechny dialogy, poté se vracejte zpět přes opuštěný Dálský tábor na východ k Provizornímu přístřešku. Tam se spustí animace, proberte s utrápeným a nemocným mužem všechny nabídky dialogů, zjistíte, že mu už není pomoci. V reálu pak pobijte všechny objevivší se nepřátele a pokračujte v očistě celé lokace. Pokud jste tedy zlikvidovali všechny nepřátele, vraťte se na sever a nyní již dveřmi projdete do Dolu Silveritu.

Důl Silveritu

Seběhněte dolů, promluvte si s nakaženou ženou, budete zajati a uvězněni a navíc přijdete i o všechny vaše věci. Projděte dveřmi vpravo, budete napadeni, musíte se bránit holýma rukama. Vaším úkolem je dostat se ze zajetí a po mrtvých nepřátelích získat nazpět všechny vaše věci, o které vás tito kradli. Prohlížejte tedy jejich mrtvoly, sbírejte zbraně, výstroj a výzbroj a v inventáři si postupně vyzbrojujte sebe i vaši družinu. Prohledejte laboratoř, vyberte bedýnky, cvičně přehoďte páku, seberte klíč. Postupujte na jih podle mapy, klíčem otevřete dveře, poté projděte dalšími. Přes následující dveře vstupte do tunelu, pobijte nepřátele, nezapomeňte se opět vyzbrojit, z dalších dveří na vás zaútočí nepřátelé, pobijte je. Pokračujte tunelem vpřed, po krátké animaci pobijte další nepřátele, jděte tunelem dopředu, vyhledejte Keemana, promluvte si s ním, posléze zemře. Pokračujte tudíž podle mapy vpřed, pobijte Zplozence, z jejich mrtvol posbírejte věci, o které vás na začátku okradli. Pokračujte vpřed skalním tunelem, o kousek dál pobijte Vířivce, krotitele draků a draky. Podle mapy prohledejte celou lokaci a pobijte všechny nepřátele, vyčistěte od nich celou lokaci, teprve poté, až se zbavíte všech nepřátel, v místnosti na jihu pobijte poslední draky. Tak se spustí animace, po jejím skončení projděte dveřmi na mapu světa, jako cíl cesty si zvolte město Amaranthine.

Město Amaranthine

Poslala jsem vás sem proto, abyste si splnili některé vedlejší úkoly. Ve městě se tedy vydejte dopředu, promluvte si s Micahem a Colbertem, předejte jim cetku, pokračujte vpřed, seběhněte vlevo dolů po schodišti, odbočte doprava, pokecejte s Melvisem, proberte s ním všechny nabídky dialogů, hlavně mu sdělte, že jste jeho problém vyřešili, můžete si od něj zato nechat dobře zaplatit. Promluvte si s Kendickem, prohlédněte si tabuli Cechu obchodníků, pokud chcete, můžete přijmout další vedlejší úkoly. Vstupte do hostince U koruny a lva, promluvte si se Sorchou, o kousek dál předejte Nidě snubní prsten po jejím mrtvém manželovi. Jděte nahoru a prohlédněte si na stěně mapu, tak zjistíte, kde se nachází Černá mokřina, naskočí vám na mapě světa tento nový cíl, vraťte se tedy ven a přes mapu světa se vydejte do Černé mokřiny.

Černá mokřina

Vydejte se po stezce vpřed a pobíjejte smečky divokých vlků a jiných bestií, sbírejte dračí kosti, tak dojdete až ke schodům, ale dál neprojdete, jsou tam jen Trhliny v závoji. Těchto Trhlin je v této lokaci několik a všechny musíte uzavřít, aby jimi nemohli procházet Zplozenci. Vraťte se tedy o kousek zpět, odbočte doleva, po chvíli se zbavte Vlkodlaků, přečtěte si písemnou zprávu a projděte Zničenou vesnicí, kde pobijte další tlupu Vlkodlaků. Za neustálého pobíjení vlkodlaků pokračujte dál po stezce na severovýchod, tak přijdete k mystickému kruhu, který aktivujte. Pokračujte dál kolem další Trhliny v závoji na východ, zbavte se dalších bestií a larev, o kus dál prohledejte Kristoffovu mrtvolu. Tak se spustí animace, proberte se Zplozencem všechny nabídky dialogů, po jejím skončení musíte zlikvidovat všechny nepřátele. Jděte vpřed, vstupte do lokace Nesmrtelný z Černých mokřin, pokračujte vpřed a likvidujte další nepřátele. Tak dojdete tak k panelu, který aktivujte, uzavřete tak jednu Trhlinu v závoji. Abyste se dostali ven z této lokace, musíte ji celou prošmejdit, zbavit ji nepřátel a uzavřít Trhliny v závoji. Pokračujte tedy na sever a na panelu uzavřete další Trhlinu v závoji, doplňte si magii. Pokračujte podle mapy na východ, pobíjejte bestie a vejděte do Přístavu sídla, kde zlikvidujte další nepřátele, na můstku seberte bonus, vraťte se a odbočte doleva a jděte až na konec, spustí se animace, v reálu pak musíte pobít další bandu nepřátel. Vydejte se na sever, úplně na severu na konci uzavřete třetím a posledním panelem zbývající Trhlinu v závoji, vracejte se na jih, vyberte rakev a vstupte do Krypty. Popojděte vpřed, pobijte houfec bestií, vydejte se dál chodbou, jděte na jih, odbočte na východ, narazíte na Démona hladu, kterého zlikvidujte i s celou jeho družinou, tak osvobodíte ducha skutečné ženy a splníte další vedlejší úkol. Jděte až úplně na jih, vstupte zpět do lokace Nesmrtelný z Černých mokřin, pokračujte vpřed, spustí se animace, přijměte boj, v animaci vám Duch rozrazí bránu, v reálu pobijte další nepřátele, vyberte si uvážlivě podle výšky jejich schopností členy vaší družiny a přejděte zpět do lokace Černá mokřina.

Černá mokřina

Vydejte se podle mapy na západ, likvidujte nepřátele, postupujte stále dál kolem Trhliny v závoji, probijte se až na konec západní lokace k Vyvolávajícímu kruhu a pokračujte na jih. Vyčistěte celou lokaci, asi uprostřed lokace se nachází brána, kterou projděte. Spustí se animace, v ní se setkáte v animaci s Baronkou a její družinou, proberte s ní všechny nabídky dialogů, v reálu ji potom musíte i s její družinou zabít. Jakmile je všechny pobijete, zjeví se vám duch Kristoffa, i s ním proberte všechny dialogy, v reálu pak projděte druhou bránou a pokračujte na jihozápad k mapě světa, jako cíl zadejte Šedou tvrz. Promluvte si s vdovou po Kristoffovi, poté se seržantkou a přijměte úkol prohledat Šedou tvrz-Hluboké cesty. Pokračujte vpřed na sever, na konci uličky seberte všechny bonusy, ve Svatyni Korthově z vázy seberte jeho klíč. Vraťte se a podle mapy se vydejte na západ a pobijte nepřátele, jděte vpřed a zlikvidujte další. O kousek dál vás napadnou další nepřátelé, tedy Zplozenci a Vířivci, pobijte je, jděte vpřed, projděte bránou, vstupte do Kruhu opuštěnců, kde pobijte další nepřátele. Pokračujte dál na západ, bránou projděte na Stezku kostí, zlikvidujte další bestie, vstupte do Zakázané komnaty, kde aktivujte Podivný přístroj, obdržíte nový úkol. Podle mapy se vracejte zpět na východ, poté do hlavní chodby, po chvíli narazíte na Vířivce a Zlobry, pobijte je i s jejich velitelem. Spustí se animace, nabídku vrácení se do Šedé tvrze odmítněte a pokračujte v likvidaci nepřátel v této lokaci. Na jihu navštivte Diamantový důl, vysbírejte všechny drahokamy, vracejte se zpět, vydejte se na východ a vstupte do Sklepní tvrze, pro jistotu ji znovu prohledejte. Poté se vraťte, vstupte znovu do Svatyně Korthovy, seberte obětní předmět, rychle se zbavte nově se objevivších nepřátel. Prohledejte celou lokaci a nakonec přes dveře vstupte do Šedé tvrze. Promluvte si s Dworkinem, poté s vojínem, vydejte se branou dovnitř Šedé tvrze, kde si pohovořte s Varelem. Proberte s ním všechny nabídky dialogů, vyberte si členy vaší družiny, pak vyjděte ven a znovu si promluvte s velitelem, proberte všechny dialogy, přijměte úkol zachovat a ubránit město Amaranthine za cenu toho, že Šedou tvrz necháte, aby si ji ubránili její vojáci sami.

Zachraňte město Amaranthine

Jděte vpřed, projděte podchodem, zlikvidujte Mládě dítěte, pokračujte dál. Odbočte vlevo na schody, vydejte se doprava, zlikvidujte Dospělé děti, poté se prostřílejte do hostince U koruny a lva, pak se vydejte do kaple Naší paní spasitelky. Spustí se animace, proberte všechny dialogy, tak se ocitnete přímo v kapli. Kapli vyčistěte od nepřátel, na konci je kupec, u nějž můžete nakupovat i prodávat, poté projděte dveřmi ven, ihned budete napadeni. Poté, co nepřátele zlikvidujete, vstupte do hostince a pusťte se do nepřátel, vyčistěte i místnosti v poschodí, na konci slezte poklopem do Zátoky pašeráků. Jděte vpřed, vyhněte se pastím na zemi, pobijte nepřátele. Prohledejte celou Zátoku pašeráků, poté přejděte zpět do města Amaranthine. Zbavte se všech nepřátel, tak se spustí animace, proberte všechny nabídky dialogů a vraťte se do reálu. Nyní jste tedy přišli na to, kde se skrývá vámi hledaná Matka. Přejděte tedy na mapu světa a jako cíl cesty zadejte Doupě Matky. Budete se však muset probít po cestě přes Opuštěný statek, pobít všechny nepřátele, načež se ocitnete v Pustině dračích kostí.

Pustina dračích kostí

Vydejte se tedy podle mapy na jih, zlikvidujte nepřátele, pokračujte stále vpřed za neustálé likvidace všech nepřátel, tak se probijete téměř až na jih, odbočte na východ a projděte dveřmi do lokace Drakův Pád. Jděte vpřed, tedy na sever, prosekejte se až pod schodiště, pokračujte na severovýchod, před tím ještě pod schodištěm aktivujte Důlek, na mostě pobijte další nepřátele. Na konci mostu seběhněte dolů po schodišti, tak se spustí animace, proberte všechny nabídky dialogů s Architektem, hlavně se ho však zeptejte na Matku, poté přijměte boj a zabijte Architekta i s celou jeho družinou. V reálu pak pokračujte na severovýchod, probijte se až na samý konec mostu, poté se prosekejte dolů po schodišti, vstupte na severu do chodby, ocitnete se tak v lokaci Hnízdo. Jděte k Matce, proberte s ní všechny nabídky dialogů, poté se s ní pusťte do boje. Nejdříve však zlikvidujte všechny členy její ochranky, vyhýbejte se Matčiným chapadlům, teprve potom se pusťte do Matky. Jakmile porazíte i samotnou Matku, spustí se animace, z textů se dozvíte, jak celý příběh dopadl. Poté začnou běžet závěrečné titulky a máte tu konec? Ale kdepak, nabídne se vám lokace Ostatní kampaně a v ní si navolte lokaci Procitnutí.

Procitnutí

Ocitnete se znovu na nádvoří Šedé tvrze, můžete tedy nyní napravit skutečnost, že jste dříve nechali obranu této tvrze napospas samotným ochráncům tvrze a vydali jste se zachránit město Amaranthine. Hrát nyní budete za Eylon a Mhari, vyčistěte od Zplozenců celé prostranství před tvrzí, potom zlikvidujte Zplozence uvnitř věže a na cimbuří. Prohledejte prostranství, v jedné z beden naleznete obvazy, s nimi ošetřete raněného vojáka. Vstupte dovnitř tvrze, přijměte do družiny Anderse, probijte se na cimbuří a projděte dveřmi. Jděte k páce, zatáhněte za ní, probijte se k mříži, kterou jste si tak dole otevřeli, projděte jí a pobijte Zplozence. Vyčistěte od nich všechny místnosti za několika dveřmi, přijměte do družiny trpaslíka Oghrena. Prohledejte další místnosti, postupujte na sever, v jedné z místností pak naleznete umírajícího muže, s ním proberte všechny nabídky dialogů, muž poté ale zemře. V reálu pak postupujte na východ, projděte dveřmi, zlikvidujte houfec Zplozenců, odbočte doleva na sever a projděte dveřmi. Pobijte další Zplozence, tak se spustí animace, proberte opět všechny dialogy a poté si postupně promluvte s paní Woolsey, Varelem a kapitánem Garevelem, i s nimi proberte všechny nabídky dialogů. Prohledejte místnost, u Yuriah si nakupte a prodejte věci, poté projděte ven protějšími dveřmi, doplňte si zbroj u členů vaší družiny. Promluvte si se seržantkou Maverlies, ta dá pak příkaz svým mužům, aby dole ve sklepení odstranili zátaras. Seběhněte tedy dolů po schodišti, probijte se ke psovi, má na krku lísteček a vy obdržíte nový úkol, najít dole ve sklepení a osvobodit Adrii. Probijte se až do žaláře, kde pobijte Zplozence, seberte Howerovy dopisy, osvoboďte tři vězně, pak seběhněte o patro níž. Spustí se animace, po jejím skončení v reálu zabijte Adrii, která zmutovala i s její svitou, pokračujte dál. V animaci si promluvte se seržantkou Maverlies, proberte s ní všechny nabídky dialogů, přijměte její návrh vrátit se zpět do Šedé tvrze, tam si promluvte s vojínem, přijměte nové úkoly a vstupte do Žaláře. Pokecejte s dozorcem, poté s Nathanielem, nechejte ho pověsit, poté se vraťte zpět před Šedou tvrz. Promluvte si s Glavonakem, poté s obchodníkem Herrenem, poté se přes mapu světa vydejte do Zátoky marnosti. Utíkejte až na konec mostu, promluvte si s lupiči, kteří unesli dívku, je to dcera lorda Bensleye a chtějí za ni výkupné, neplaťte, stejně ji zabijí, přijměte boj a pobijte je. Vraťte se po mostě zpět do Šedé tvrze, promluvte s vojínem, obdržíte odměnu a dopis od lorda Bensleye, otce mrtvé dívky.

Město Amaranthine

Promluvte si s kovářem, poté se přes mapu světa vydejte do města Amaranthine. Jděte vpřed, promluvte si s Podezřelou postavou, dá se ihned na útěk, dohoňte ji a znovu si s ní promluvte, přijměte nový úkol, promluvit si s hostinským. Poté vyhledejte Colberta, promluvte si s ním, proberte všechny nabídky dialogů, nakonec ho odměňte několika stříbrňáky. Vyhledejte konstábla Aidana, promluvte si s ní, proberte opět všechny nabídky dialogů, bude chtít, abyste zbavili město pašeráků i s jejich vůdcem. Vyhledejte znovu Podezřelou postavu, pronásledujte ji a probijte se za ní až k Mervisovi, proberte s ním všechny dialogy. Prohledávejte celou lokaci, likvidujte nepřátele, vydejte se k Wynne a proberte s ní všechny dialogy. Vstupte do hostince u Koruny a lva, promluvte si s barmanem a hostinským, chtějte klíč od Kristoffova pokoje. Poté vyběhněte po schodišti nahoru, na dveře použijte klíč a vstupte do Kristoffova pokoje. Nyní ho celý prohledejte, na stěně si prohlédněte Mapu Mapu Fereldenu poté se vraťte zpět na ulici, jděte k Opuštěnému skladišti a vstupte do dveří. Padli jste však do vás nastražené léčky, pohovořte si s vůdcem pašeráků, poté přijměte boj a všechny zbojníky zlikvidujte. Prohledejte všechny místnosti, vraťte se ven, znovu si promluvte s konstáblem Aidanem, bude nyní chtít, abyste zlikvidovali pašeráky přímo v jejich sídle. Znovu vyhledejte Podezřelou postavu, promluvte si s ní, pusťte se s ní do boje, zabijte ji i s jejími pomocníky, poté její postavu prohledejte, získáte klíč. Vstupte doleva do vchodu a klíč použijte na poklop v podlaze, tak vstoupíte do Zátoky pašeráků. Zde pobijte všechny pašeráky i s jejich vůdcem, poté se vraťte do města, vyhledejte znovu konstábla Aidana a sdělte mu, jak jste s pašeráky zatočili a řekněte mu, že nyní bude mít město Amaranthine navždy od pašeráků pokoj. Vydejte se podle malé mapy na mapu světa a jako cíl si teď zvolte Pohyblivý les.

Pohyblivý les

V tomto lese je vaším úkolem nalézt ztracené hedvábí a zlikvidovat všechny Zplozence, kteří přepadají obchodní cesty. Vydejte se tedy po cestě vpřed, ze sudu seberte první hedvábí, o kousek dál zlikvidujte bandu lupičů. Pokračujte na východ, vyberte bedny a další sudy, seberte svitky, ba křižovatce odbočte na severovýchod, zničte oživlý Ohořelý strom Lesoun. Posbírejte všechny předměty, hlavně stále hledejte jemné hedvábí, musíte ho nalézt celkem devět balíků. Pokračujte v cestě, pobijte další tlupu zlodějů, zničte Ožilý strom, prohledejte celou lokaci a očistěte ji od všech lupičů, oživlých stromů a ostatních nepřátel, zlikvidujte Tábor lupičů. Přeběhněte most, tak se spustí animace, proberte s postavou všechny nabídky dialogů, v reálu se pak vydejte na jihozápad, kde vyhledejte mága Ines, se kterou proberte všechny dialogy, můžete jí slíbit, že jí pomůžete najít seménka Severní bodluhy. Vyhledejte stanoviště Přeživší domobrany, promluvte si s nemocným mužem, proberte s ním všechny nabídky dialogů, v reálu pak pobijte nově se objevivší Zplozence. Poté, co vyčistíte od nepřátel celý les, otevře se vám na severu přístup do Silveritového dolu. Popojděte v před, s ženou proberte všechny dialogy, poté najděte klíč a opusťte vězení, zbavte se nepřátel, prohledejte i všechny okolní místnosti, zkuste zatáhnout za páku, o kousek dál pak vystřelte z kuše. Najděte Keenana, proberte s ním všechny nabídky dialogů, slibte mu, že donesete jeho snubní prstýnek jeho manželce na důkaz jeho smrti. Probíjejte se na východ, poté přes dvoje dveře na jih, nato se vydejte až k mapě světa a vstupte do Černé mokřiny.

Černá mokřina

Vydejte se na sever, pobijte tlupu nepřátel, pokračujte na sever, přes Trhlinu v závoji neprojdete. Vraťte se a pokračujte dál přes Zničenou vesnici, podle mapy vyhledejte Nesmrtelného z černé mokřiny, pusťte se s ním do boje, poté co ho zabijete, zlikvidujte po okolí i jeho přisluhovače, poté se probijte do Krypty. Vyčistěte celou Kryptu od nepřátel, posbírejte všechny bonusy a poté se vraťte zpět do lokace Nesmrtelného z černé mokřiny. Vydejte se k Runovému kruhu, aktivujte Runové kameny tak, že je propojte ohněm, ihned pobijte objevivší se nové nepřátele a nakonec aktivujte Runový podstavec. Najděte a zlikvidujte Baronku a její svitu a vraťte se do lokace Černá mokřina. Zde musíte Baronku s její svitou porazit podruhé, poté pokračujte na sever k bráně, kterou projděte, vyčistěte celou lokaci od nepřátel, jděte na jih, kde přes mapu světa se vydejte do Sukovitých vrchů. Postupujte vpřed Sluncem vysušeným kaňonem, likvidujte nepřátele, postupujte kaňonem stále vpřed a vstupte přes mapu světa do Sukovitých vrchů. Vydejte se stezkou na sever, přeběhněte přes most, poté po několika schodištích seběhněte až dolů, kde zlikvidujte nepřátele. Jděte vpřed, spustí se animace, po jejím skončení si promluvte s vámi zachráněným vojákem a přijměte jeho nabídku, ať vás zavede do Kal´Hirol.

Kal´Hirol

Vydejte se dopředu, odbočte vlevo, poté doprava a po skalní cestě pokračujte vpřed. V animaci si promluvte s umírajícím mužem, poté pokračujte vpřed, pobijte tlupu Svíječů a pokračujte po stezce na severozápad, zlikvidujte další Svíječe a Vířivce. Odbočte doprava, přeběhněte most a jděte na sever, rozsekejte smečku Hlubolezů, vyberte prastarou bednu a vázu, probíjejte se dál na sever. Vyběhněte nahoru po schodišti, projděte dveřmi, hned za nimi budete napadeni tlupou Vířivců, pozor na velice silné a odolné Golemy. Vstupte do chodby, seběhněte dolů po schodišti, zlikvidujte další bandu Svíječů, pokračujte na východ, očistěte od nepřá


tel přilehlé síně a hlavní síň, vyčistěte i lokaci na severu, prohledejte bednu a vraťte se zpět. Na východě projděte dveřmi do Obchodní čtvrti Kal´Hirolu, pokračujte vpřed, zleva ze Svatyně budete napadeni nepřáteli, po jejich likvidaci se probijte na východ, probijte se do Dílny. Na kovadlině si můžete poopravit všechny vaše poškozené věci, prohlédněte si bedny a pobijte nepřátele ve Vězení. Pokračujte na jih, likvidujte další nepřátele, vstupte do Hrobky, kde měňte znaky Runových kamenů na podlaze podle předloh na stěnách, poté vyberte sarkofágy. Vraťte se a probijte se do pokladnice, kde vyberte truhlice, vracejte se zpět a probíjejte se na západ, vstupte do Hlubin. Vydejte se na jih, zbavte se Zplozenců a G
olemů, pokračujte na západ, stočte se na jih, zbavte se Chapadel. Vydejte se k mapě světa a vstupte do lokace Šedá tvrz. Jděte vpřed, zlikvidujte nepřátele, vstupte do kaple Naší paní Spasitelky, promluvte se všemi přítomnými a vyjděte zpět ven, ihned pobijte napadnuvší vás nepřátele. Vydejte se do hostince U Koruny a lva, ihned pobijte všechny Zplozence a nakonec poklopem v podlaze vejděte do Zátoky pašeráků. Zde zlikvidujte všechny pašeráky a jejich generály, vracejte se do města ale druhou stranou a stále pokračujte v likvidaci Zplozenců, pobijte poslední generály. Tak se spustí animace, proberte s příchozím všechny nabídky dialogů a rozhodněte se vyhledat Matku.

Doupě Matky

Ocitli jste se v Pustině dračích kostí, probíjejte se po stezce vpřed, tedy na jih, jakmile se tak probijete až úplně na jih, zlikvidujte všechny draky, střežící příchod k Matce a dveřmi projděte do lokace Drakův pád. Prosekejte se vpřed, poté po schodišti dolů, tak se spustí animace, ve které proberte všechny nabídnuté dialogy s Architektem, hlavně se ho zeptejte na Matku, poté v reálu přijměte boj a zabijte ho i s jeho doprovodnou družinou. Pokračujte na severozápad, probijte se přes most, poté se probijte po schodišti dolů a pobijte všechny bestie, vstupte do tunelu, konečně jste nalezli Hnízdo Matky.

Hnízdo Matky

Nyní vás tedy čeká souboj s Matkou, která je však velice dobře chráněn
á vlastní ochrankou a velice nebezpečnými, početnými chapadly. Popojděte vpřed, spustí se animace, proberte s Matkou všechny nabídky dialogů a poté přijměte boj. Nejdříve však zlikvidujte všechny členy její ochranky, vyhýbejte se Matčiným chapadlům, teprve potom se pusťte do Matky. Jakmile porazíte i samotnou Matku, spustí se animace, z textů se dozvíte, jak celý příběh dopadl. Formou textu se dozvíte, jaké byly další osudy hlavních hrdinů hry, co se stalo s městy, která jste zbavili všech Zplozenců, takže čtěte pozorně, ať vám nic neuteče. Jistě zjistíte, tak jako já, že celý příběh jako by nebyl tak docela uzavřen. Že by na nás čekalo další pokračování rovněž formou datadisku? To nevím, to vědí pouze autoři této nevšední a poutavé, dobrodružné hry.

Gratulují vám že jste dokončili tu hru. Myslím si že tato hra byla otrochu těžší než první díl. Matku byla asi nejtěžší a zabil jsem jí asi po 5 tak jesli jste to zvladli líp než já tak jste dobří :)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jaká postava se vám líbila s Dragon Age Awakening?

Anders
Sigrun
Velanna
Mhairi
Oghren

Komentáře

1 Darkos Darkos | 16. července 2011 v 12:23 | Reagovat

ha. já tu matku dal na 1. a v 1 díle mně zabily max. tak na 10.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama