.

Assassins Creed 2 Návod část 5.

1. listopadu 2010 v 7:00 | WithinBlog |  Assassins Creed 2 - návod

Sekvence 8


1. Vrána k vráně
Zajděte k označenému místu a uvidíte Carla Grimaldiho, jak se s někým setká. Sledujte jejich. Je to sledovačka, jakou jste již zažili. Držte se od nich dál, ale dost blízko na to, abyste je neztratili z dohledu a abyste si poslechli celý jejich rozhovor. Skrývejte se hlavně, když zastanou, protože pokud vás spatří, začne u nich porůstat podezření. Využívejte skrývání v davu. Kurtizány si můžete také najímat, abyste měli kolem sebe neustále dav. Sledujte je na náměstí, kde se setkají s dalšími dvěma. Tam projdou branou. Najměte si žoldáků, aby odlákali stráže od brány a sledujte je dále. Sledujte je, až se setkají se svým mistrem. Sledujte je nyní všech až na most, kde se vám ztratí.

2. Pokud neuspějete poprvé
Zajděte do paláce Emilia Barbariga, kterého jste zabili v minulé sekvenci. Nyní jej obývá Antonio. Oslovte rozumu a ta jej zavolá. Je ochoten vám pomoci. Po zahájení úkolu jste spolu ve městě. Doprovoďte ho na náměstí před baziliku Di San Marco. Váš cíl s ní sousedí, je to palác Ducale Di Venezia. Tam si řeknete, že ji třeba pořádně prozkoumat. Nejprve zajděte s Antoniem k věži Capanile Di San Marco, která je naproti bazilice. Předním vchodem to nepůjde, dokud byste se probojovaly dovnitř, stihli by spiklenci zavraždit dóžete.
Nyní zajděte za palác. Po střechách, plošinách a žebřících se snadno dostanete na označenou věž, odkud si palác opět prohlédnete. Ani odsud to nepůjde, na střeše jsou lučištníci a mříže jsou vysoké. Jděte na poslední místo, za baziliku, která sousedí s palácem. Antonio řekne, že na střechu baziliky se v pohodě dostanete. Tak tam vylezte. Vylezte na sudy před vámi, skočte na dřevěnou plošinu lešení a po plošinách se opravdu dostanete nahoru velmi snadno. Na střeše už jen zajděte na vaše místo. Zdá se to nemožné, ale vy si vzpomenete na svého přítele Leonarda Da Vinci.

3. Risk je zisk
Zajděte za Leonardem do jeho dílny. Když jste cestovali do Benátek, vzpomínal svůj létající stroj. Zeptejte se na něj. Řekne, že nikdo není tak šílený, aby ho vyzkoušel. Pusťte se na to. Prostě se Přeleťte, dokud nepadne.
Létající stroj

4. Dobrý začátek je polovina úspěchu
Stěžujete se, že nemá dlouhý dolet. Leonardo vyřeší i tento problém. Řešením je teplý vzduch. Budete potřebovat oheň. Zde pomůže pomoct Antonio, jeho muži je mohou zapálit. Vy musíte vyčistit od stráží čtyři místa, kde mají ten oheň zapálit.
První místo je na mostě kousek od vás. Hlídají ho dva obrněnci, ale není to zakázaná oblast, takže stačí přijít a vyřadit jejich dvojitou čepelí. Druhé místo je loď. Můžete se z vody vyšplhat nahoru ke kormidlu a skočit na dva strážce na palubě. Třetí oblast jsou tři střechy s třemi strážci. Pokud se chcete zdržovat, stačí si je vyhlédnout a poshazovat je dolů. Poslední oblast je terasa u mostu, kde jsou dva cíloví obrněnci, ale je tam i skupina běžných stráží. Pokud si vyhlédl, můžete je oba shodit do vody bez boje.


5. Sváteční pilot
Carlo Grimaldi

Zajděte k původnímu Antoniovu domu a tam vylezte na střechu, kde již čekají Antonio a Leonardo. Že nemůžete používat zbraně, Leonardo vám poradí, že pokud se přiblížíte dost blízko k lučištníkům, můžete je skopnout dolů ze střech. Prioritou je pro vás držet se při ohni, aby vás nadnášel teplý vzduch. Můžete tedy nepřátel zkoušet shazovat, nebo se vyhýbat jejich šípům, které vám samozřejmě poškozují stroj. Teplý vzduch z ohňů je jako turbo, aby vás dostalo vysoce a přidalo rychlost, když se dostanete do problémů. Můžete se pokoušet také plachtit stylem trochu naklonit vpřed a zase zvednout nos nahoru a dostanete se takto až k paláci. Je to na vás, třeba zkoušet. Pokud vám padne výška pod úroveň nejvyšších střech běžných budov, tak rozhodně potřebujete oheň.
Když dorazíte nad palác, automaticky sesedne. Na střeše jsou tři strážci. Nesmí vás odhalit, tak se schovávejte za komíny, a když budou zády k vám, využijte rychle skrytou čepel. Pak přejděte na okraj střechy, zachyťte se a přeručkuj nad označenou plošinu. Smůla, přišli jste pozdě, dóza je mrtvý. Carlo Grimaldi se dá na útěk. Můžete se za ním rozběhnout a zabít jeho, čímž roli splníte a strážím můžete utéct, nebo si pobojujete se strážemi a pak jen dorazíte Carla. Nikam vám neuteče, třese se strachem na nádvoří. Když ho zabijete, máte už jen utéct strážím do bezpečí. Pokud jste je pobili, stačí vám prostě vyjít venku, někam na molo, mimo vyznačenou oblast.
Splněním tohoto úkolu jste dokončili osmou sekvenci.

Vedlejší úkoly

Hrobky v Benátkách

Tajemství Baziliky San Marco
Vstup do hrobky je na střeše baziliky, která je zakázanou oblastí. Po vstupu můžete hned skočit do tajné oblasti, pokud chcete. Po vstupu proběhněte rovně terasou na konec a za ní přejděte na konec balkonu. Tam se zachyťte zvenku zábradlí a ručkujte doprava. Tam vyskočte nahoru třikrát na tři úchyty (vylepšenými skoky) a z římsy nad třetím skočte vzad na trám. Z trámu vyskočte na úchyt na stěně u okna. Proskákejte po úchytech mezi okny na konec, spusťte se dolů na trám a z něj už jen skočte na plošinu s truhlicí s pár floriny.

Proběhněte přes chrám a aktivujte sarkofág. Není to však tak snadné. Objeví se vám v centrální hale čtyři podstavce. Musíte aktivovat všechny čtyři a vždy v části baziliky, která je za nimi vyřešit jednu hádanku. Postavte se na první a máte vyřešit první hádanku.

Musíte potáhnout páku dříve, než se zatáhne zpět do stropu. Jděte zpět k oltáři, za panelem se svatými vyběhněte vpravo nahoře na plošinu v stěně. Z ní skočte na plošinu na sloupcích naproti. Z ní skočte na panel se svatými, na stříšku nad sarkofágem, doprava na plošinu pod balkonem (přímo na tu s pákou, nalevo, nedoskočíte). Vylezte na balkon, přejděte na jeho konec, tam vylezte na zábradlí a popřeskakujte na opačnou stranu po hlavách sošek a přes kříž uprostřed. Na druhé straně se pouze zachyťte a přeručkuj doleva k balkonu s pákou. Tam vylezte nahoru na varhany a z něj skočte na páku, kterou potáhnete.

Aktivujte panel napravo. Jděte k stěně naproti panelu, který jste aktivovali. Je vysoká, nevyskočí na ni. No ze zadní strany po ní vyběhněte nahoru a skokem vzad se zachytíte dřevěných sloupů, mezi nimiž je nějaká plachta (případně ze země vylezte napravo na balkón, z něj na sloup a pak na stěnu naproti panelu). Proskákejte po nich a skočte na plošinu nad dveřmi. Z ní skočte na římsu napravo, přeručkuj doprava a pod balkonem vylezte nahoru na balkon přes nějaké úchyty a přes ozdoby na stěnách. Proběhněte na balkoně ke krabicím, po nich vyběhněte na zeď, zachyťte se římsy a ručkujte doprava až před páku, pod trám. Skočte vzad a zachyťte se páky.

Tady je druhá tajná oblast. Když aktivujete páku, skočte zpět na terasu s krabicemi. Z ní, když jste čelem k centrální hale, přeručkuj na balkon napravo. Z něj se spusťte na trámy pod vámi. Z trámu skočte na římsu sloupu, který podpírá terasu s krabicemi, ze které jste přišli. Jen po něm přeručkuj dokola a budete na plošině s truhlicí s pár floriny.
Amunet

Aktivujte panel naproti prvnímu. Proběhněte mezi chrámovými lavicemi a jděte doleva. Jsou tam dva altánky, mezi kterými je na stěně obraz. Vylezte na něj a z obrazu skočte na altán nalevo. Z něho na sousední naproti a z něj na římsu na sloupu. Přeručkuj nad trám a spusťte se. Vyhledejte trámem a po dalších trámech Proskákejte na opačnou stranu. Tam vylezte na balkon nad vámi a přejděte na terasu.
Vylezte na kříž před oknem a z něj na mozaiku kříži na okně. Z boku mozaiky kříže skočte vzad na tyč a přes další tyč skočte na páku.

Aktivujte poslední panel. Vylezte nalevo na balkón. Přes tyč skočte na zavěšenou dřevěnou plošinu a z ní na dělící stěnu naproti. Skočte na altán u zdi. Z něho přes trámy proskákejte na druhou stranu, zachyťte se římsy a přes dva výčnělky doprava a nahoru na balkon. Z balkónu proskákejte přes dva železné, visící kříže na balkon naproti. Z tohoto proskákejte po dřevěných trámech na sousední část balkonu, která je již při velkém kulatého okně. Vylezte po mozaice na okno. Vylezte přes středu a skočte vzad na páku.

Když zatáhnete všechny čtyři páky a tedy aktivujete všechny čtyři spínače na zemi, otevře se vám v obrázku mezi spínači přechod do podzemní hrobky. Tam máte tři truhlice s penězi a samozřejmě sarkofág, ze kterého získáte Amunetinu pečeť. Po otevření sarkofágu se vám zpřístupní i tajné dveře, kterými se dostanete ven.
Zabití Carla Grimaldiho

Sekvence 9

Zlatá Maska

1. Poznání je moc
Začínáte při Leonardovy dílně, tak za ním zajděte. Stěžujete se, že všichni znají vaši tvář, neboť si myslí, že vy jste zabili dóžete. Než vám Leonardo najde masku, tak mu dáte dešifrovat stránku Kodexu, kterou jste získali. Vyrobí vám podle ní pistoli. Jděte si natrénovat střelbu.
Zajděte na molo a uvidíte tři figuríny. Střelba je prostá, zaměřte si svůj cíl (F) a potom připravte spoušť (levé tlačítko myši). Můžete vystřelit hned, ale když déle podržíte spoušť, tak cíl zaměříte "laserovým zaměřovačem", čímž se zvyšuje šance na zásah. Zničte všechny tři figuríny a vraťte se za Leonardem.
Od Leonarda dostanete také masku, protože nyní probíhá ve městě karneval a tak se můžete ukrýt. Je to sice divné, jste jediná postava ve městě s kapucí na hlavě, částečném brnění a hábit vraha, ale to vůbec není nápadné.

2. Dámy v problémech
Zajděte do označeného domu za vaším přítelem Antoniem. Po krátkém rozhovoru z domu uteče chlap, který tam zabil prostitutku. Máte ho dostat. Běžte za ním. Po chvíli bude ohrožovat další prostitutku na ulici. Buď ho dožeňte a zabijte, ale zřejmě ji zabije, nebo vytáhněte pistoli a zastřelte ho. Jeho porážkou na ulici můžete přilákat pozornost stráží.

3. Zmoudřela jeptiška
Antoniovi dáte najevo, že se chcete postarat o Marca Barbariga, ale k němu je těžké se dostat. Sestra Teodora, která vede bordel, ve kterém se zdržuje Antonio, vám řekne, že se zúčastní karnevalu, což by mohla být vaše šance. Následujte Teodoru a Antonia na karneval. Tam bude vyhlášena soutěž o zlatou masku, která výherci zaručí vstup na soukromou karnevalovou oslavu samotného dóžete. Tímto zjištěním tato úloha končí a vás čekají čtyři krátké úlohy pro vyhrané masky.

4. Lov na stužky
Můžete začít soutěží, která je k vám nejblíže a oslovte muže ve společnosti pár žen při řece. Máte dokázat, jaký jste miláček žen a získat více stužek, než ostatní. Je to prosté, máte získat 25 stužek za 4 minuty. Nebudete s ženami koketovat, prostě jejich okradete. Na mapě jsou zobrazeny body, které představují skupiny žen. Jen většinu z nich oběhnete a ženy okradete ( W a mezerník). Když získáte potřebný počet stužek, vyhráli jste.

5. A jsou fuč
Druhá soutěž jsou klasické závody. Máte za dvě minuty přeběhnout přes 16 kontrolních bodů. Tak jako i při jiných závodech můžete tyto opakovat, takže si jejich natrénujete a vyhrajete. Jsou poměrně jednoduché. Nejprve běžíte přes ulici, v ulici za mostem vyběhnete přes krabice na ochozu. Za rohem skočte na ochoz sousední budovy a přes trám dřevěné konstrukce na ochoz domu naproti. Od tohoto bodu je další za budovou. Nemusíte přelézat, skočte na květináč na rohu a zhoupne se za roh. Tam po trámech na plošinu s truhlicí a přes kontrolní bod vylezte nahoru na střechu budovy. Nyní pokračujte po střechách a z poslední, kde je bod při trámu, skočte dolů do řeky. Nad schody z řeky je další bod. Posledních pár vede přes ulici na loď.

6. Získej vlajku
Třetí soutěž je získání vlajky. Na jednom místě začínáte vy, na jiném váš soupeř a na jednom místě se objevuje vlajka. Vy se k ní musíte dostat dříve, než váš soupeř a přinést ji zpět na místo, kde začínáte. Když vlajku nesete, může vám ji váš soupeř ukrást, ale zase vy ji můžete také ukrást jemu (stačí se ho dotknout). Musíte vlajku přinést zpět třikrát, takže pokud i to občas soupeři vyjde, ať to nezvládne víc než dvakrát. Začínáte na střeše. Pokud máte dost života a léky v kapse, tak můžete k vlajce dolů na ulici seskočit, co vás trochu zraní, ale zase ušetří to nějaký ten čas. Pak se vraťte na začátek. Pokud je při vás soupeř, můžete skočit do vody (jste jediný plavec v Itálii), takže ho to trochu zbrzdí. Hrajte se, a když to zvládnete třikrát, jste vítěz.

7. Na každého dojde
Poslední soutěží je boj v ringu. Boj bez zbraní, takže jen pěstmi likvidujte příchozích nepřátel. Když porazíte tří, přijde se o vás postarat Dante Mora. Je silnější než běžní nepřátelé, ale také jej můžete porazit v pohodě. Poté, kdy se již zdá, že jste vítěz, podplatí Barbarigo rozhodčího a zašle vám tam čtyř ozbrojených vojáků. Připravte se a prvního odzbrojte a s jeho zbraní je snadno zabijete. Když zvítězíte, jste sice šampion, ale sprostě vás podrazil a za vítěze celkové soutěže bude vyhlášen Dante Mora.
Marco Barbarigo & Dante Moro

8. Řádná zábava
Teodorine prostitutky zjistili, že Dante právě směřuje na oslavu. Chcete ho zabít, ale Antonio řekne, že pokud by se přišlo na jeho smrt, tak by oslavu zrušily (něco jako ukrýt tělo zde zřejmě nikoho nenapadlo, ačkoliv těla umíte přenášet), takže mu ji raději máte ukrást. Zajděte do označené oblasti a orlím pohledem nalezněte váš cíl. Můžete si najmout prostitutky, abyste ho snadněji obešli a abyste se snadněji vytratily. Jen ho okradete a jděte s maskou pryč. Zajděte na označené místo, kde si vyměníte vaši masku za zlatou. Vejděte na oslavu. Objeví se tam stráže a budou po vás pátrat. Držte se z dohledu, než uplyne čas, nejlépe u prostitutek. Pak se objeví Marco Barbarigo. Nepřijde přímo k vám a svou řeč pronese z lodi. Na radu Teodor použijte pistoli. Při břehu před lodí se zamotejte mezi prostitutky, připravte si pistoli, zaměřte ho a zastřelte. V následném poplachu se dejte na útěk, zbavte se hledanosti a vraťte se do bordelu.
Splněním tohoto úkolu jste dokončili devátou sekvenci.


Vedlejší úkoly

Hrobky v Benátkách

Tajemství Visitazione
Po vstupu skočte do díry před vámi a padnete do sena ke dvěma vojákům. Po scénce vyskočte ze sudu a zabijte čepelí rychle obrněnce. Druhý voják se dá na útěk. Pronásledujte ho. Je to podobná honička, jakou jste již mohli zažít. Prostě ho pronásledujte a občas hledejte alternativní cesty, když za sebou spustí mříže. Není to nic těžké, cestu máte vždy zjevnou. Můžete ho dostihnout a zabít. Pokud jej nestihnete, tak doběhne do místnosti s dalšími strážci a musíte s nimi bojovat. Pak v místnosti aktivujte symbol na dveřích a projdete jimi.


Vraťte se do místnosti před touto s vojáky. Tam se postavte do brány čelem k té s vojáky. Napravo vylezte na stěnu s deskou a nahoře vyskáčete na dva úchyty a skočte zpět na trám. Vyběhněte po stěně a skočte doprava na tyč nad dveřmi a přes ni na římsu naproti. Přeručkuj k vstupu, za kterým je truhla s pár floriny a tajná oblast.
Leonius

Přejděte dveřmi za místností se strážci. Nalevo skočte do vody a vylezte po dvou římsách. Přejděte do mezery u zdi, vyběhněte po stěně a skočte doprava na díru ve zdi a z ní doleva na terasu, kde je tajná oblast a truhlice s pár floriny.
Při vstupu do této místnosti, pod schody aktivujte mechanismus, který spustí po místnosti několik pák, po kterých musíte přeskákat. Vyběhněte nalevo po sloupcích, přeskočte přes tyč na plošinu. Z ní skočte na tyč, která aktivuje část hlavních dveří. Skočte vpřed a nalevo nahoře na plošinu. Z ní přes trám a dvě tyče vpřed na plošinu v rohu. Napravo na tyč, která rovněž aktivuje část hlavních dveří. Pokračujte vpřed a nalevo přes zídky na další tyč, která aktivuje třetí část hlavních dveří. Skočte vpřed a přejděte za vyvýšenou plošinu dokola po zídce. Z něho skočte na tu vyvýšenou plošinu a ze sousední přes pár trámů a tyčí na poslední plošinu, za kterou je tyč, která aktivuje poslední, čtvrtou část hlavních dveří.
Seskočte a vyběhněte po schodech k bráně, za kterou je hlavní hrobka. Tam máte čtyři truhlice s penězi a samozřejmě sarkofág, ze kterého získáte pečeť Leonia.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Jak se vám líbí hra Assassin´s Creed ???

Super Hra!!!
Ujde
Hrál(a) jsem i lepší
Uplný propadák

Komentáře

1 Kajavine Kajavine | E-mail | Web | 2. listopadu 2010 v 18:22 | Reagovat

Ahoj, skvělý blog!!! A máš tady zajímavý desing! To náš za moc nestojí, ale hodláme ho brzy změnit. Mohla by ses k nám mrknout a napsat commen, co si o tom myslíš? Třeba nějaký nápaad na zlepšení? :-D

2 PETO PETO | E-mail | 10. ledna 2012 v 20:59 | Reagovat

Při vstupu do této místnosti, pod schody aktivujte mechanismus, který spustí po místnosti několik pák, po kterých musíte přeskákat. Vyběhněte nalevo po sloupcích, přeskočte přes tyč na plošinu. Z ní skočte na tyč, která aktivuje část hlavních dveří. Skočte vpřed a nalevo nahoře na plošinu. ---- skacem a skacem a nie a nie na tu tyc preskocit...akym sposobom??vypisuje ze po stene.. ale odraza sa pod tu tyc do vody...dakujem

3 withinblog withinblog | 11. ledna 2012 v 19:16 | Reagovat

[2]: No pokud si dobře vzpomínám, tak mě se to taky tak nedařilo, ale  myslím si, že se mi nějak podařilo vyskočit úplně nahoru na sloup a pak se mi to nějak povedlo :) nevím, jak jinak ti poradit.

Hodně štěstí

4 TT TT | 20. srpna 2012 v 3:09 | Reagovat

Takže koukám, že nejsem jedinej kdo vázne u poslední hrobky.
Ty skoky (hlavně ta vymaštěná kamera) mě už natolik pijou nerva, že Ubisoftu začátkem Záři pošlu učet za rozmlácený klávesnice a myše (a ž eto několikanásobně překoná cenu hry)
Takhel dementní ovládání jsem zažil poprvý (předchozí díly jsem nehrál)
Mam zasebou desítky a desítky her, ale u žádný jsem si nerval vlasy (doslova) a nerozbil tolik hardware jako u týhle ... nemám dohráno, ale to budou ještě nervy...

Kamera: musel vymýšlet nějakej tupec...
Pohled 1 osoba: no další inteligentní zpusob přepínání
Skoky: až na některé vyjímky (a že jich jsou stovky) se povedly
Běhání po zdi: z asi 60ti pokusů (poslední pečeť) se mi podařilo přeběhnout jen jednou...
No není se čemu divit, když si páni z Ubisoftu nechají pro PC hru voládání z konzole...

Nehrál jsem 1 a trojku pořizovat (jestli má takhel vymaštěný ovládání) rozhodně nebudu...

Pánové a dámy (kteří hrajete nebo pomýšlíte) přeju pevný nervy...

K Ubisoftu (AC2) musím říct, že toho debila který má označení (alfa-tester) bych nejraději nakopal do  ... (prostě propustil) no tohle bych teda na veřejnost nepustil, takhle domrvenou zajímavou hru...

5 MaJO MaJO | 15. srpna 2013 v 18:43 | Reagovat

ahoj, tvorca stránky ... tvoja stranka je skvelá a velmi mi pomohla, díky a len tak dalej :) :-)

6 haster haster | Web | 18. června 2015 v 19:52 | Reagovat

rychlá online pujcka svitavy ???

7 Liukiu Liukiu | Web | 20. června 2015 v 5:06 | Reagovat

rychlé půjčky liberec [:tired:]

8 cambist cambist | Web | 6. října 2016 v 2:44 | Reagovat

dlouhodobá půjčka bez registru :-x

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama