.

Duben 2011

Assassins Creed BrotherHood návod část 6.

29. dubna 2011 v 17:15 | WithinBlog |  Herní Návod
Sekvence 8: Borgiovci

Requiem
(Plná synchronizace: Nesmíte být odhalen)
Zabijte strážce na dvoře. Vylezte po žebříku na plošinu pod hradbou, počkejte si na hlídače, skočte na něj a zabijte ho. Na pravé straně hradby je další hlídač. Zabijte ho a vylezte tam na dělící věž. Na ní máte kontrolní bod.
Po této hradbě jděte rovnou přes bránu k senu jeden voják. Schovejte se v seně, a když půjde kolem, zabijte ho. Na střeše nalevo bude hlídač, tak ho zastřelte. Na konci hradby je další, toho můžete snadno vyřadit čepelí. Zde zahněte doleva a přejděte vnitřkem spojovací věže na sousední hradbu, kde je další hlídač. Buď doběhněte s čepelí, nebo ho prostě zastřelte.
Zde chybí část mříží, takže nemusíte jít na konec hradby k čtveřici vojáků. Zde přelezte, zachyťte se okraje hradby a ručkujte doleva pod mříže. Musíte se dostat ke dveřím za vámi, ale schody jsou z větší části obehnány mřížemi, takže ručkujte, dokud nebudete před schody, kde již mříže nejsou. Pod vámi by měly být tři trámy, tak se na jeden z nich spusťte a skočte z něj na schodiště. Vyběhněte po schodech a odemkněte si dveře klíčem od Pietra.

U zavřených dveří vyběhněte po krabicích na římsu na stěně. Ručkujte po ní dokola až na tyč. Po ní se zhoupněte na trám. Z něho vylezte na římsu nad vámi a ručkujte po ní doprava až za roh stěny a tam se spusťte na druhý trám. Z něho skočte přes tyč na plošinu naproti. Přejděte po trámu trčící z plošiny a z něj skočte na sousední trám. Na něm se zavěste a ručkujte z něj na římsu a po římse doprava za roh až na tyč, po které se zhoupněte na dřevěnou plošinu. Prošli jste po obvodu po stěnách celou místnost, abyste se dostali nahoru. Z této plošiny vlezte nahoru, ale ještě ne do místnosti nad vámi. Počkejte si na okraji, je zde procházející se strážce. Když půjde kolem vás, tak ho shoďte dolů. Pak vylezte nahoru.

Jste v části, kde jste zachránili Kateřinu. Seběhněte schody a v chodbě pod vámi zabijte strážce. Napravo jděte nahoru po schodech. Nechoďte hned nahoru, počkejte si na dva vojáky přede dveřmi. Když se rozejdou, každý půjde opačným směrem. Tehdy vyjděte na chodbu a hned vejděte do sousedních dveří, za kterými jděte nahoru po dalších schodech. Nahoře je místnost, kde je jeden strážce u vás a druhý na terase. Abyste nebyli odhaleni, tak zabijte toho dole na dálku, zaměřte si ho, když se nebude dívat ten horní a proběhněte ke knihovně nalevo. Po poličkách s knihami vylezte nahoru a skočte doprava na terasu. Zůstaňte ještě viset pod zábradlím, když bude nad vámi voják, tak vylezte o kus výše a jeho shoďte dolů. Před oknem, kde je kontrolní bod, je ještě jeden voják, ale je zády, takže ho snadno odpravit.

Vylezte z okna na římsu pod ním, trochu níže a ručkujte doprava. Zase vylezte výše a ručkujte doprava. Vylezte na okna a stále doprava na kontrolní bod na stěně. Tím je úkol splněn.
Jedno jablko denně
(Plná synchronizace: Nikoho nezabijte)
Samozřejmě další úkol začíná automaticky po předešlém. Vylezte nahoru na terasu nad vámi. Proběhněte jí a na opačné straně přelezte zábradlí a slezte dolů. Spusťte se do otevřeného okna a vlezte dovnitř k Lukrécii. Po krátké scénce, kde je Rodrigo Borgia mrtvý. Pak seběhněte schody až dolů do podzemí u věznice. Tam bude krátká scénka s Cesarem.
Vyběhněte po schodech, vlevo nahoru po krabici na římsu na stěně, skočte z ní na visící plošinu a z ní proskákejte po trámech až nad dveře, které vám zamkl a tam vylezte nahoru do místnosti nad vámi. Nad vámi stojí hlídač, který si přímo koleduje o shození, ale kvůli bonusu jen vylezte a utíkejte od něj nahoru točitými schody na balkon. Tam vám začíná čtyřminutový odpočet na dopadení Cesare. Skočte dolů do sena.
Běžte rovně po hradbě až na její rohovou část. Tam vylezte nahoru k jeřábu, skočte na zavěšenou dřevěnou plošinu a z ní do sena dolů na ulici. Utíkejte k bazilice svatého Petra. Zvolte si ulice, nebo střechy, jako vám je lepší pro časový limit, ale jdou po vás stráže, takže na vás budou útočit tam, i tam.
Abyste mohli misi ukončit, musíte být v bazilice v anonymitě. Vzhledem nemůžete zabíjet, tak použijte na nádvoří před bazilikou dýmovnice, abyste se zbavili pronásledovatelů a utečte se schovat do sena. Když vám skončí hledanost, tak se vraťte do baziliky a orlím pohledem se zaměřte na objekt v jejím středu.
Jablko ráje
(Plná synchronizace: Neztraťte nic ze života)
Máte v rukou Jablko ráje. Můžete jej použít jako zbraň. Čím déle podržíte útok, tím širší plochu jeho účinek zabere. Když zasáhne stráže, začnou bojovat proti sobě navzájem. No použití jablka vám odebírá ze života, což není dobré a v tomto případě je i velmi špatné, neboť tím nesplníte bonus. Takže pokud chcete získat plnou synchronizaci této mise, musíte prostě utíkat. Nejlepší je utíkat k vodě, skočit do vody a plavat do části Centro. Tím splníte misi, protože úkolem je jen dostat se z Vatikánu.Demilitarizace
Zase máte v rukou jablko, což znamená, že nemůžete používat žádné zbraně. Vyběhněte na nádvoří, kde máte za cíl zabít hlavně obsahujících vojáků věrných Cesaremu. No samozřejmě zde bude i hromada dalších vojáků. Použijte na ně jablko a běhejte dokola, dokud se vám doplní život. Když držíte útok jablkem dostatečně dlouho, tak chvíli po žluté záři následuje bílá záře, která zabijte všechny, v její oblasti. Můžete si tak pomoci urychlit celý proces. Případě povolat své vrahy, ale není to nutné.

Červené před očima
Cesare chce žádat kardinály o pomoc, tak mu to překazte. Zajděte do označené oblasti a identifikujte orlím pohledem (E) svůj cíl. Sledujte kardinála, jak vejde do kolosea. Stráže u brány odrovnejte jablkem a vejděte. Po scénce jen likvidujte nepřátele jablkem, jak v předchozí misi a likvidujte hlavně ty, které máte označených jako cíle.


Všechny cesty vedou do ...
Zajděte na náměstí a v průběhu dvou minut s jablkem a spojenci pobijte Cesareho muže. Osvobodili jste Řím od Borgiovců.

Sekvence 9: Pád

Pax Romana
(Plná synchronizace: Neklesněte se životem pod pět bodů)
Porazte první skupinu nepřátel a je po celém boji. Naskočte na koně a vyrazte. Přeskočte s ním rozbitý most a pokračujte, dokud vám ho nezabijí. Pak jen doběhněte do oblasti s vojáky. Zde vás čeká boj. Kvůli bonusu si jen sledujte zdraví a nezapomeňte občas použít léky, aby vám život příliš neklesl. Probojujte se až k městu a tam nahoře ulicemi přes mnoho nepřátel. Můžete se některým bojům i vyhnout, pokud budete utíkat kolem nebo přes vojáky. Na konci je cesta blokována. Vlezte na obléhací věž a po žebřících do jeho nejvyšší části. Automaticky z něj skočíte dolů.
Opět proběhněte a probojujte část města až k dalšímu bodu, u kterého uvidíte Cesareho bojovat na hradbách. Vyběhněte po schodech k obléhací věži, po které vylezte nahoru na hradby. Pobijte pár nepřátel a proběhněte po hradbách k Cesaremu.
Cesare je silný nepřítel, takže ho třeba nakopnout a sekat a pomalu mu snižovat život. Během boje mu doběhne i posila, tak se pak zbavte nejprve rychle vojáků a pak se zas věnujte jemu. Občas naběhne scénka, v níž na něj tisknete, tak jen mačkejte útok (levé tlačítko myši), abyste mu poškodily brnění. Bojujte a dorazte ho, čímž skončíte tuto úlohu, i devátou sekvenci.


Přítomnost
Probíráte se z animus a vypadl proud, takže se do něj nemůžete vrátit. Vyběhněte po schodech a před dveřmi si prostudujte orlím zrakem čísla na stěně. Následuje scénka, v níž rozluštit kód ke dveřím, za kterými je Rajské Jablko, které jako víte z poslední Eziovy vzpomínky, je v Koloseu. Takže vyrážíte tam. Když vaši odejdou, je vám, jako Desmondem, Koloseum k dispozici.
Přeskočte dva trámy a z druhého skočte do okna naproti němu. Přejděte na trám, skočte doprava na sousední a na plošinu za ním. Pokračujte jedinou možnou trasou po této vrchní úrovni přes pár trámů a plošin. Na konci se zhoupněte po visícího lampě na trám za roh a nalevo pokračujte zase vpřed až na konec, na poslední plošinu k rozvodné skříňce elektřiny. Napravo vlezte na stěnu, kde je i symbol elektřiny, zachyťte se štěrbiny a vylezte nahoru. Nahoře na stěně se otočte, projděte po ní, skočte na kus před vámi a odtud se zhoupněte po tyči nalevo na trám. Přeskočte po dvou dalších trámech a zhoupněte po visícího lampě za roh. Tam skočte po další visící lampě a zas se zhoupněte za roh. Zde jděte rovně až k elektrickému generátoru.
Za generátorem vylezte po stěně nahoru, jak se jen dá a z horní části skočte vzad na stěnu za vámi. Tam jděte rovně přes dva trámy na stěnu za nimi. Na ní doprava a po trámu nahoru na sousední stěnu napravo. Přejděte po ní a na jejím konci se přehupněte přes dvě tyče a zachyťte se lešení. Přeručkujte vlevo přes díru ve zdi a ručkujte až nad kamennou plošinu, na kterou se spusťte. Zase vyrazte vpřed přes pár tyčí a trámů. Na posledním trámu skočte doprava a zhoupněte se dolů.
U generátoru vylezte nalevo na stěnu nahoru a skočte vzad na kovové rámy za vámi. Přeručkujte doleva a skočte vzad na plošinu. Běžte vpřed přes sloupy, skokem ze stolu na visací plošiny a jimi za plot. Tam se dopravte nahoru výtahem, přejděte trámy doprava a skočte dolů.
Dole použijte orlí zrak (E) a uvidíte nalevo i napravo symboly asasínů. Pod oběma je tlačítko, tak obě tlačítka stiskněte a zpřístupní se vám tajná chodba.

Za ní vylezte napravo na plošinu a otvorem ve zdi skočte za zavřené dveře. Z plošiny neskákejte dolů, ale skočte na stěnu naproti a zachyťte se římsy. Přeručkujte doleva na trám, na který vylezte. Přeskočte přes tři trámy a jednu tyč vpřed. Z třetího trámu skočte doprava na zamřížovaná okna, po jejichž přeručkujte doleva na poslední trám. Skočte na tyč a zhoupněte se k východu (po podlaze byste tam nevylezli).
Použijte orlí zrak (E) a opět aktivujte dva spínače na otevření tajných dveří. Vylezte na zeď naproti vám a nahoru z poslední římsy skočte vzad na trám a na stěnu za ním, po které vylezte nahoru do haly. Po scénce, v níž vpustíte dovnitř váš tým, běžte vpřed, vylezte na oltář a na kříž na něm. Skočte na plošinu, kde aktivujte páku.

Jděte doleva a po trámech proskákejte na balkon za nimi. Z balkonu skočte na tyč visící ze stropu a po visacích úchytech a dalších tyčích Proskákejte dokola a po celé místnosti na konec až na plošinu, která se sesunula ze stropu. Tam aktivujte páku a po nově vysunutých tyčích seskočte dolů k vašemu týmu. Jděte k podstavci, který se vysunul a aktivujte jej.
Přejděte ke dveřím a aktivujte je. Pokračujte do místnosti s jablkem a aktivujte podstavec uprostřed, který vysune panely. Po těch přeskakujte a musíte se vždy zhoupnout po tyčích, které vysunou další panely. Podstatné je zhoupne se alespoň po jedné tyči na každém sloupu. Když vysunete panely na všech čtyřech stranách, doskočte opět na místo, kde jste začali. Vysunou se schody, tak přejděte k jablku. Máte v ruce jablko, teď mačkejte "W" a dojdete k Lucy. Poté jí zabijete.


Assassins Creed BrotherHood návod část 5.

29. dubna 2011 v 16:32 | WithinBlog |  Herní Návod
Sekvence 6: Baron De Valois

Strážce brány
(Plná synchronizace: Nesmíte být zraněn)
Musíte zavřít tři brány, aby francouzští vojáci neovládli Bartolomeovu kasárnu. Porazte nepřátele u brány, aby vás nemohly zasáhnout, pak zavřete mechanismem bránu. Toto udělejte se všemi třemi branami.
Když zavřete všechny tři brány, uvidíte, že Francouzi zajali Pantasileu, Bartolomeovu ženu. Naskočte na koně a sledujte Bartolomea k francouzskému táboru.

Francouzský polibek
(Plná synchronizace: Nesmíte být odhalen)
Máte získat dvacet uniforem francouzských vojáků. Na mapě se vám zobrazí pár táborů s těmito vojáky. Velmi prosté. Najměte si skupinu žoldnéřů a pošlete je útočit na vojáky a opakujte to, dokud jich nezabijete 20. Můžete využít i svých vrahů. Tím splníte úkol, že se do boje nezaplete, splníte i bonus.

Trojský kůň
(Plná synchronizace: Neztraťte ani bod ze života)
V převlečení za francouzských vojáků jděte s Bartolomeem a jeho muži k táboru Francouzů. Když vyrazíte, narazíte na jednu hlídku, která vás napadne, tak se jí rychle zbavte. Pak pokračujte s vašimi vpřed. Projdete přes tři kontrolní stanoviště. Na každém vašich mužů zastaví a vy máte 30 sekund na to, abyste zabili tři stráže. Musíte být nenápadný, jinak je mise přerušena. Využívejte kuš, vrhací nože a skrytou čepel, abyste je zabily co nejtišeji. U prvního a třetího stanoviště je jeden ze strážce i na střeše, toho tedy rychle zastřelte.
Pak postupujte až do pevnosti. V pevnosti, kde se setkáte s velitelem. Po scénce se vaši dají do boje. Vy musíte rychle zabít tří vojáků Papežské stráže. Pokud plníte bonus, tak použijte dýmovnice a zabijte je rychle, protože u nich ztratíte dost životů. Poté, co je zabijete je miso u konce.

Au Revoir
(Plná synchronizace: Dokončete misi za méně než 5 minut)
Třeba zachránit Bartolomeovu ženu. Hra vám sice radí utíkat po střechách, ale klidně běžte po ulici, držte se hradby a vlevo za rohem se dostanete k bráně v hradbě. Tam zabijte rychle čtyř strážců a použijte mechanismus u brány na jejím otevření. Za branou se dejte doleva. Zabijte kuší vojáka u vás, dalšího vzadu při hradbě a případně i jednoho u hradu. Jděte dozadu k hradbě, kde byl voják, a vylezte na stříšku, u které hlídal. Z ní po dvou trámech přeskočte na terasu hradu, z níž dohlédnete na dvůr, kde Octavian de Valois míří na Pantasileu. Zastřelte ho kuší a je to.
Sekvence 7: Klíč od Hradu

Záplatování díry
(Plná synchronizace: Neztraťte více, než 5 bodů zdraví)
Někdo dal informace o vašich aktivitách Borgiovcům a La Volpe stále podezřívá Machiavelliho. No než se k tomu dostanete, je nejprve třeba zachránit zlodějů. Vyjděte ven ze zlodějské hospody a tam porazte nepřátelské vojáky. Pak naskočte na koně a jeďte za La Volpem. Sledujte ho až na místo, kde napadnou dalšího zloděje. Pomozte zloději a Volpemu zabít útočníky. Když ho zachráníte, zase jeďte za La Volpem k druhému zloději, jehož také zachraňte zabitím vojáků. Toto udělejte ještě jednou, zajděte se třetím zlodějem a také ho zachraňte před vojáky. Získali jste informace, které jste potřebovali.

Povolání všech náhradníků
(Plná synchronizace: Pro zabití cílů využijte svých vrahů)
Micheletto se chystá zabít Lukréciinho milence, čemu chcete zabránit. Ten má hrát v divadle, tak chce převléct své muže do převleků, aby to bylo nenápadné. Po scénce sledujte na koni svůj cíl. Sledujte ho až k ruinám, které jsou hlídané a zakázanou oblastí. Když vejde, sesedněte a jděte do ruin bokem, abyste se vyhnuli strážím. Ruiny můžete proběhnout střední částí, jen si dávejte pozor na stráže. Pokud vás tedy spatří, můžete s nimi bojovat, i je zabít, jen se tím zbytečně zdržujete, ať vám neuteče cíl. Na konci ruin si pokecá s jedním vojákem. Přibližte se, abyste v scénce viděli, jak mu předá kostým. Když Micheletto odejde, povolejte svých vrahy, aby zabili vojáka.
Když je po něm, vyběhněte z ruin za Micheletti, nasedněte na koně a sledujte jej dál. Sledujte jej do obývaného komplexu, který je také zakázanou oblastí. Sesedněte a sledujte jej. Můžete vylézt na stěnu a postupovat vrchem, ale pro každý případ si můžete u vchodu najmout kurtizány a poslat je na skupinu stráží před vchodem. Pak vylezte na střechu napravo, kde zabijte lučištníky. Proskákejte na vrch vysoké brány, kde zabijte druhého lučištníky. Odtud skočte na vrch kruhové stavby, v níž se setká Micheletto se dvěma svými muži a dá jim kostýmy. Ani nemusíte dolů, jen si je odsud zaměřte a zavolejte na ně své vrahy. Pak skočte na střechu budovy, vedle níž půjde Micheletto (zabijte na ní strážce, pokud vás ohrožuje) a sledujte ho ke koním.
Když nasedne, nasedněte také a zase jej sledujte k další zakázané oblasti. Tady je to snadné, stačí si obejít budovu zprava a tam uprostřed vylézt nahoru rovnou na plošinu, kde se setká s třemi svými muži. Jedině hlídka procházející se tam po cestě vás může spatřit, ale na ně klidně povolejte své vrahy. Vylezte nahoru a po scénce zavolejte vrahy, aby zabili tři muže. Vyskočte zase ven tudy, kudy jste vlezli a vyběhněte na cestu před budovou, abyste měli Micheletti zase na dohled. Už ho jen sledujte pár metrů, než vejde do kolosea.

Východ z pódia napravo
(Plná synchronizace: Nezabil nikoho jiného než střelců)
Začíná hra, kde vystupuje Pietro a musíte se k němu dostat dřív, než vrah. Nalevo máte na vnější stěně kolosea kontrolní bod. Vylezte po vnější stěně nahoru na vrchní část kolosea. Je to snadné, vylezte po sloupech, mezipatra překonejte po dřevěných konstrukcích, které vám pomohou výše zas na sloupy a po římsách až nahoru. Dávejte pozor, aby vás neviděli stráže, ale až na pár bodů na vás nemají výhled. Nemusíte vlézt na žádné podlaží, snadno se dostanete až úplně nahoru.
Tam si vejděte ke kontrolnímu bodu a po scénce máte 5 minut na záchranu Pietra. Nejdřív musíte zabít čtyř střelce. Napravo seskočte o úroveň níže po pár trámech a tyčích až ke kupce sena. Za ní vylezte rychle na desky a z nich na sloup pod vámi. Při rychlosti si vás okolní stráže nevšimnou. Zde proběhněte po sloupech, pár trámech a tyčích (jak vám hra ukazovala v scénce, kdy jste vylezli nahoru) a dostanete se k prvnímu střelci, zabijte ho kuší. Přeručkuj na sloupy za senem, abyste byli stále nahoře a proskákejte po sloupech k dalším střelcem a zastřelte je.
U posledního vojáka, kterého jste zabili, pak slezte až úplně dolů na zem. Zachyťte se okraje a spouštějte se a zachyťte se alespoň jednou na nějakém úchytu, abyste si neublížili. Dolů jen přejděte ke svým mužům, kteří jsou převlečeni do kostýmů.
Jakmile se převlíknete, jděte po obvodu. Na jeviště vlezte až druhou odbočkou do prava. Jakmile budete na scéně, použijte orlí zrak (E), abyste našli vhodné místo, kde budete nenápadný. Je to kus slámy na zemi před vojáky, tak se na něj postavte. Po chvíli se budou herci přesouvat, tak si opět s orlím zrakem najděte bezpečné místo, opět je to kus slámy nalevo. (Tedy ani nepotřebujete orlí zrak, v podstatě vidíte, jak se tři skupiny herců střídají, tak jen zaujmete jejich pozice.). Po chvíli to zopakujte a jděte na kus slámy před vámi, blízko k hlavním hercem. Když dostanete pokyn od hry, tak si orlím pohledem prohlédněte herců a zjistíte, který z nich je Micheletto. Přijďte k němu a zabijte ho.

Intervence
(Plná synchronizace: Nesmíte plavat)
Pietro Rossi byl otráven vínem od Micheletti, takže i když jste zabránili jeho vraždě na jevišti, tak umírá. Je třeba ho zachránit. Nesete ho na rukou, tak utíkejte vedle ostatních diváků ven z Kolosea. Než zemře na otravu, třeba ho odnést k doktorovi. Doktor je přes silnici před koloseem, takže to máte kousek, jen si venku dávejte pozor na stráže. Můžete se jim pokusit vyhnout, aby si vás nevšimli, nebo na ně pošlete své vrahy. Odneste ho k doktorovi, který ho zachrání a on vám dá za záchranu života klíč od hradu.
Vtom uvidíte na cestě muže, který byl ve vaší vile, když ji napadli a zničili vojska Borgiovců. Poznáte ho a zavoláte na něj, ale ten se dá na útěk. Pronásledujte ho. Do cesty se vám občas vrhnou stráže. Abyste se nezdržovali a aby vám neutekl, tak vždy jen vylezte na travnatou plošinu u cesty a oběhnete vojáky. Utíkejte a dožeňte jej. Zjistíte, že on je zrádce a nikoli Machiavelli.
Musíte zabránit La Volpe, aby zabil Machiavelliho, jehož podezíral ze zrady. Máte na to minutu dvacet sekund. Utíkejte k označenému místu. Nejpřímější cesta vás dovede k vodě. Abyste se vyhnuli plavání kvůli bonusu, tak vylezte na budovu a proběhněte po laně přes vodu. Tam už jen skočte dolů a v scénce zabráníte La Volpe v jeho úmyslu.

Vzestup
Zajděte do svého úkrytu a sledujte scénku. Vaše sestra Claudia z Růže v rozpuku, bude přijata do řad Asasínů a vy budete jmenován novým vůdcem řádu. Cesare se vrací do Říma, takže můžete vyrazit za ním.


Dragon Age 2 beta čeština

29. dubna 2011 v 6:44 | WithinBlog

Dragon Age 2 beta čeština


Dlouho očekávaná betaverze češtiny do Dragon Age II je konečně připravena, začít můžete stahovat již v tuto chvíli zde. Mějte ovšem na paměti, že betaverze překladu může obsahovat ještě všelijaké menší chyby a nesrovnalosti v překladu. Beta je bez ženského rodu.

Assassins Creed BrotherHood návod část 4.

28. dubna 2011 v 16:21 | WithinBlog |  Herní Návod
Sekvence 5: Bankéř

Vyhněte se dluhu
(Plná synchronizace: Při eskortováni senátora vás nesmí odhalit)
Senátor Egídio Troche by mohl vědět, kde se nachází Bankéř. Zajděte do cílové oblasti a najděte senátora. Uvidíte, jak se ho pokusí zabít stráže, které poslal Bankéř. Zabijte je. Pak musíte senátora odvést na místo, kde uzavřete obchod. Ale nesmí ho najít stráže, jinak ho napadnou. Nebyl by to problém, prostě je zabijete, ale to nesmíte, pokud chcete splnit bonus. Takže postupujte pomalu a opatrně a vyhýbejte se strážím. Pokud vás i napadnou, nebo vám příliš stojí v cestě, tak použijte své vrahy, ti je zabít mohou. Jakmile dojdete na cílové místo, mise je splněna.

Sledujte peníze
(Plná synchronizace: Při sledování senátora vás nesmí odhalit a nesmíte se dotknout země)
Abyste začali tuto misi, musíte mít 3000 Florina, což je částka, kterou dluží senátor Egídia bankéři. Pokud peníze už máte, mise muže začít. Vyšplhejte na střechu, odkud začnete sledovat senátora k bankéři. Pro bonus vás nesmí odhalit a nesmíte se dotknout země, takže se držte pouze na střechách a postupujte raději opatrně, než riskovat pád. Na střechách, přes které pojedete, je i pár strážců, tak abyste neriskovali, zabíjejte na dálku. Nesmíte ho ztratit z dohledu a vždy pokud se to stane, máte 25 sekund, abyste na něj znovu viděli, jak u všech sledovacích misích. Sledujte jej takto až k Panteonu, kde předá peníze.
Bonusová úkol splněn, již můžete na zem ze střech. Jděte za Panteon, na jeho zadní části jsou tři sloupy. Ten napravo je v polovině zlomený, tak na něj vylezte, z něho nahoře na plošinu s trávou. Z ní vylezte o úroveň výše. Zde jděte trochu doleva a mezi dvěma sloupy vylezte nahoru na římsu a přes okno a další úchyty až na střechu (pokud máte rukavice na vyšší skok, můžete vyšplhat i po jedné krajních stěn Panteonu. Jenom nezapomeňte, že nesmíte být odhaleni). Na střeše už jen doběhněte k otvoru, kde je kontrolní bod.
Když uvidíte dolů hlídače, tak se zachyťte okraje na místě, kde jste se dívali dolů. Na stěně jsou malé žluté úchyty, tak po nich slezte dolů až na zlatou římsu. Spusťte se ještě o úroveň níže a buď skokem, nebo sejděte dolů a napřímo zabijte nepozorovaně strážce.

V Římě
(Plná synchronizace: dorazte na místo určení za méně než 3 minuty)
Tato mise začíná automaticky, protože jste se převlékly za strážce a máte odnést truhlici bankéři. Netušíte, kde je Bankéř a vy máte vést dvou strážců, takže je to bloudění naslepo. Pokud zahnete špatně, tak vám řeknou, že jdete špatně a co to dělá. Pokud půjdete dobře, tak řeknou, že jdete správným směrem.
Pokud chcete bonus, tak to musíte udělat rychle. Jděte do uličky za stromem oproti vám, tam doleva, zase doleva, dvakrát doprava (v podstatě jednou, ale minete dvě odbočky vlevo), pak doleva (přejdete vedle stájí), doprava (půjdete vedle žebříku), doleva (před branou, půjdete dolů schody). Na náměstí přejděte po pravé straně a za stájí zahněte doprava a jděte nahoru po schodech. Nad schody doleva pod budovu a u kupy sena napravo do ulice. Opět do ulice doprava vedle lešení a doleva dolů schody a tam jen přejděte náměstím nalevo a přes most. Když projdete mostem, úkol je splněn.

Dovnitř a ven

(Plná synchronizace: nepozorovaně zabijte bankéře z lavičky)
Mise začíná automaticky, protože odhalili vaše přestrojení a tak máte sledovat truhlici s penězi, kterou nesou bankéři. Sledujte je, ale máte tu vysokou známost, takže se vyhýbejte strážím. Cestou za truhlicí se ukrývejte v davech a rovnou si i najměte kurtizány, aby vám poskytly krytí davu. Dojdete ke čtveřici strážců, za kterými jsou schody. Pošlete na ně kurtizány, zatímco je baví, můžete projít dále. Nad schody odevzdají truhlici dál. Sledujte ji z pravé strany. Přelezte zeď a jděte výše. Když zmizí stráže z dohledu, přejděte nahoru po cestě, protože na druhý zeď už nevyleze. Jděte napravo za nimi. Uvidíte scénku a poznáte bankéře, je to Juan Borgia.
Po scénce si najměte kurtizány, co stojí u vás a použijte je na stráže u brány, abyste se za ni dostali. Za branou si najměte další, abyste se zbavili vojáků v okolí a pokračujte. Na posledním nádvoří vám už došly kurtizány, tak si poslední strážce obejděte z levé strany budovu a dostanete se na náměstí, kde uvidíte projev Cesare.
Po scénce skočte do sena na voze u vás, zabijte hlídače, který u sena stojí. Vedle vozu přeskočte zídku na okraj kopce. Tam se zachyťte a ručkujte dokola po vnějším obvodu zdi až za tribunu a nalevo od ní přelezte zpět. Pozor při lezení na stráže, jeden stojí na tribuně s tanečnicemi a druhý chodí s bankéřem. Sedněte si na lavičku k lidem čekejte. Můžete se sem dostat i přímo od vozu, zamícháním se do davu, najmutím dalších kurtizán, se kterými projedete předními tribunu a jste rovnou u lavičky. Na lavičce jen čekejte, dokud nepůjde kolem vás Bankéř. Když bude před vámi, zabijte ho.
Po jeho porážce se už jen musíte dostat do bezpečí, tedy pryč ze zakázané oblasti. Pod vámi, za místem, kde je pódium s tanečníky, je seno, tak můžete ze zdi skočit a dostat se dolů a jen vyjít z oblasti.


Stopa
Vraťte se do bordelu za Cladiou. Pouze si s vaší sestrou promluvíte a ukončíte tuto sekvenci.

Assassins Creed BrotherHood návod část 3.

28. dubna 2011 v 13:48 | WithinBlog |  Herní Návod
Sekvence 4: Doupě zlodějů

Pohroma na hradě
(Plná synchronizace: Nesmíte být odhalen)
Zajděte na náměstí před vatikánskou čtvrtí a uvidíte, jak přivezli Kateřinu Sforzu. Chcete ji zachránit, ale Machiavelli říká, že nejprve třeba zabít Cesara a Rodriga. Cesta po mostě je přímá, ale pokud chcete splnit i bonusovou úkol, tak se vyzbrojte a postupujte potichu. V tomto případě pod mostem. Popřeskákejte po dřevěných kůlech a plošinách u pilířů mostu na druhou stranu, tam po kůlech na římsu hradby a přeručkuj po ní doprava na dřevěnou plošinu. (Také můžete přejít pomalu mostem v davu nějakých kardinálů, aby vás neviděli stráže a na konci mostu seskočit dolů).

Počkejte si skrytý, dokud neprojdou stráže, přeskočte hradbu a schovejte se do sena. Když přijde seno zkontrolovat strážce, tak ho zabijte a vtáhněte do sena. Druhých dvou strážců na opačné straně nádvoří zabijte jej kuší, nebo vrhacími noži. Vylezte po žebříku ke kontrolnímu bodu. Tam vylezte napravo po stěně nad dveře, ale zůstaňte na římse. Odsuď, shoďte strážce dolů, který je u kraje. Vylezte na hradbu (pozor na stráže na střeše) V rohu hradby seskočte na dřevěnou plošinu, jen pár korků je kontrolní bod. Pod vámi se prochází strážce, tak když bude přímo pod vámi, zabijte ho skrytou čepelí. Vyskočte po dřevěné konstrukci na tyč s lampou, dále po tyčích a trámech přeskákejte přes dvůr až na budovu naproti, stále se držíc při hradbě. Na střeše je hlídač. Kdy je zády k vám, tak se ho zbavte. Vylezte na sousední střechu, kde je kontrolní bod. Na sousední střeše níže je ještě jeden hlídač. Také ho zabijte, protože by vás viděl, když budete lézt na stěnu paláce.

Proběhněte ze střechy po spojovacím laně na římsu paláce. Přeručkuj trochu doleva, o úroveň výše (pozor na hlídače), pak zase doprava, o kousek výše a po kolících a římse zase doprava na trám. Z něho po tyči na trám. Z trámu na římsu nad vámi, z ní doprava na trám, z něj skočte na sousední trám, zachyťte se římsy nad vámi a přeručkuj doprava na vysunutou část na střeše, na níž je kontrolní bod.
Odtud se přehupnete po dvou tyčích a jednom trámu na druhý trám. Z něj se spusťte dolů na římsu pod vámi. Pod vámi je další kontrolní bod. Spusťte se tedy níže o další římsu a po kolících a po římsách směřujte doprava (spouštíte se stiskem "Shift" a opětovným stiskem "Shift" se zas zachytíte). Zpod kontrolního bodu vylezte nahoru na další nad ním, na stříšce vysunuté části. V scénce jste viděli, že Cesar odešel z paláce, takže se vám role změnila, třeba zachránit Kateřinu.

Odtud vylezte ještě výše na římsu nad vámi a nahoru po úchytech a oknech až na terasu / střechu. Zde můžete jen vrchem: Na stěně napravo pomocí ozdobné okrasy vylezte na římsu nad oknem a po římse ručkujte doleva k oknu na vysunuté části. Přes okno vylezte nahoru ke zděnému zábradlí (vedle bylo kovové). U zábradlí je strážce, tak ho nenápadně shoďte dolů. Vylezte na zábradlí, aby vás neviděli ostatní na terase a ze zábradlí na římsu nalevo. Po římse přeručkuj na opačnou stranu budovy, kde je pod vámi další terasa, na kterou se spusťte. Ze střechy se senem se spusťte ještě o jednu střechu níže a ještě o střechu níže pod vámi jeden strážce tak jej snadno zabijte. Pozor na hlídače na střeše s komíny, buď ho zabijte, nebo se mu vyhněte. Spusťte se z této střechy dolů do brány pod vámi, v níž svítí kontrolní bod.
Nebo nalevo na střechu s komíny, zabít strážce tam, hlídače na terase za ním a spustit se dolů na dvůr, nebo můžete skočit rovnou na strážce dole na dvoře, zabít ho, proběhnout dvorem do kontrolního bodu v bráně.

Přejděte za branou schody dolů do hradu. Odbočte do první chodby vpravo a jděte dolů dalšími schody. Pod nimi se prochází strážce, tak pozor. Čekejte v chodbě, dokud neprojde kolem vás, když přejde, vyjděte a potichu jej zabijte skrytou čepelí. Tam se dejte doleva. Na konci čekají dva strážci. Použijte vrhací nože a dvěma zabijte obou najednou (podržte zaměření), abyste se stále drželi tichého postupu, kvůli bonusu. Kdy budou před celou, může se vám podařit i přijít k nim a zabít jejich skrytou čepelí, ale je to trochu riskantnější. Pak oslovte Kateřinu v její cele.

Femme Fatale
(Plná synchronizace: Nesmíte ztratit více než 10 bodů života)
Klíč od její cely má Lukrecia Borgia, takže musíte za ní. Vyběhněte z vězení do hlavní chodby paláce a přejděte napravo ven na dvůr. Tam je Lukrecia. Po scénce vyjděte na dvůr a konfrontujte ji. Zavolá stráže. Zabijte je a chyťte Lukrecia "Shift". Neste ji zpět do cely za Kateřinou. Cestou na vás párkrát vyběhnou stráže. Tehdy ji pusťte a zabijte je. Dokud bojujete, tak neuteče. Jinak po boji se dá vždy na útěk, tak ji doběhněte a chyťte, nesmí utéct. Občas se vám také vysmeknout a pokusí se utéct, tak ji zase chyťte. Takto ji odneste až do vězení.

Břemeno, které nosíme
(Plná synchronizace: Nesmíte být odhalen)
Zachránili jste Kateřinu, ale jak jste viděli v jedné z předchozích scének, Lukrecia její zranila nohu, takže nemůže dobře chodit a tak ji budete nést. Odneste ji k sudům napravo od dveří a připravte se. Vejde strážce, tak ho hned zastřelte kuší nebo vrhacím nožem. V chodbě odkud přišel, je druhý, tak tam vběhněte a zabijte ho.
Vezměte Kateřinu a běžte po schodech dolů. Zastavte se na chodbě, kde před vámi utíkali tři strážci směrem dolů. Položte Kateřinu. Dole pod schody je voják, tak ho zabijte na dálku. Poté se tam objeví i zbylí dva, taktéž je zabijte. Pak se vraťte za Kateřinou, zvedněte jí a vydejte se chodbou vlevo, od schodů, kde byly ti tři strážní. Utíkejte s Kateřinou v náruči a zahněte do první místnosti vpravo. Po krátké scénce skočíte do sena pod vámi.
Počkejte si, až přijde hlídač a zabijte ho ze sena čepelí. V chodbě za dveřmi je další hlídač. Kateřina čeká za kupou sena, takže ji nevidí. V chodbě chodí strážce, tak ho nenápadně zabijte. Pak se vydejte do leva. Dostanete se do hlavní chodby, před branou je hlídač. Zabijete jej čepelí. Odneste Kateřinu na dvůr.
Vstupní brána v hradbách je zavřená, potřebujete ji otevřít dvěma pákami. Jedna je nad schody napravo a druhá nad schody nalevo. Ta nalevo je v pohodě, nehlídaný. U té napravo je hlídač. Buď si počkejte, dokud tam nebude, nebo jej zastřelte. Otočte oběma pákami, čímž otevřete hlavní bránu a vyneste Kateřinu ven.

Hlídač Forli
(Plná synchronizace: Zabijte sérií v řadě za sebou alespoň 5 strážců)
Máte vyprovodit Kateřinu při útěku, tak cválejte na koni vedle ní, a když projdete mostem, pošlete ji do svého úkrytu a vy zůstanete bojovat se strážemi, abyste jí dali šanci na útěk. Bojujte a zabíjejte je a vyhrávejte, prosté.
Musíte bránit pozici jeden a půl minuty. Pak nastane výbuch v hradě a vojáci se rozběhnou zpět, tedy hlavní posily, ostatní kolem vás zůstanou. Můžete se dát hned na útěk, nebo pokud chcete, můžete je dorazit.

Muž lidu
(Plná synchronizace: Nesmíte ztratit více než 5 bodů života)
Vraťte se do svého sídla, kde se setkáte se spojenci. Rozhodnete se podkopat autoritu Borgii v hlavním městě víc a to tak, že začnete verbovat lidi a získáte si lid na svou stranu. Vyrazte do ulic k označeným místům a uvidíte, jak je on/ona v ohrožení skupinou vojáků. Pomozte osobě a zabijte vojáky. Celkem lehké, protože nejsou soustředěni na vás a většinu je můžete poprat čepelí na jeden úder. Zachráněnou osobu pak naverbujte, aby se stala vrahem pod vaším vedením. Toto opakujte při druhé značce a naverbování dvou vrahů úkol končí.

Nyní můžete verbovat vrahů, posílat je na mise, trénovat / vylepšovat (prostřednictvím holubníků a obsazených věží Borgii) a dělat i výzvy cechu vrahů, tedy vaší. Také je máte k dispozici a můžete je vyslat zabít cíl, který máte právě zaměřen.

Sériový vrah
(Plná synchronizace: Použijte na porážku cíle svých vrahů)
Malfatti zabil jednu kurtizánu, třeba ji pomstít. Abyste ho našli, jděte směrem, který vám ukazují kurtizány, takže prostě jen následujte modré body na mapce a jděte podle nich. Po pár bodech se dostanete k vašemu cíli, který se dá na útěk. Rozjeďte se za ním. Můžete ho zabít sami, ale pro plnou synchronizaci použijte svých vrahů. Stačí se dostatečně přiblížit k cíli, abyste ho měli označen a tehdy povolejte vrahů (klávesa "T") a ti jej zabijí.

Lidský náklad
(Plná synchronizace: Použijte na porážku cíle svých vrahů)
Zajděte za plačícím chlapcem a zjistíte, že otrokáři chtějí odvézt jeho i jeho matku. Váš další cíl je Silvestra Sabatini, ale nejprve musíte otrokáře najít. Zajděte k mostu, kde je označena oblast a použijte orlí zrak, abyste ho našli. Bude se vám jevit jako zlatá postava. Když ho zaměříte, můžete zrak vypnout a sledujte ho. Nesmíte být příliš blízko, aby vás neodhalil. Občas se otočí a rozhlíží se, tak splyňte s davem, abyste byli nenápadní. Když opustí město, tak se rozběhne k ruinám. Sledujte ho, až k jeho mužům, kde si bude povídat se ženou. Můžete jej napadnout sami, ale kvůli plné synchronizaci použijte svých vrahů, kteří ho zabijí. Po boji se na vás vrhnou ještě jeho muži. Poté co je zabijete, mise končí.

Nečekaná návštěva
Zajděte do počátečního bodu další úkoly. Někdo na vás volá, tak jděte za hlasem a pod schody aktivujte krabici. Je to váš starý přítel, Leonardo Da Vinci. Je zpět a je ochoten vám pomoci a vyrobit pro vás nově staré hračky, ale musíte mu zaplatit za materiál použitý k jejich výrobě. Také vám řekne, že ho Borgiové přinutili pro ně pracovat a vyrobil jim válečné stroje. Sedněte si na lavičku a kupte od něj něco. Na výběr má druhou skrytou čepel, abyste mohli zabít dvou nepřátel najednou, lezeckou rukavici (způsobuje větší poškození při bojování pěstmi a umožňuje výskok ve výskoku) a otrávené šipky do kuše. Na začátek doporučuji čepel , ale s penězi byste neměli mít problém na cokoliv.

Válečné plány
(Plná synchronizace: Pošlete žoldnéřů do boje)
Máte dostat plány na bojové stroje, které sestrojil Leonardo. Pokud chcete splnit i bonus, tak si najměte skupinu žoldáků, měla by se objevit při cestě, jak půjdete nahoru k cíli. V označené oblasti použijte orlí zrak, abyste identifikovali správce. Pro bonus pošlete žoldnéřů do boje s jednou ze dvou skupin vojáků. Pomozte jim všech zabít. Zabijte hlavně správce a získáte od něj plány, které měl u sebe. Tím je úkol splněn. Získali jste i polohu válečného stroje.

Větší palebná síla
(Plná synchronizace: Nezabil nikoho, dokud nezničíte plány stroje)
Nyní třeba zničit stroj. Misi aktivujete u městské brány a přesouváte se na kopec Colli Albany, kde stroj je. Seskočte do sena. Vylezte, přejeďte vozík, za budovu doleva a tam vylezte na dřevěnou plošinu na budově. Vylezte na střechu. Naproti jsou dvě věžičky. Na levé je jeřáb, napravo je hlídač. Proskákejte k té nalevo a pozor na hlídače, ať vás nevidí. Na věži se schovejte za sudy. Před vámi (směrem na sever) vidíte terasu za budovou, po které občas chodí hlídač. Vždy chodí z dolní části nahoru. Když tedy půjde, skočte z věže na zeď před vámi a na terasu a přejděte za strážcem na konec terasy. Když sejde schodů, seskočte za zeď. Vedle vás je dvůr, který je na mapě žlutou oblastí, tam jsou plány. Hlídá tam jeden surovec, tak pozor na něj, když budete skákat dolů ze schodů, aby vás neviděl. Chodí v kruhu kolem krabic uprostřed, tak si počkejte, když půjde směrem od vás, skočte dolů, schovejte se za krabice. Když přejde zase o kus dál, tak jen jděte k plánům, které visí na stěně, a spalte je.

Nyní už můžete zabíjet, ale pořád vás nesmí odhalit. Můžete zabít surovci, který už nechodí kolem, ale stojí na místě. Vylezte na stříšku, pod kterou byly plány (vyběhněte nahoru po sousední stěně a skočte do boku, abyste se stříšky zachytily, nebo tam doskočte z krabic uprostřed). Z ní vylezte na střechu nad ní. Zbraň je na dvoře pod vámi a hlídají ji čtyři strážci. Použijte kuš a zabijte je, na střeše zůstanete ukrytý. Můžete zabít všech čtyř, nebo dvou a dvou dvěma čepelemi, pokud budou u sebe. Pak aktivujte sudy se střelným prachem. Dejte se na útěk ke schodům a nahoru po nich, abyste se vzdálili z místa výbuchu.

Když dojde k výbuchu, bude vůz zničen, ale zjistíte, že je tu ještě jeden a s ním se pokoušejí utéct. Teleportuje se na koně a můžete začít vůz pronásledovat. Pronásledujte je, po dvou rozcestích, kde pojedete vpravo a pak vlevo je ve scénce dostihne a získáte vůz. Teď jste si úkoly vyměnili, vy utíkáte s vozem a další pronásledují vás. Utíkejte a údery vozů do jezdců vedle vás je můžete shazovat. Po chvíli přepnete na "autopilota" a chopíte se děla. Začněte střílet po jezdcích, kteří vás pronásledují a střílejí po vás. Chvíli se takto držte. Pak půjdete přes nějakou vesničku, tak si můžete pomoci střelbou do sudů se střelným prachem a dostat tak jezdců v jejich blízkosti i vojáků na střechách, kteří se strategicky umístili k sudům. Sledujte si i zdraví, aby vás nedostali jejich zásahy, můžete si jej doplnit normální léky, nemáte tu žádnou výdrž vozu. Když opustíte vesničku, ještě chvíli likvidujte další jezdce, až v scénce Ezio nezničí vůz.

Plán
Vraťte se do své skrýše a tam se rozhodnete s vašimi spojenci co dál. Třeba odříznout Borgiovce od peněz a Claudia má stopu na bankéře, muže který je financuje. Po rozhovoru vyjděte ven z budovy a rozloučíte se s Kateřinou, která odchází pokusit se získat zpět Forli.

Assassins Creed BrotherHood návod část 2.

28. dubna 2011 v 13:47 | WithinBlog |  Herní Návod
Sekvence 3: Bojovník, Milovník a Zloděj

Na mizině
(Plná synchronizace: Zabijte pouze kapitána Borgii)
Vydejte se získat za spojence žoldnéřů. Vstupte do budovy, kde žije Bartolomeo d'Alviano. Představí vám i svoji manželku Pantasileu Baglioni. Říká sice, že boj proti francouzům jde dobře, ale když vyběhne řešit venku roztržku, jeho žena vám řekne, že je to těžké, bojovat i proti Francouzům, i proti Borgiovým lidem. Pomůžete mu tak, že zabijete kapitána Borgii, který posílá neustále útoky na kasárnu. Když vyjdete ven, Bartolemeovi muži bojují s Borgiovými a kapitán Battista Borgia se dává na útěk. Vyrazte za ním sprintem a skočte po něm se skrytou čepelí. Dostanete ho tak rychle a snadno.
Ještě třeba zničit jeho věž, která zajišťuje Borgii vliv v oblasti kasáren. Věž je blízko vás, na ostrůvku. Cesta vede přes několik vojáků. To není problém, jen pokud chcete splnit i bonusovou úlohu v tom případě nesmíte totiž zabít nikoho jiného. Jednoduché, skočte do vody a ze zadní strany pevnosti se dá vylézt na ostrůvek, na hradbu. Nyní už přímo nahoru na věž, kterou podpalte a zničte.
Po zničení věže se vraťte za Bartolomeem. Nechá vám na starosti renovaci kasáren. Jděte za architektem, který zde čeká, a řekněte mu, ať kasárna zrenovuje.

Po této úloze získáte přístup k vedlejším misím vražd přes poštovné holubům, jak vám řekne Pantasilea. V kasárnách máte také k dispozici souboje a ve vstupní místnosti je seznam výzev pro vyšší pozici u žoldáků.

Vyjednávání s vysokými sázkami
(Plná synchronizace: Nesmíte plavat ve vodě)
Vydejte se získat za spojence kurtizánami. Vstupte do bordelu "Růže v rozkvětu". Doběhne jedna kurtizána s tím, že je unesli, ji pustili, ale za madam chtějí výkupné. Musíte se o to postarat. Potřebujete na výkupné 2500 florin. Pokud je ještě nemáte, tak začněte krást. Je to zdlouhavější, ale jednoduché, jen choďte (a přidržujete mezerník) a okrádáte kolemjdoucích. Nebo najděte poklady.
Když máte peníze, vyrazte na místo předání výkupného. V scénce jim sice předáte peníze, ale Solari (vedoucí bordelu) i tak zabijí a napadnou i vás. Pozabíjejte je.
Pak se vraťte zpět do bordelu. Na zadní terase si promluvte s kurtizánami. Objeví se zde i vaše matka a Claudia. Když řeknete ženám, že madam je mrtvá, bojí se, že budou muset bordel zavřít, ale vaše sestra Claudia s matkou ho převezmou, navzdory vašim protestům. Poté budete muset bordel zrenovovat, takže běžte před hlavní vchod. Architekt je přímo tam.


Dvojitý agent
(Plná synchronizace: Nesmíte být odhalen)
Už jen najmout zlodějů. Zajděte k cechu zlodějů. Tam se s vámi setká La Volpe. Nechce s vámi pracovat, protože je přesvědčen, že Machiavelli je zrádce. Abyste vyvrátily jeho pochyby, jděte jej sledovat na setkání.
Zajděte na místo setkání, kde čeká La Volpe. Uvidíte, jak proběhne Machiavelliho setkání. Pak doběhne pár zlodějů a zaútočí na Borgiových muže, kteří zde zůstali. Nevyšlo to dobře, objevili se lučištníci a pálí na Claudia (jeden ze zlodějů). Máte ho zachránit, tak pozabíjejte střelce. Můžete použít pistoli a vrhací nože, ale nezabijí to tak rychle, takže klidně můžete použít i zbraně nablízku.
Po boji musíte odvést Claudia za Volpem. Claudio je zraněný, tak nemůže utíkat a bojí se, takže musíte projít nenápadně městem. Pokud chcete splnit bonusový úkol, tak nesmíte být vůbec odhalen, proto postupujte opatrně, využívejte davy lidí pro splynutí. Splyňte s davem, který je nejblíže u stráži a počkejte si, až přijde skupinka lidí, kteří se zase obrátí a vrátí se zpět od kud přišli. Do této skupinky vklouzněte. Pak Claudia dostaňte k Volpimu, který je nedaleko.
Když ho odvedete, musíte se ještě zbavit hledanosti. Toto již znáte z předchozích dílů. Můžete buď strhávat plakáty s vaší podobiznou, nebo podplatit Herold, nebo zabíjet svědky. Každá z těchto možností má vlastní ikonku na mapě, takže se rozhodněte, co uděláte a proveďte to. Ani teď se nenechte odhalit stráží.
Pak se vraťte za Volpem do jeho sídla. Poděkuje vám za pomoc a přislíbí vám pomoc zlodějů. Nakonec ještě zajděte za architektem a nechte zrenovovat sídlo zlodějů.

Kolektivní špionáž
Nakonec jděte k poslední značce mise, která je na vašem úkrytu. Vejděte dovnitř a setkáte se s Machiavelli, který vám oznámí, že má kontakt na jména některých templářských agentů, kterých můžete zabít. Takže záhada jeho setkání je vyřešena. La Volpe, Claudia a Bartolomeo vám sdělí, co zjistili o Kateřině Sforza, jablku a poloze Borgiovců. Po scénce si už jen promluvte s architektem ve vaší skrýši.

Assassins Creed BrotherHood návod část 1.

27. dubna 2011 v 18:37 | WithinBlog |  Herní Návod


Sekvence 1: Konečně Mír

Začínáte tam, kde jste skončily ve druhém díle. Jste Ezio, který potom, co mu zabili otce i bratra prošel dlouhou cestu vražd, aby se pomstil Borgiovi. Ať už z těch všech vražd, nebo z vyčerpání měl Ezio na konci dvoj menší nervový kolaps a nechal Rodriga Borgiu utéct. Nacházíte s v chrámu, v kterém jste skončili na konci druhého dílu.

Masový exodus
Začátek máte jen na zorientování se. V jámě musíte použít orlí zrak (E) a uvidíte vyznačené výčnělky, po kterých máte vylézt nahoru. Jakmile se vyšplháte až nahoru potkáte strýce Maria. Následujte ho chodbou, která vás zavede do velké síně plné kněží a utíkejte ven z budovy(odstrkujte je klávesou "Shift"). Tam vás napadne pár strážců, tak si procvičte boj a zabijte je. Běžte za Mariem do ulic a následujte ho. Musíte vylézt na věž, tak alespoň si zopakujete lezení po střechách, římskách a trámech. Až se dostanete na vrchol věže, Mario vám něco řekne a poté z věže skočte.

Návrat domov
Přesouváte se do Monteriggionu, vašeho sídla, které jste v minulém díle získali od Maria a spravovali jste ho. Jste na koních na kousek od hlavní brány města. Zajeďte s Mariem do města, až ke schodům pod vaším domem. Na schodech vás přivítá Claudia, vaše sestra. Ta vám řekne, že na vás čeká Kateřina Sforza.

R&R
No máte tu tri zajímavé body, tak je prozkoumejte. Na nádvoří za krejčířem je žena, která nezvládne přenést krabici s květinami. Vezmete krabici "Shift" a následujte ženu před váš dom, do kterého vás zatím odmítají pustit.

Jízda na koni
Přeď vstupnou bránou do města oslovte muže, který má strach z hněvu vašeho strýčka, protože mu utekl Mariuv oblíbený kůň. Nabídněte mu pomoc. Jen proste utíkejte za koněm, jakmile se k němu dostanete co možná nejblíže, zmáčkněte klávesu "Shift" , tím na koně naskočíte. Poté jej vrať zpět muži u stájí.

Střelba na terč
Vylezte na hradby nad vstupní bránu a oslovte žoldnéře u děla. Děla nejsou správně namontované, proto nejsou zprovoznit. Musíte najít technika, který je stavěl. Běžte do leva, přeběhněte pár hradeb a ve druhé věži najdete spícího technika. Vzbuďte ho a vraťte se s ním k dělům. Opraví je a vy je můžete hned zkusit. Stačí, když sestřelíte pět cílů.


Setkání
Konečně už můžete vstoupit do domu Hned jakmile vstoupíte do domu na vás v předsálí čeká Kateřina Sforza, která vás zavede za matkou, sestrou, Machiavellim a Marem. Nikdo z nich není dvakrát šťastný, že jste nechali Borgiu žít. Po setkání vyběhněte po schodech a dejte se do leva a na konci chodby je váš pokoj, kde si užijete noc v společnosti Kateřiny Sforzy.


Zesměšnění
Vyruší vás útok na město. Byly jste donuceni narychlo vyrazit, nemáte žádnou výbavu,brnění ani zbraně, kromě meče a pistole. Kateřina odchází za svými muži, Mario vám poví, že máte jít k dělům aby jste zdrželi Borigiovy muže, zatím co on povede přímý útok. U svého domu nasedněte na koně a jeďte k hradbám s dělem. Hra vás bude navádět sama. Poté z koně spadnete a musíte se vyšplhat na horu po římsách. Když odstřelí kousek hradeb musíte vyskočit nahoru a vylézt. Poté se vydejte do leva. Jakmile se dostanete k dělům musíte ničit děla, která jsou za hradbami . Jakmile lidé z města utečou do bezpečí musíte zabít vojáky, kteří pronikly na hradby. Hned co zabijete posledního vojáka vás přeruší scénka. Cesare Borgia oblehl město, má jablko (úlomek ráje), poté zabije Maria. Chvíli na to vás někdo střelí do ramena a vy padáte do na zem.

Nouzový východ
Po pádě vás proberou žoldnéři . Jste ranění, ale tito muži zůstávají s vámi. Ke konci scénky na vás přijdou vojáci. Po skončení se společně se žoldnéři probijte uličkou až ke schodům, nebo jestli chcete můžete boj nechat na žoldnéřích a vy utíkejte po schodech nahoru. Nepřátelé chtějí zabít Claudii, ale ta se brání. Jakmile bude Claudie volná, utíkejte za ní. Narazíte boje mezi Borgiovými vojáky a žoldnéři. Někteří s vámi pobijí. Stále utíkejte za Claudii, která vás odvede do Mariovi pracovny. Zde jsou dva žoldnéři, kteří hlídají mohutné dřevěné dveře. Poté co skončí scénka utíkejte po schodech dolů. Dostanete se do síně assassínu. Když vstoupíte na bode kde máte rozjede se scénka, tím tato sekvence končí.


Současnost: Monteriggioni


Desmond, Lucy, Shaun a Rebecca, váš malý tým rebelů na útěku dorazí do Monteriggiono v současnosti. Musíte se dostat do svatyně, ale Desmond si všimne ducha Ezia. Sledujte ho, dostanete se až na trám ze kterého musíte skočit dolů do sena.
Jakmile za vámi sleze i Lucy vydejte se do jeskyně. Běžte stále rovně, cestou potkáte duchy. Dorazíte k plošince s pákou zatáhněte za ní. Pod bránou se protáhne jenom Lucy. Vy musíte vylezte nahoru na stenu . Tam pokračujte běžte stále dál, zde se neztratíte, pak po pár trámech přeskáčete vpřed pak skočte na tyčku a seskočte. Běžte rovnou za nosem, za chvíli narazíte na Lucy. Přeběhněte spolu na konec chodby, vylezte nahoru, a běžte dál, vylezte k páce, aby jste se spolu vyšvihli nahoru. Přeskákejte po trámech, a poté běžte vpravo, zde na vás čekají opět trámy, přeskákejte na druhou stranu místnosti a aktivujte páku aby jste se dostaly výše. Utíkejte chodbou v před, na konci je žebřík, slezte po něm. Dole přeskákejte po trámech, skočte na stěnu a slezte po ní dolů Dole je brána, otevřete ji. Lucy se pod ní dostane dál, ale vy zase musíte jí jinudy. Skočte na bednu a vylezte po stěně nahoru. Jakmile se dostanete nahoru, přeskákejte na druhou stranu. Tam běžte vlevo, po chvíli narazíte na páčku, podržte "Shift". Spustí se plošinka, po které Lucy přeskáče na druhou stranu, abyste se mohl dostat za ní. Hned když se tam Lucy dostane skočte do vody a plavte ke spadlému mostu a vylezte po něm nahoru. Nalevo od Lucy jsou prkna, vylezte po nich nahoru, přeručkujte to na druhou stranu. Když se dostanete na konec, pusťte se. Spusťte se, podržte páku a umožníte tak Lucy, aby se k vám dostala k vám. Přeskočte na poslední plošinu, v rohu aktivujte páku a vyšvihnete se nahoru.

Přejděte chodbou, po dvou plošinkách přeskákejte vpřed. Stoupněte si na značku, přehoďte Lucy na durhou stranu, aby vám spustila trám, po kterém přeskočíte na druhou stranu. Pokračujte vpřed, vedle schodů je díra, běžte dovnitř. Sejděte dolů po žebříku, přejděte chodbou, přeskákejte přes vodu. Skočte na trám naproti, přeručkujte doleva, vylezte nahoru a pak po trámech směrem vpravo pak skočte na plošinu k páce, kterou aktivujte a umožníte tak Lucy dostat se k vám. Poté se vraťte zpět po trámech a společně s Lucy vyběhnete nahoru po schodech. Pak společně opět spusťte s Lucy trám, aby jste mohli přeskočit za ní. Slezte dolů po žebříku, přeskákejte po plošinách až na plošinu u stěny, vylezte nahoru na plošinu nad vámi, skočte na krabice a vyšplhejte po trámech na horu. Pak , přeručkujte doprava a po dalších trámech vylezte nahoru. Tam aktivujte páku, aby se dostala Lucy k vám. Opět společně vysuňte s Lucy trám, po kterém přeskočíte za Lucy. Už jen utíkejte v před a dostanete se do svatyně.

Vyběhnete po schodech nahoru a otevřete dveře Shaunovi a Rebecce. U dveří použité orlí zrak (E) a uvidíte na stěně šestici čísel. Rozložíte si tu věci a Animus a tadá vaše nová základna . Ještě vám chybí dostatek proudu. Utíkejte za Shaunom nahoru, poví vám, že máte na rozvodné skříně umístit nějakou hračku od Rebeccy. Jedna skřínka je hned u dveří (ta co tak svítí), kterými jste vyšli. Použité orlí zrak (E) a zmáčkněte "Shift". S orlím pohledem najděte ostatní tři. Druhá rozvodová skřínka je na budově hned naproti hlavním schodům k vile. Odsuď běžte hlavní cestou k červenému autu, poté běžte doleva k fontáne (kde jste pomáhali jako Ezio žene nést květiny) a hned na stěně nalevo (u motorky) třetí rozvodná skříňka. Poslední je na opačné straně. Běžte hlavní bránu města,vedle hradeb, kde býval nevěstinec. Tam vyjděte po schodech nahoru, u kterého je značka zákaz stání a nad schody je poslední rozvodová skřínka.
Potom se automaticky vrátíte do svatyně. Můžete si pokecat se Shaunem, Rebeccou Lucy, stejně se nic nového nedozvíte. Pak aktivujte Animus.

Sekvence 2: Zběsilost Tygr

Jako nový ...
(Plná synchronizace: Nesmíte klesnout pod jeden bod zdraví)
Probíráte se v Římě, kam vás neznámý muž dopravil a postarala se o vás místní žena. Řekne vám, že se máte setkat s Machiavellim. Nejprve musíte vyhledat doktora, aby vás dal do pořádku. Je to nutné, protože dokud jste takto zraněný, nemůžete běhat, skákat ani lézt po budovách. Jen sejděte dolů ze schodů a jděte doprava, doktor je kousek od vás. Kupte si medicínu a hned ji použijte.
Jakmile budete zdraví vylezte na kostel úplně nahoru, abyste jste zahlédli, kde se máte setkat s Machiavellim. Po skončení ukázky skočte do sena pod vámi.
Ze sena uslyšíte skupinu vojáků, jak se chystají někoho napadnout jménem Borgia. Sledujte je, jenom dávejte pozor, ať vás nezahlédnou, proto se schovávejte do skupinek lidí. Sledujte je až na místo, kde napadnou svou oběť. Zaútočte na ně. Pak oslovte muže, kterého jste zachránili.

Skvěle provedené
(Plná synchronizace: Cíl musíte zabít skrytou čepelí)
U šibenice klečí muž, promluvte si s ním. Řekne vám že je za to zodpovědný Il Carnefice a právě toho máte zabít. Vylezte na budovu za šibenicí. Na konci střechy skočte na dům naproti. Jeden dům navazuje na kopec, tak na něj vylezte. Na kopci je sídlo Il Carnefice. Vylezte na střechu budovy, Il Carnefice je na dvoře se svými vojáky. Jednoduše si ho zaměřte a zabijte ho výskokem se skrytou čepelí. Pak můžete bojovat s ostatními jeho vojáky, nebo rovnou utéct.

Nový člověk ve městě
(Plná synchronizace: Zabijte kapitána Borgii tak, že ho shodíte do lešení)
Po odběhnutí na jednu vraždu se vydejte k mauzoleu, kde na vás čeká Machiavelli. Projděte se s ním po městě. Před kovářskou dílnou vám dá 1200 florin a řekne, abyste si dokoupili výbavu, pokud chcete ve městě přežít. Kupte si Římské nárameníky a Stilleto (nic jiného se i tak zatím nedá).
Následujte Machiavelliho až k první zakázané oblasti, kde vás vojáci hned napadnou, jakmile vás spatří. Vloupejte se tedy do oblasti a začněte likvidovat vojáky. Vaším cílem je zabít kapitána Borgii této věže. Pokud chcete splnit 100% synchronizaci této části sekvence, musíte kapitána zabít tak, že ho shodíte do lešení, která je na nádvoří při schodech. V tom případě zabijte nejprve ostatních vojáků, pak trochu dobijte kapitána a nakonec ho chyťte během boje a strčte do lešení, které na něj spadne a zabije ho. Nezapomeňte těla kapitánů vždy prohledávat, mají u sebe vždy dost hodně peněz.
Když je kapitán mrtvý, vraťte se za Machiavelli. Řekne vám, že zabití pár vojáků vám ještě náklonnost lidí nezíská. Rozhodnete se, že je třeba dát lidem signál a to tak, že podpálil věž Borgii. Jen vylezte na vrchol věže v oblasti, kde jste právě vyzabíjali vojáky a nahoře ji podpalte. Uvidíte výbuch a vrátíte se za Machiavellim.

Snadno přišlo, snadno odešlo
(Plná synchronizace: Neztraťte nic ze života)
Zrenovujte stáj, před kterou stojí Machiavelli. Tato renovace je zdarma, takže do toho. Pak naskočte na koně a odprovoďte Machiavelli ho do Campidoglio. Cestou vás při rozhovoru okrade zloděj o 100 florin. Sesedněte s koně a sprintujte za zlodějem a když budete blízko při něm, tak po něm skočte "Shift" a získáte své peníze zpět.

Kdo nese dopis?
(Plná synchronizace: Dostihněte kurýra Borgii do jedné minuty)
Zajděte za Machiavellim. Chce se setkat se svým kontaktem, tak s ním vyrazte směrem ke koloseu. Tam uvidíte, jak tři vojáci dostali jeho kontakt, tak mu pomozte a všechny tří zabijte. Dopis, který Machiavelli chtěl, má posel a vy ho máte chytit. Rozběhněte se za ním a chyťte ho (jako zloděje dříve, sprint jak u něj budete blíž zmáčkněte "shift").

Crepi Il Lupo
(Plná synchronizace: Dostihněte kurýra Borgii do jedné minuty)
Zajděte do ruin, kde máte odevzdat dopis Machiavelliho. Tam vás přepadne 13 nepřátel, které musíte pozabíjet.

Nerů síně
(Plná synchronizace: Dokončete vzpomínku do 8 minut)
Jděte na označené místo a vstupte do kanálu. Dostanete se do Nerovy síně. Vyskočte na zbytek sloupu před vámi a na puklině v sloupu nad ním. Přeručkuj doleva a skočte vzad na zlomený sloup vedle. Z něho skočte na sloup naproti němu, při plošině u zdi. Zachytíte se na něm a přeručkuj za pomocí puklin vylezte nahoru. Skočte na zadní část balkonu (napravo, když jste zády ke sloupům, z nichž jste doskočili) a aktivujte páku, kterou začnete napouštět vodu z jedné sochy. Proběhněte a přeskočte na opačnou stranu balkonu a tam zatáhněte druhou páku. Zde skočte přes trám na plošinu nad dveřmi a přes druhý trám na balkon na druhé straně síně. Zde aktivujte třetí páku. Velká část balkonu před vámi chybí, tak skočte na zlomený sloup před vámi a z něj na stěnu, v níž jsou pukliny. Po nich přeručkuj do rohu na opačnou stranu balkonu, kde aktivujte čtvrtou páku. Napuštěná voda prorazí podlahu. Seskočte na zem a skočte do vzniklé díry šipku a dopadnete dolů do vody.
Vylezte z vody a proběhněte chodbou doprava až k zavřené bráně. Před ní vylezte na ozdobný sloup uprostřed chodby, skočte na římsu na stěně nalevo a po římsách přeručkuj až do místnosti za zavřenou branou. Tam se nepouštějte dolů a stále ručkujte doprava dokud nebudete zády k římse na stěně naproti vám. Skočte na ni a přeručkuj doprava na trám. Skočte z něj na lustr a zhoupněte se za druhou zavřenou bránu pod vámi.
Doběhněte k dalšímu ozdobnému sloupu, vylezte na něj, skočte na trám před vámi, z něj na menší nad zavřenou bránou a z něho na lustr za touto branou. Zhoupněte se doleva na malý trám, z něj skočte na druhý sousední trám a z něj na lustr, kterým se opět zhoupněte za zavřenou bránu pod vámi. Zatáhněte páku při zavřených dveřích a otevřete je.

Vejdete do další velké haly. Vylezte na ruinu sloupu hned při vás a z něj na rozpadlý sloup u zdi, nejvýš, jak se dá. Odtud skočte vzad na hlavu sochy. Poté z ní skočte na sloup s puklinami. Pak ručkujte doprava, až úplně nakonec. Pak na ruku sochy, která nemá hlavu. Přeběhněte na duhou roku a skočte na stěnu naproti. Přeručkuj doleva na trám (případně doskočte rovnou něj), zhoupněte se po tyči a dopadni dolů na dlažbu. Naproti vám vylezte na zbořen sloup, z něj na sochu hned vedle něho, které chybí vrchní část těla a ze sochy skočte na sloup vedle ní. Ze sloupu skočte na stěně naproti vám. Pak přeručkuj doprava na terasu a vylezte na ni. Po pár rozvalinách vyskočte vpřed až na římsu před vámi. Po ní ručkujte doprava Jak budete nad branou, skočte vzad na stěnu naproti na druhé straně brány. Tam ručkujte doleva, až na konec. Z konce římsy skočte vzad na tyč, po které se zhoupněte do místnosti pod vámi. Po ruinách proskákejte až na zavřenou bránu, kterou přelezte. Poté s brány skočte.

Uvidíte další scénku s nepřáteli. Po scénce jděte doleva a u čtvrtých zavřených dveřích vyskočte po kamenném bloku na díru ve zdi nad branou. Skočte do místnosti pod vámi, proběhněte chodbou doprava a vylezte na ozdobný sloup uprostřed chodby na konci, před zavřenou bránou. Z něho skočte napravo na římsu, po římsách přeručkujte doleva na konec, skočte vzad na pár říms na opačné stěně a po nich zas ručkujte doprava, čímž se dostanete za zavřenou bránu. Za ní ručkujte pořád dál doprava a na konci vylezte nahoru po dvou železných kruzích. Z nich skočte vzad na kus plošiny u centrálním sloupu haly.
Vylezte na římsu nad vámi, přeručkuj doleva a z konce skočte vzad a přes tyč se přehupnete nad dveře. Za nimi se dostanete do haly s ohništěm, kterou jste viděli v scénce. Vylezte po oltáři (či stolci) naproti ohništi na římsu nad ním. Přeručkuj doleva na trám nad kostlivcem. Z trámu skočte na sousední trám, vylezte po kovovém kruhu nad ním na trám nad vámi. Po tyči se zhoupněte na sousední trám a z něj skočte na poslední trám vedle. Z něho skočte na sloup za vámi. Z kamenného trámu na sloupu skočte na balkon napravo. Z balkonu přeskočte po trámu na rozpadající se sloup, ze kterého část po vašem doskoku odpadne. Po římse nad vámi ručkujte doleva na trám a z něj se zhoupněte po tyči na další balkon. Přes trám skočte na poslední balkon.
Otočte se a skočte na sloup za vámi a po dalších dvou sloupech dál. Jsou to sloupy uprostřed haly, kolem ohniska a jen odsud jste se dostali nad ně. Třetí sloup spadne a dostane vás na čtvrtý. Ze čtvrtého skočte na stěnu naproti, je tam římsa u obrazu dvou postav. Vylezte po římsách až nahoru nad obraz a tam doprava na trám vedle vás. Z trám skočte nahoru na nehořícím misku a na trám nad ní. Po dvou tyčích se zhoupněte doleva a jste na balkoně, z něhož v scénce shodil nepřítel jednoho ze svých. Tam si vezměte z truhlička v místnosti Svitek Romula. Poberte si poklady a vyjděte po žebříku pryč.

Římské podsvětí
U východu z podzemí vás čeká Machiavelli. Následujte ho k tunelu. Řekne vám, že tunely se používají pro rychlý a bezpečný přesun, byť mnohé jsou momentálně nepoužitelné. Vejděte do tunelu za ním a zvolte trasu do úkrytu na ostrově Tibera (pokud jste již nechali opravit nějaké tunely, máte přístupné i ty, dosud se cestovat nedalo). Zde je váš nový úkryt. Daroval vám ho váš spojenec.

Tarja plánuje rodinu a stěhování do Španělska

27. dubna 2011 v 18:17 | WithinBlog |  Ostatní

Tarja plánuje rodinu a stěhování do Španělska


V posledním rozhovoru se Tarja vyjádřila, že by už ráda měla děti: "Nastal ten pravý čas, abychom s Marcelem vytvořili rodinu, protože máme úžasné manželství a on je ten pravý muž. Doufám, že se tak stane velmi brzy, dítě budeme vychovávat v Barceloně, kde jsme si vybudovali bydlení ve finském stylu se saunou. Před týdnem jsem navštívila otce v Kitee, který slavil 70. narozeniny." V létě se Tarja zaměří na vystupování na letních festivalech a bude se věnovat skládání. Které započala v Itálii.

Rozhovor pro Iltalehti s Tarjou Turunena Jyrkim 69

27. dubna 2011 v 18:08 | WithinBlog |  Rozhovory

Rozhovor pro Iltalehti s Tarjou a Jyrkim


Reportérka: Nazpívali jste spolu duet. Už jste někdy dřív na něčem společně pracovali?

Tarja: Ne, nikdy předtím. Toto bylo poprvé a bylo to nádherné. Hlavně že to bylo pro dobrou věc. Nádherná píseň ... je to píseň s mého posledního alba, jmenuje se "Underneath". Tato píseň brzy vyjde jako můj nový singl.

Jyrki: Ano, nazpívaly jsem to pro UNICEF, jde jí stáhnout na internetu. Píseň vyšla, ale dnes bude mít světovou premiéru v programu "Idols given back".

Tarja: Ano v rámci dobrých činů.

Reportérka: oba dva jste známí umělci, řekněte mi, co jeden na druhém obdivujete?

Jyrki: Rád bych začal, protože Tarja je jedna z nejlepších zpěvaček a samozřejmě tento duet je pro mě neuvěřitelný, a byla to ohromný výzva. Je nádherné slyšet, jak naše hlasy spolu zní. Kdysi dávno jsem dělal předskokana Nightwish a bylo to ohromující vidět, jak reagovali lidé ve stationu. Pokud to tak můžu říct, Tarju, jako zpěvačku velmi respektuji.
Tarja: To samé si myslím i já. Jyrkiho jsem vždycky respektovala, protože si našel svůj vlastní styl a je velmi dobrým lídrem kapely. Také však proto, že už mnoho let pracuje pro UNICEF. Velmi si vážím toho, co dělá pro charitu, protože takových lidí už dnes moc není.

Jyrki: Ano

Tarja: Myslím že je dokonalé zpívat s takový gentlemanem, který má tak hluboký hlas.

Jyriki: Tarja zpívá jako ptáček, který létá vysoko. A já se její hlas pokouším tím svým trochu snížit.

Tarja: Ano, je to ohromující kontrast.

Reportérka: Dobře.Rozhovor ve Finštině:

Tarja Turunen Diskografie

25. dubna 2011 v 13:07 | WithinBlog

What Lies Beneath (2010)CD 1
1. Anteroom of Death
2. Until My Last Breath
3. I Feel Immortal
4. In For A Kill
5. Underneath
6. Little Lies
7. Rivers of Lust
8. Dark Star
9. Falling Awake
10. The Archive of Lost Dreams
11. Crimson Deep

Bonusové CD


We Are
Naiad
Still of the Night
Montanas de SilencioHodnocení: 9/10
Pokud někdy budete mít chuť poslechnout si kombinaci dvou nejčistších a nejupřímnějších hudebních žánrů, sáhněte po albu "What Lies Beneath". Když tak učiníte a tuto nahrávku si pustíte, můžu vám, jakožto milovníkům metalu a vážné hudby, zaručit neopakovatelný požitek. Novinka naší ledové královny je plná neuvěřitelně kouzelných písní, z nichž vám bude běhat mráz po zádech.

My Winter Storm (2007)


1. Ite, Missa Est
2. I Walk Alone
3. Lost Northern Star
4. Seeking For The Reign
5. The Reign
6. The Escape Of The Doll
7. My Little Phoenix
8. Die Alive
9. Boy and the Ghost
10. Sing for me
11. Oasis
12. Poison
13. Our Great Divide
14. Sunset
15. Damned and Divine
16. Minor Heaven
17. Ciaran's Well
18. Calling Grace
Hodnocení 5/10
První sólové album metalové královny Tarji Turunen po jejím odchodu z Nightwish je zvukově perfektní, aranžérsky a skladatelsky profesionální, ale jde o proti druhému metalovému albu "What Lies Beneath" vidět, že se zde Tarja moc nepodílela na skládání hudby.

Henkäys Ikuisuudesta (2006)

Čistě operní a klasické skladby1. Kuin Henkays Ikuisuutta
2. You Would Have Loved This
3. Happy New Year
5. Happy Christmas (War is Over)
6. Varpunen Jouluaamuna
7. Ave Maria
8. The Eyes Of A Child
9. Mökit Nukkuu Lumiset
10. Jo Joutuu Ilta
11. Marian Poika
12. Magnificat: Quia Respexit
13. Walking In The Air
14. Jouluyö, Juhlayö