.

Titan Quest - Immortal Throne. část I

19. srpna 2010 v 7:04 | WithinBlog |  Návod

Rhodos

Portálem z Olympu jste se přenesli do zbořeného Apollónova chrámu poblíž městečka Rhodos, ke kterému sestupujete klikatým schodištěm. Hned po pár krocích se zastavte u ducha velkého věštce Teiresia, který vás posílá na místo předurčené všem lidem. Cestu vám má ukázat čarodějka z Ixijského lesa. Kousek níž v koutě stojí šlechtic Eurymachus od něhož se dozvíte, že tou čarodějkou je Médea a pár informací o ní. Po aktivaci portálu Rhodos oslovte námořníka Arióna, získáte tím vedlejšák "Příběh kraba" a informaci o tom, kde toho klepetnatce hledat. Za cestičkou na vás haleká Maera, matka těžce nemocného syna. Žádala o pomoc Médeu, ta jí ale dala podmínku, kterou nemůže Maera splnit. Vedlejšák "Nesplnitelný úkol" budete plnit trochu dýl.
Posilněte se vším co potřebujete na cestu a sestupte na pobřeží Asomata plném krabů a žabolidí - anuranů. V severní části pobřeží je Ortheina jeskyně, kterou se dostanete do Damatrie. Proteas vám poví o strachu rybářů z obřího kraba. Sestupte na pláž ale dávejte si bacha, ten obří krab se totiž umí zahrabat do písku a znenadání na vás zaútočí odjinud, potvora potvorská! Než se pustíte do souboje s bossem, snažte se ulovit co nejvíc těch menších krabů, kterých je tam taky povícero. Za odvedenou práci vás Proteas odmění a poděkuje za příspěvek do spižírny, zanecháváte totiž vesničanům spoustu krabího masa a klepet takže mají na dlouho vystaráno a můžou lenošit dál:-)
Vraťte se Ortheinou jeskyní zpět na pobřeží Asomata a pokračujte v průzkumné a lovecké činnosti.
Nejdříve vyčistěte od potvor celou pláž, až pak si promluvte s předákem Abderem, který na vás bude mávat. Poprosí vás totiž, abyste doprovodil zažehávače pochodní, který musí svou loučí zažehnout zhaslý maják na útesu Kamirus a kdyby vám ho ucvakali krabové svými klepety nebo by ho o život připravily jiné nepřátelské bytosti, museli byste se vracet a vyzvednout si dalšího maníka. Pak doprovoďte zažehávače pochodní (poběží za vámi jako věrný pejsek) až k majáku.
Cestou nahoru zbavte plácek přízraků a jakmile se zažehávač začne věnovat své pracovní náplni, držte hlídku. Musíte ho totiž ochránit před dalšími nemrtvochy, kteří se objeví ve dvou vlnách. Asi když chytne troud a pak když začne rozfoukávat měchem oheň. Držte přízraky dál od něj, jeho smrt by pro vás znamenala opakovat celou akci s novým zažehávačem. Když už se pochodňový maják rozhoří naplno jako při Olympijských hrách, Abderus se vám odmění za záchranu jejich upadající ekonomiky a za obnovení výnosného zahraničního obchodu :-)
Z pobřeží je kousek na východ od Ortheiny jeskyně ještě jeden zamřížovaný vchod zapečetěný úkolem s bonusovým levelem "Panovníkova cesta", tam se ale dostanete až v závěru hry, tak si ho prozatím nevšímejte. Opusťte písčité pobřeží a kolem Fontány znovuzrození vstupte do první části Ixijského lesa.
Nejsou zde krom likvidace démonických bytostí žádné jiné úkoly ani vedlejší prostory. Zato ve druhé části hned zkraje k vám přiběhne zvěd Chrysis a moc prosí o pomoc proti náporu démonů, útočících na jejich pevnost. Kousek severozápadně od tohoto místa je cosi jako oplocený prostor, nečekejte žádnou opravdovou pevnost. Pomozte vojákům ve chvályhodném pobíjení démonů a po utichnutí bojové vřavy vám seržant Teisias vysvětlí jejich nezáviděníhodnou situaci. Dokud žije velký anteok, kolem kterého se démoni rekrutují, jejich útoky budou pokračovat a vojáci je už moc dlouho nevydrží odrážet.
Co vám zbývá, pročešte i druhou část Ixijského lesa a v severovýchodní části se probojujte jeskyní až do poslední její místnosti, kde si změřte své síly s anteokem. Když mu v boji na život a na smrt dokážete, že jste silnější, doběhněte zpět k seržantovi. Teisias vám slušně poděkuje, něco málo přidá a vy můžete pokračovat ve svém putování na sever.

Médein Háj

Klikatou lesní stezkou se přiblížíte k Médeině háji, před jehož bránou hlídají její dva strážní - askokofové. Vypadají jako oživlé kmeny stromů, tak je oba rozsekejte na neživé třísky, tím se vám otevře brána do Médeina háje.
Čarodějka Médea vás nejdřív seřve, že jste zabil její stráže, pak se vám vysměje, že chcete do Hádovy říše, ale nakonec vám přece jen přislíbí pomoc. Ovšem není nezištná a jako úplatek požaduje po vás oko Gráií.
Po rozhovoru s Médeou se vám otevře další brána, za kterou aktivujte portál Médein háj. Tady si pokecáte trochu víc. Oslovte ženu těsně u portálu. Je to ředitelka muzea Semelé, které v nestřeženém okamžiku ukradli vzácnou pečeť - první Sigil Apoktisis - formicidi, žijící v Ampelských slujích, a ona se teď obává Médeina trestu. Vedle obchodníka stojí dvě akolytky, z jedné strany Lampidó a z druhé Prokné. Obě konkurují farmaceutickému průmyslu. Lampidó na výrobu svého zázračného lektvaru potřebuje lístek z Nočního květu, houbu Lysohlávku a kořen stromu Aestivus. Prokné si při rozhovoru s vámi vzpomene na Maeru a jejího nemocného syna, ale nezná recept na výrobu léku, potřebuje proto knihu receptů, kterou má královna lichů Kalixenie. Od Prokné dostanete Probouzecí kámen, abyste mohli Kalixenii přivolat na povrch zemský. Nad schody stojí další akolytka Karmé, která vám svým vyprávěním o bohatství dávných tsakonských králů pošimrá touhu po mamonu.
S novými informacemi a zápisy v úkolníčku zbavte démonických potvor Ixijské provincie a sestupte do Ampelských slují. Zlodějští formicidi připomínají mravence, ale rozhodně je vzhledem k velikosti nemůžete jednoduše rozšlapat a patrně by na ně nezabraly ani hektolitry spreje proti mravencům, tak se s nimi poperte na férovku. V jedné místnosti najdete jejich šéfku, která je samozřejmě ještě větší a odolnější než ostatní (na vyšší obtížnosti hry budete bojovat přímo s jejich královnou s nevyslovitelným jménem Ycht´ssk´l), z níž vypadne ukradený Sigil. Jeho vrácením ředitelce Semelé máte jeden z čerstvých vedlejšáků odfajfknutý.
Probojujte se dalšími částmi slují až k východu do Soronisu. V jeho první části se seznámíte s lamniemi - ženskou odrůdou kentaurů (antické genetické inženýrství bylo zřejmě na vysoké úrovni). Bratříčkují se s anteoky, tak jim v celé oblasti ukončete společenské dýchánky a nemilosrdně je všechny potrestejte za morální úpadek. V severovýchodní části najdete Propontis, vstupte do velké síně Propontu a změňte všechny zde se potulující nemrtvé na mrtvé. Po východu z hrobky se vraťte kousek zpátky a pokračujte kolem Fontány znovuzrození na severozápadě do druhé, bažinaté části této lokace, v níž si zahrajte na bábu bylinářku či kořenářku.
Vyhledejte všechny ingredience potřebné k výrobě lektvaru Lampidó. Noční květ kvete i ve dne a je to agresivní potvora. Musíte jej zničit, abyste mu mohli sebrat jeden lupen. Lysohlávkou stačí zatřást, aby z ní vypadl nějaký výtrus, ale musíte se k ní probojovat přes několik oplocených obydlí anuranů. Podobně je tomu i se stromem Aestivu, který taky snadno pustí chlup - vlastně kořen, ale taky roste v obydlené oblasti. Všechny tři kousky doneste Lampidó. Požádá vás o chvilku strpení, ale je to šikovná kuchařka a za vteřinku od ní dostanete hotový lektvar, který vám přidá pár bodů k síle (jejich množství závisí na stupni obtížnosti), a samozřejmě zkušenosti za splněný vedlejšák.
V severozápadním cípu bažinaté oblasti najdete hrobku tsakonských královen a v ní královnu Alkisté. Dokažte jí kdo je tu pánem, a když to v poslední chvíli svého neživota pochopí a zmizí, nezapomeňte sebrat prastarý měsíční klíč. Budete ho potřebovat v následující oblasti, do které se dostanete kolem Fontány znovuzrození na severovýchodě.
V Tsakonských rozvalinách se nejdříve probojujte jejich západní částí, kde je velká hrobka Aegimiova. Král Aegimius má totiž prastarý sluneční klíč, tak mu jej seberte stejně nelítostně, jako před chvílí jeho kámošce Alkisté. V jižní "komnatě" hrobky na vás bude volat holčina Nysa, která se s bráškou Herodionem vydala hledat poklady, ale teď je bráška kdovíkde a oba vám budou neskonale vděčni za záchranu holého života. Pusťte se do pátrání, za pochodu důkladně likvidujte všechny potvory, až najdete oltář Kalixenie. Než kliknete na oltář, ujistěte se, že máte kolem sebe klidný prostor, protože královna lichů nebude moc nadšená, že jste ji probudili. Když ji donutíte přiznat porážku, předá vám svou Knihu receptů, i když to pro ni znamená další tisíciletí neživota. To je ale její problém, kterým vy se přece nebudete zatěžovat. Doručte knihu akolytce Prokné, která teď už dokáže připravit léčivý lektvar. Ten doneste do Rhodosu zoufalé matce. Maera je šťastná, protože její syn se uzdravuje, a vy zas proto, že máte splněný vedlejšák "Nesplnitelný úkol". Jak se říká: nemožné na počkání, zázraky do tří dnů.
Vraťte se do Tsakonských rozvalin, kde severně od oltáře Kalixenie stojí v koutě mezi potvorami Herodion, bráška Nysy. Osvoboďte klučinu z obklíčení a rozmluvou s ním splníte další vedlejšák "Lovci pokladů". To vám to odsejpá :-)
Pokud už máte prozkoumanou celou tuto oblast, projděte kolem Fontány znovuzrození jakousi úzkou spojkou dál. K Fontáně se dostanete pouze směrem od Herodiona, od jihu je přístup zatarasený.
Své bojové tažení zahajte v jihovýchodní části, kde je velká hrobka Dórova. Ukládejte potvory laskavým pohlazením svých zbraní k věčnému spánku a přitom si postupně odmykejte další prostory. Nejdříve musíte odemknout mříž prastarým měsíčním klíčem a v otevřené místnosti zatáhnout za páku. Tím jste si otevřeli dveře do další části hrobky, kde je druhá mříž, zamčená prastarým slunečním klíčem. Druhou pákou se otevřou dveře do místnosti s pokladem. Král Dórus se nebude chtít dobrovolně vzdát svého majetku, ale hrdinou jste přece vy, ne on! O objevení pokladu nemusíte nikomu říkat, ještě by vám záviděli, a vedlejšák "Bohatství dávných králů" máte splněný vstupem do místnosti. Posbírejte si z beden a truhlic vše co vás zaujme a vraťte se na povrch. Projděte celý zbytek Tsakonských rozvalin a ze všech potvor, co se tam ještě promenádují, připravte další expediční zásilku na onen svět. Pak už na vás čeká plnění hlavního úkolu - získat oko Graií. Projděte malou halou a sestupte po schodech k mříži. Za ní je kruhová místnost, ze které už slyšíte výsměšné i výhružné hlasy potvorských sester.
Připravte se na pernou bitvu, protože sestry Graie jsou sice tři, stejně jako kdysi královny Gorgony v Pýthyjských jeskyních, ale máte podstatně menší manévrovací prostor. Své jediné společné oko si přehazují mezi sebou jako míč, rozené házenkářky, a mezitím na vás dotírají, pokřikují a útočí. Musíte je zdolat samozřejmě všechny tři, abyste získali od té, co vydrží nejdéle, jejich oko. Dají vám ty mrchy zabrat, ale finále bude vaše a s okem Graií se vraťte za čarodějkou Médeou. Pokud jste použili mnou popsaný postup a máte exkurzi po Tsakonských rozvalinách ukončenou, použijte svůj kapesní teleportační kámen a s jeho pomocí šup do Médeina háje.
Oslovte Médeu, ta si od vás vezme oko Graií, a protože má po čem toužila a její dušička je konečně spokojena, pustí se do čarování. Bude vám drmolit jakési své vize, ale hlavně vytvoří žlutý portál, kterým se dostanete do Hádovy říše. Dejte ji své sbohem a vstupte do portálu.

Epirus

Epirus je jakýmsi hraničním pásmem mezi světem lidí a Hádovou říší, budete potkávat jak mlčenlivé duše zvané ve hře stíny, tak ještě pár lidiček, se kterými se dá mluvit.
Po vystoupení z Médeina portálu se ocitnete v uprchlickém táboře. Na schodišti si promluvte se strážným Epigénem. Podle jeho vyprávění město Paseron přepadla v noci neobvykle silná úderná jednotka démonů a ne všichni lidé stačili uprchnout. Kolega Theogénes se je za svítání vydal zachraňovat a hodila by se mu prý vaše pomoc. Pod schody aktivujte portál Epirus a oslovte léčitele Pisistrata, stojícího vedle obchodníka. Jakýsi mladík Admetus se vydal dobrovolně pro zásoby jídla a léků zpět do zdemolovaného města a dosud se nevrátil, pokuste se ho najít, ale hlavně donést ty zásoby. Strážce Pythés vás pověří dalším vedlejšákem - zabít nepřátelskou kapitánku Proseiu, která zdejší armádě démonů velí, se zbytkem démonů si pak prý už poradí vojáci sami.
Po opuštění klidné oblasti tábora na vás krom dotěrných lamnií budou na každém kroku vyskakovat spod země nemrtví kostlivci, asi jako čertíci-Bertíci ze škatulky. Zbavte se jich i v Thesportské kostnici v severovýchodní části Epiru a pokračujte na severozápad.
U vchodu do města Paseron stojí záchranář Theogénes, který stylem "dejte mi lidi a já to udělám" přehodí zodpovědnost na vás. Záchranná akce se týká pouze jižní, nejponičenější části města. Ve hře poznáte hledané lidi podle rozmístění žlutých vykřičníků, označujících úkolové postavy. Pokaždé, když v některé části pozabíjíte démony blokující cestu, lidičkové se rozběhnou směrem k Theogénovi. Projděte všechna zákoutí zřícenin a až budou všechna žlutá kuřátka shromážděna kolem Theogéna, doběhněte si k němu také. Ne pro záchranu, ale pro svou odměnu.
Projděte do další části Paseronu, ve které zůstala místy zachovaná alespoň dlažba, jinak je město poničené stejně. Podrobně popisovat cestu " tři kroky na sever, pak zpět, pět metrů doprava" by vydalo na samostatný návod, ale vy si jistě poradíte i bez takového popisu.
V jednom ze zákoutí najdete umírajícího Admeta. Dokončete za něj úkol, který nezvládl, a doneste pytel se zásobami Pisistratovi do Epiru. Pokračujte dál prohledáváním města, předveďte své bojové umění stínům sedícím v půlkruhovém amfiteátru, ale tleskat vám ani za skvělý technický výkon, ani za umělecký dojem opravdu nebudou :-)
Mezi všemi pobíhajícími i poletujícími démonickými potvorami, které vám budou ztěžovat cestu, se severní částí města nakonec dostanete až k východu, kde má své velitelské stanoviště kapitánka Proseia. Zničte tu namyšlenou okřídlenou potvoru a o jejím pádu informujte Pythéa. Bude to váš poslední rozhovor s živým "úkolovým" člověkem ve hře.
Předměstí Paseronu není o nic klidnější než samotné město. Zlikvidujte zbytky démonů na tomto světě a spolu s putujícími stíny, které se pomalu plíží všechny stejným směrem, projděte malou oblastí pohoří Pindas, kde definitivně opusťte svět lidí a vstupte do chodby duší. Nečekají vás tady žádné potvory, spatříte jen proudy duší, kterak si to sviští tam, kam by se živý člověk neměl dostat. Vy jste ovšem výjimečný člověk, nedbejte pravidel a následujte proudící duše. Létat bohužel neumíte, tak musíte po svých, po schodech :-)
Z chodby duší vstoupíte do Hádovy říše v háji temnoty, kam sluneční paprsky nikdy neproniknou.

Styx

Pošmourno vás bude provázet dalším putováním, není zde rozdíl mezi dnem a nocí, i vzhled Fontán znovuzrození, svatyní, truhlic, staveb, rostlinstva - všechno je jiné. Budete potkávat místo lidí jen stíny putující k Poslednímu soudu, kde bude rozhodnuto o jejich dalším osudu. Něco se však pokazilo a systém nefunguje, budete muset toho hodně napravovat.
V háji temnoty prokažte službu přicházejícím stínům tím, že jim vyčistíte cestu k řece Styx od všech zde číhajících démonů. Poté aktivujte portál Styx a mezi postávajícími stíny oslovte Coprea, který vám poví o potvoře plížící se Stygijskými blaty a požírající stíny jako jednohubky. Zmatený stín Archetimas, stojící na přístavním molu, vám svým nářkem nad zmizením Charóna aktualizuje hlavní úkol a Antigenes vám přidá vedlejšák "Kdo bude stát v čele" příběhem o statečném Hipparchovi, který chtěl zastoupit Charóna. Démoni ho však unesli a další dobrovolníci odmítají rekvalifikaci na povolání převozníka.
Vydejte se na své nikterak nudné putování podél řeky Styx. Svatyně Zlaté větve je cosi jako celnice, kterou musíte projít do další části. Kostliví celníci po vás budou chtít clo v podobě vašeho života, což se vám určitě nebude líbit. Dejte jim to patřičně najevo, ať za vámi zůstane na dlažbě svatyně jen hromada jejich kostí. Za Fontánou znovuzrození se vydejte nejdřív na západ, kde se po zabití únosců a hlídačů včetně toho hlavního otevře vězení - jakási kupolovitá klec, ze které vystoupí Hipparchus. Ani únos ho nezlomil, je nadále odhodlán dělat převozníka, ale potřebuje k tomu Charónovo veslo, bez něhož člun odmítá plout (asi nějaká antická bezpečnostní pojistka na základě genetického kódování). Kdybyste na veslo po cestě náhodou někde narazili, bude čekat u převozníkova člunu.
Dokončete svou akčně-bojovou procházku podél řeky Styx až k místu, které je ve hře sice pojmenováno jako Nedostavěný most, ale na mne působilo spíše dojmem zničeného mostu. Možná Charón s jeho výstavbou nesouhlasil, protože by tím přišel o svůj přepravní monopol a díky vzniklé konkurenci i o doposud zaručené zisky, o tom se ale ve hře nic nedozvíte :-)
Pořádně se soustřeďte, Charóna budete muset zabít hned na dvakrát. Jednou v jeho známé podobě, podruhé v podobě jakési okřídlené potvory, ve kterou se vzápětí promění. Vstupem na most se zvednou vodní stěny na obou jeho koncích, čímž máte omezenou možnost pohybu, a v průběhu zápasu vám jej Charón ještě víc zkomplikuje tím, že bude chtít uhasit váš bojový zápal pomocí zvednutí dalších vodních gejzírů skrz díry na zničeném (nebo nedostavěném?) mostě. Když ho pořádně vytrestáte za to, že se místo poctivého provozování své živnosti převozníka věnoval likvidaci nastupující konkurence, voda opadne a vrátí se zpět do klidné řeky Styx. Seberte Charónovo veslo a doneste ho Hipparchovi, přesvědčíte se, že i stíny se umí odměnit.
Za mostem se vám na Nové cestě u Fontány znovuzrození objeví věštec Teiresius, kterého znáte od Apollónova chrámu u Rhodosu. V obrazech vám poví další své proroctví a vyzve vás na cestu do Elysia. Po Nové cestě, kde uvidíte kousek mostu (tento opravdu vypadá jako nedostavěný) se na jejím severním konci dostanete do lokace Stygijská blata. Většinou budete bojovat ve vodě, ale občas vstoupíte i na suchou zem. V jihozápadní části blat se nezapomeňte podívat do skladiště démonů. Tomu názvu sice nerozumím, na skladiště je to dosti prázdné a potvory potkáte spíše nedémonického charakteru, ale v české verzi hry je jím jeskyně takto označena.
V severozápadní části blat ještě zbavte všech návštěvníků Tantalovo doupě a pokračujte po zatočených schodech nahoru. Z tohoto vlhkého a nezdravého prostředí se probojujte až ke schodům, po kterých sestoupíte na malý plácek, z něhož vede vchod do Města Ztracených duší.
Čímsi jako podzemní chodba se dostanete do Horního města, kamenným mostem pokračujte po několika schodištích k dalšímu mostu a odsud ke vchodu do propojovacích podzemních prostor, kterými se dostanete níž, do Dolního města. Obě městské části nejsou moc rozsáhlé co do plochy, ale hustota osídlení různými potvorami a démony by asi klidně mohla konkurovat hustotě obyvatel velkoměst našeho světa, rozhodně nebudete trpět nedostatkem akce.
V jižní části Dolního města je vchod do hrobky s Hádovým pokladem. Můžete si ji prošmejdit, k bohatství se zatím stejně nedostanete. Před Hádovou pokladnicí stojí mamonuchtivý stín Aristonymus, můžete si pokecat. Pokud tam vlezete už teď, všimněte si hlavně čtyřech sloupů - podstavců, na které se musí vložit čtyři kameny: ledový, jedový, ohnivý a kámen duší. Ty nemáte, tak pro tuto chvíli zamáčkněte slzu v oku a vraťte se zpátky. V jihovýchodní části jsou schody nahoru důsledně hlídané démony, po nich se dostanete ke vchodu do dalších, nesrovnatelně klidnějších podzemních prostor.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 LO LO | Web | 1. ledna 2018 v 20:12 | Reagovat

Legenda říká, že řecký Rhodos se vynořil z mořských hlubin. Ochrannou ruku nad ním držel Poseidón a později jeho dcera Rhodé, kterou měl s nymfou Halií. Rhodos je nejrozlehlejším ostrovem Dodekanéského souostroví. Ostrované jej nazývají Ostrov věčného slunce. Rhodos se totiž může pochlubit až 330 slunečními dny do roka. Na svazích zdejších hor se pěstuje vyhlášená vinná réva, z níž ostrované dělají výborná vína. Ostrov je dnes velmi kosmopolitní, kromě Řeků tu žije též řada přistěhovalců. Při pobřeží Rhodu se táhnou rozlehlé písečné i oblázkové pláže, jež jsou střídány malebnými zátokami. Na nejjižnějším výběžku poloostrova Prasonisi je v písčité úžině ráj surferů.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama