.

Titan Quest - Návod Část. I

14. července 2010 v 9:09 | WithinBlog |  Návod

Titan Quest

Řecko

Hélós

První človíček, kterého potkáte, je vesničan Timéus. Poprosí vás, abyste zachránil jeho koně. Vlítněte tedy na políčko, u kterého stojí a udělejte dobrý skutek. Timéus vám poděkuje a pošle vás dál po Hélské cestě do vesnice, kterou ohrožují satyrové. Pomozte strážím odrazit útok satyrů a ve vesnici si promluvte se stařešinou Diomédem. Pokračujte přes lávku na sever do Hélských lesů, kde najdete Satyrského Šamana. Když budou Hélské lesy už bezpečné, Diomédes se vám odmění nějakými zkušenostmi a přihodí pár zlaťáků. Požádá vás, abyste zašel do Sparty za generálem Leonidasem a požádal o pomoc pro vesničany. Poté pokračujte kolem portálu (nezapomínejte pevné portály aktivovat, stačí se k nim přiblížit stejně jako k fontánám znovuzrození).
0000008008_n01.jpg (95348 bytes)
Na konci vesnice se přířítí pastýř Nikostratus pronásledovaný satyry. Po likvidaci pronásledovatelů si s ním promluvte. Dozvíte se, že nestvůrní bandité unesli jeho přítele Tellise a vězní ho v nedaleké jeskyni. Vstupte tedy do Lakónie, procházejte způsobem "ode zdi ke zdi" abyste neopomenuli žádné zákoutí (tato rada platí pro celou hru), až objevíte onu jeskyni. Osvobozením Tellise splníte svůj první vedlejší úkol. Nemusíte se vracet k Nikostratovi, stačí si promluvit s Tellisem.
Pokračujte Lakónskými lesy, kde pomozte od satyrů dělníkovi Lykusovi. Opět stačí po boji si s ním promluvit a vedlejší úkol "člověk v úzkých" je splněn. Na konci Lakónských lesů spatříte vůz a vedle něj stojí Eufadimus. Veze dodávku léků do Tégey, ale nemůže pokračovat, v cestě mu brání satyrské potvory. Pokračujte tedy do Lakónských kopců, po zabití satyrského šampiona se vraťte k Eufadimovi pro odměnu. Nezapomeňte vyčistit od kostlivců a morových ptáků Opuštěný hřbitov, pak pokračujte dál.

Sparta

0000008008_n02.jpg (121826 bytes)V Lakónských kopcích na vás čeká ještě jeden vedlejšák - "ztracené věno", kterým vás pověří rolník ze Sparty Théges. Najděte jeskyni s démony, z jednoho z nich vypadne náhrdelník, úkolový předmět, který odneste nešťastnému otci.
Po přechodu přes lávku se ocitnete na Spartské cestě. Nevynechte odbočku přes ruiny na východní straně se spoustou kostlivců, vylézajících zpod země, na konci jsou bedny s nějakými těmi předměty.
Pak už se dostanete do Spartského válečného tábora. U velkého stanu hlídaného strážemi oslovte Brasidase. Ten vás ale k Leonidovi nepustí, ledaže byste porazil náčelníka kentaurů Néssuse.
Projděte se po táboře, aktivujte portál Sparta, ulehčete zavazadlu u obchodníků a najděte bojovníka jménem Eutyklés. Ten má starosti o starého válečníka Hippiase, který se vydal do Pellanského údolí sám a dosud se nevrátil. Prozkoumejte celou oblast severně od tábora, Hippias si v klidu odpočívá na pařezu a za zprávu o něm vás odmění Eutyklés.
Za zprávu o porážce náčelníka kentaurů vás konečně Brasidas pustí ke generálovi. Ten slíbí pomoc vesnici Hélós a vám doporučí požádat o radu věstkyni v Delfách. Máte se vydat do Megary a poradit se s tamním oligarchou Timónem o vhodné obětině pro delfskou věštírnu, bez níž vás ke věštkyni nepustí.
Pokračujte Spartskou vysočinou, v níž najdete jednu jeskyni, a přes Mykénské ruiny s jednou hrobkou. Některé hrobky obsahují uvnitř pasti, což poznáte podle zvuku. Když se při otevírání (odklopení víka) ozve cvaknutí, rychle utečte kousek zpátky. Viditelné pasti ničte stejně jako potvory, jsou za ně také zkušenosti a umožní vám to bezpečnější pohyb v daném prostoru.
V následující lokaci Spartské lesy je opět jedna malá jeskyně, kterou byste neměli minout, pokud budete odhalovat opravdu poctivě všechna místa až k okrajům. Za Spartskými lesy se ocitnete ve vesnici Tégea.
0000008008_n03.jpg (63673 bytes) 0000008008_n04.jpg (44493 bytes)
Poblíž Fontány znovuzrození stojí vesničan Olorus, který vám sdělí, že mají ve vesnici potíže s nepitnou vodou. Na západ od vesnice projděte Tégejským lesem k Tégejskému prameni. Před vstupem do jeskyně si promluvte s vodní nymfou Pégeou. Je nemocná, protože jedovatí pavouci ovládli pramen a otrávili vodu. Vyčistěte Odporné hnízdo a udělejte z něj opět jeskyni s čistou
0000008008_n05.jpg (89936 bytes)
pramenitou vodou. Pégea se vám odvděčí nejen zkušenostmi za splnění vedlejšáku, ale přidá vám celkové množství bodů zdraví, což není k zahození :-)
Projděte si Tégejské pohřebiště a přes Arkádii s jednou hrobkou na východním okraji pokračujte dál k Megaře.

Megara

0000008008_n06.jpg (71643 bytes)
Megarský útes nemá žádné podzemní prostory, Megarské pobřeží jednu jeskyni. Cestou po pobřeží si zajděte smočit nohy do vody, v některých místech tím vyvoláte na povrch zemský přízraky utonulých námořníků.0000008008_n07.jpg (113221 bytes)
Ve městě Megara vás námořník Antor informuje o vraku, který moře vyplavilo někde na Halykónském pobřeží. Vedle obchodníků u schodů stojí oligarcha Timón, za kterým vás poslal Leonidas. Timón vám poradí vzít jako obětinu do delfské věštírny snítku z posvátného olivovníku. Nad portálem Megara si promluvte s Autolykem a Meikiádem. Dozvíte se o nájezdech kostlivců a příběh tří bratrů - princů, kteří i po rádoby smrti způsobují tyhle nesnáze. Měli by se vyskytovat někde ve starém Elysiu.
Přes Megarské okolí se dostanete do Keratského lesa plného pavouků, v němž najdete pozůstatky starého Elysia. Pradávná hrobka je příbytkem oněch třech princů. Udělejte v hrobce pořádek a Autolykus vás odmění.
Při vstupu na Halykónské pobřeží vás čeká souboj s Kyklopem, který zničil dřevěný most do Athén a tím vás donutil k "objížďce", tak mu to pořádně vytmavte. Po jeho likvidaci prozkoumejte i malou jeskyni a pokračujte dál na písečnou pláž. Zde naleznete vrak lodi, o němž mluvil Antor. Úkol splníte tím, že zlikvidujete přízraky námořníků, které se budou vynořovat z moře a dostanete se k vyplaveným bednám. Pobřeží s jednou jeskyní končí vstupem do Boécie.
Boécie je bez vedlejších prostor, dostanete se přes ni do polností Ambrossu. Ve východní části potkáte vznešeného kentaura Cheiróna, kterému kněžka menád Inó ukradla jeho luk. Vejděte do Cheirónova háje, kde se Inó schovává spolu se svými modroženkami menádami v jeskyni. Luk, který z ní vypadne až ji porazíte, vraťte Cheirónovi. Za tento vedlejšák získáte krom jiného 2 body atributů.0000008008_n08.jpg (75323 bytes)
Kamenný most z polností Ambrossu vede do vesnice Ambross, kde si promluvte hlavně s vesničanem Admétem a potulným obchodníkem Asimidem. Admétus vás upozorní na existenci mistra kováře Termera a Asimidés vám řekne, kterak ho vyhnali z jeho tábořiště nemrtví a že tam nechal i své zboží, pro které se už nebude vracet. Dva další vedlejšáky jsou na světě :-)
Přes Helikoské údolí se po lávce nad Helikoským průsmykem dostanete k hořícímu Olivovému háji. Tady musíte krom spousty pavouků různého druhu porazit přerostlou pavoučici, abyste se dostali k posvátnému olivovníku. Proberte bedny s předměty, ale hlavně nezapomeňte vzít snítku z toho olivovníku coby obětinu pro delfskou věštírnu.
Vraťte se z hořícího háje a sejděte do Helikoského průsmyku. Naleznete zde Asimidovo opuštěné zboží. Průsmykem se dostanete k Fócijským bažinám s jednou jeskyní a přes ně se přebrodíte do Delfských nížin, kde žije samotářský mistr kovář Termerus.
0000008008_n09.jpg (87460 bytes)

Delfy

Za oblastí Criseoských vodopádů s jednou jeskyní následuje Delfská vysočina, kterou se probojujte až do města Delfy.
0000008008_n10.jpg (123328 bytes)
Promluvte si s truchlící vdovou Iodamé, kterou ve snu navštěvuje manžel. Zabila ho nestvůra - kancodlak, a dokud nebude jeho smrt pomstěna, nedojde jeho duše klidu a nedostane se do Elysia. Před Apollónovým chrámem oslovte služebnici boží Astyoché. Ta od vás přijme obětinu - snítku posvátného olivovníku, obdaří vás částečnou odolností proti ohni, ale hlavně vás vpustí do chrámu za velkou věštkyní. Velká věštkyně v malé místnosti vám sdělí své vidění, odpovědi máte hledat za Parnaskými jeskyněmi. Diplomatické, že?
Aktivujte portál Delfy, vyčistěte Parnaské kopce od pavouků a vstupte do Parnaských jeskyní.
0000008008_n11.jpg (42725 bytes)

Parnas

V severní části jeskyní má svůj kutloch kancodlak Cefaris. Zahrajte si na Zorra - mstitele, zabte ho a truchlící vdova Iodamé vám patřičně poděkuje. Průchod jeskyněmi má od procházky růžovou zahradou hodně daleko, ale po důkladné deratizaci se dostanete opět na otevřené prostranství zvané Parnaský venkov. V jeho první části projdete Cefesuský les s modroženkami a jednou jeskyní, ve druhé části aktivujte portál Parnas a probojujte se k Dolnímu válečnému táboru.
0000008008_n12.jpg (56769 bytes) 0000008008_n13.jpg (102015 bytes)
V Dolním válečném táboře se připravte na řežbu s množstvím satyrů a v jeho jižní části spoustou nemrtvochů. V severní "ohradě" je malá jeskyně. Po likvidaci úvodních kostlivců na začátku Horního válečného tábora se k vám po kolenou připlazí tulák Hylás, který vás varuje před gorgonami. Vy se ovšem nezaleknete a prosekáte se nemrtvými a hejnem krysáků až ke vstupu do Pýthyjských jeskyní. Pohled na zkamenělé postavy před vchodem vás upozorní, s kým budete mít tu čest se utkat. Autoři hry si potrpí na souboje s bossy v omezených prostorách, takže dveře se za váma zavřou a vyřítí se na vás tři gorgonské královny. Po vítězné bitvě prohrabte jejich majetek a promluvte si s osvobozenou ženou Feiyan. Ta vám otevře druhé dveře, vedoucí z místnosti do jeskynních prostor, kterých druhý východ ústí do Athénského průchodu.

Athény

Na začátku Athénského průchodu spatříte druhou část mostu zničeného Kyklopem, vedoucího původně z Keratského lesa. Na konci průchodu si odskočte do hrobky a po jejím vyčištění od všech potvor pokračujte údolím Kephisos. Pročvachtejte i bažiny plné ptačích potvor, nejen souš. Na severním konci najdete rozvaliny, ve kterých Sparťané uvěznili pradávného Limose, démona - životažrouta, ale už si netroufají ho dorazit. Nechte se ukecat kapitánem, zlikvidujte démona, Pausanias vám náležitě projeví svou vděčnost. Vedle něj stojí voják Isarchus, se kterým si rovněž promluvte. Poprosí vás, abyste se poohlídli po skupině vojáků, kteří byli vysláni na zvědy, ale někam se ztratili.
0000008008_n14.jpg (94405 bytes)
Projděte po lávce do Tábora monster, v jehož východní části jsou Athénské mokřiny. V nich v severním výběžku najdete ztracené Sparťany, velí jim zvěd Eryx, který po vás chce, abyste Isarchovi donesl zprávu, že jsou v pořádku a vrací se zpátky. Jestli chcete vyinkasovat "nálezné", vyhovte jeho žádosti a doběhněte kousek zpátky k rozvalinám.
Na legendární obtížnost se v Athénských mokřinách vyskytne obrovská hydra, tuhý to protivník. Kolik má hlav se mi nepodařilo během souboje spočítat, pořád jimi mrská a kroutí, ale nejspíš to bude něco na způsob sedmihlavé saně :-)
Postupujte Táborem monster a v západní části na Athénském pohřebišti zdokonalujte své bojové umění a nasbírejte pár zkušeností v tamní hrobce.
0000008008_n15.jpg (111194 bytes)
Následující lokací, jíž je Athénské bitevní pole, budete muset trochu kličkovat. První barikáda je sice proražená takže se jí dá projít, ale dvě následující budete muset obejít po stranách. Před městskými hradbami stojí Leonidas se svými vojáky, ale patrně mají siestu, boj nechávají na vás. Po rozmluvě s generálem se vám aktualizuje hlavní úkol a otevřou se brány do Athén, račte vstoupit!
0000008008_n16.jpg (59740 bytes)
Leonidas vám řekl, že nějaké potvory se patrně dostaly až do města, poohlídněte se po nich. Nemrtvochy najdete hned za branami (po schodech vlevo), pár dalších je v jakémsi parčíku od portálu Athény vpravo. Mezi portálem a barikádou stojí Cyrus, člen Řádu Prométhea, a zděšením se klepe jak ratlík. Požádá vás o pomoc při likvidaci potvor v Athénských katakombách. Projděte barikádou a cestou nahoru pomozte vojákům zabíjet krysáky. V Akropolisu na vás čekají gorgony. Malým průchodem se dostanete do druhé části, kde najdete vchod do chrámu Panthenón. Je to jen malá hala, ze které vedou schody do Athénských katakomb. Ty mají celkem 5 úrovní, v poslední vás čeká další boss, Alastor - metla Acheronu. Je to kostlivec, který si bude přičarovávat na pomoc další dokud ho neporazíte. Na žádného bosse neexistuje univerzální návod jak na něj, záleží na charakteru vaší postavy a na jejích dovednostech.
0000008008_n17.jpg (64781 bytes)
Po tuhém a vítězném souboji se otevřou dveře a z nich vystoupí filozof Faedrus, kterého jste měli zachránit. Po chvalozpěvu na vaši odvahu a statečnost vám poví o Telkinovi, který je něco jako "podtitán". Snaží se přerušit spojení lidí s bohy, zničit artefakt umístěný na ostrově Knóssos, pak osvobodit posledního žijícího titána Tyfóna z vězení, zkrátka zloduch k pohledání. Faedrus vám poskytne svou loď (asi to nebude chudý stařeček) jen abyste se vypravili zabránit Telkinovi v jeho nekalých úmyslech. Projděte dveřmi, kterými přišel, v Athénských docích zlikvidujte několik gorgon, v přístavu si promluvte s Feiyan. Je to taky členka Řádu Prométhea, poněkud žárlí, že Faedus posílá na tento úkol vás, ale není jí to nic platné. U lodi stojí lodní kapitán Izarchidas, oslovte ho a on vás převeze na ostrov Knóssos.

0000008008_n18.jpg (150305 bytes)Knóssos

Vylodíte se na Knósské pláži poblíž vesnice Hérakleion. Zde aktivujte poslední portál řecké části hry. Vesničan Hippokon si vám postěžuje, že se jim ztratil léčitel Xantipus a tudíž nemá kdo pečovat o nemocné. Diotymus vám zas poví historku o nemrtvém tyranovi Leukusovi, který se prý skrývá někde na Tritónském hřebeni ve staré hrobce. Vydejte se za Telkinem a cestou se pokusíte vesničanům pomoct splněním těchto vedlejšáků.
Vyčistěte Hérakleionskou vysočinu i následující oblast Omfalión až se dostanete na Tritónský hřeben. Na něm naleznete u vchodu do jeskyně Xantipa, kterému potvory ukradly jeho léčitelskou hůl. Vejděte tedy do jeskyně, pozabíjejte vše co se tam pohne a v jedné z beden najdete ukradenou hůl. Vraťte ji Xantipovi a pokračujte dál. V severním výběžku hřebene objevíte hrobku, ve které se zabydlel nemrtvý tyran Leukus. Jeho transportem do říše mrtvých máte splněný i druhý vedlejšák z vesnice Hérakleion. Další kamenný most vás dovede na Kairatoský útes, kterým se probojujete až ke Knósskému paláci, kde vás uvítají nemrtví, ale čeká na vás i spousta konstruktů a na vyšší obtížnosti další lahůdka, obrovský automaton Talos. Řekům asi po požáru olivového háje došly zásoby oleje, protože ty konstrukti děsně vržou :-)
Vymlaťte všechny potvory na povrchu paláce a pokud si na obrautomatona netroufnete, můžete před ním utéct do Dvora krále Mínóa, dovnitř za váma nepůjde. Ale připravíte se tím o možnost posbírat předměty v bednách před vchodem, jsou totiž zapečetěny strážcem - tím obrautomatonem :-)
Boss je sice hodně tuhý, ale taky pomalý, navíc vám jeho dupání a vrzání přibližně naznačuje polohu kde se nachází. Ke vchodu do Dvora krále Mínóa se můžete protáhnout jedním úzkým průchodem mezi stavbami, nebo po schodišti nahoru a zas dolů.0000008008_n19.jpg (45227 bytes)
K cestě labyrintem nelze napsat nic jiného, než abyste ho celý prošli a pozabíjeli potvory všeho druhu, při orientaci vám snad pomůže mapa.
Na konci labyrintu za dveřmi na vás číhá Lord Mínotaur, se kterým se budete honit po místnosti se čtyřmi pastmi v rozích (někdy se vygenerují čepelové, jindy ledové, těžko předvídat). Až ho pošlete do věčných lovišť, otevřou se dveře nejen zpátky do labyrintu, ale také dveře do Místnosti spojení, kde konečně poprvé spatříte zloducha Telkina. Když vás zaregistruje, vytvoří kolem sebe ohnivou stěnu a vyšle čtyři světýlka, asi dušičky, kterými oživí pískovcové sochy, po dvou na každé straně místnosti. Ty musíte zničit nejdřív, až pak se utkáte se samotným Telkinem.
Jako správný drsný boss si přičaruje dva démony - životažrouty, kteří z vás (případně vašich společníků) vysávají život a předávají ho Telkinovi. Střídavě uhýbejte a útočte. Na schodech, kterými jste sestoupili, máte částečný azyl, tam za vámi Telkin nepůjde, takže se můžete v místnosti, v níž jste se honili s Lordem Mínotaurem, trochu vzpamatovat a vyléčit.
0000008008_n20.jpg (108748 bytes)Po porážce Telkina vstoupí do místnosti Cyrus, kterého jste potkali v Athénách. Vysvětlí vám, že v průběhu vašeho zápasu se sochami se Telkinovi podařilo zničit spojení lidí s bohy, které chtěli požádat o pomoc. Pošle vás do Rhakotisu v Egyptě, kde máte vyhledat Imhotepa. Ten prý ovládá invokační rituál, kterým by se spojení s bohy mohlo obnovit.
Krátkým průchodem z Místnosti spojení se dostanete do Knósského přístaviště, kde vás už čeká lodní kapitán Apollodorus, který vás bezpečně dopraví do přístavu Rhakotis v Egyptě.
Tím vaše putování po Řecku končí, přeji šťastnou plavbu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Sabushka Sabushka | Web | 14. července 2010 v 9:19 | Reagovat

Máš moc krásný blog!

2 Krizak Krizak | 31. března 2011 v 11:34 | Reagovat

JJ skvelej, dobry navody. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama