.

Assassins Creed BrotherHood návod část 6.

29. dubna 2011 v 17:15 | WithinBlog |  Herní Návod
Sekvence 8: Borgiovci

Requiem
(Plná synchronizace: Nesmíte být odhalen)
Zabijte strážce na dvoře. Vylezte po žebříku na plošinu pod hradbou, počkejte si na hlídače, skočte na něj a zabijte ho. Na pravé straně hradby je další hlídač. Zabijte ho a vylezte tam na dělící věž. Na ní máte kontrolní bod.
Po této hradbě jděte rovnou přes bránu k senu jeden voják. Schovejte se v seně, a když půjde kolem, zabijte ho. Na střeše nalevo bude hlídač, tak ho zastřelte. Na konci hradby je další, toho můžete snadno vyřadit čepelí. Zde zahněte doleva a přejděte vnitřkem spojovací věže na sousední hradbu, kde je další hlídač. Buď doběhněte s čepelí, nebo ho prostě zastřelte.
Zde chybí část mříží, takže nemusíte jít na konec hradby k čtveřici vojáků. Zde přelezte, zachyťte se okraje hradby a ručkujte doleva pod mříže. Musíte se dostat ke dveřím za vámi, ale schody jsou z větší části obehnány mřížemi, takže ručkujte, dokud nebudete před schody, kde již mříže nejsou. Pod vámi by měly být tři trámy, tak se na jeden z nich spusťte a skočte z něj na schodiště. Vyběhněte po schodech a odemkněte si dveře klíčem od Pietra.

U zavřených dveří vyběhněte po krabicích na římsu na stěně. Ručkujte po ní dokola až na tyč. Po ní se zhoupněte na trám. Z něho vylezte na římsu nad vámi a ručkujte po ní doprava až za roh stěny a tam se spusťte na druhý trám. Z něho skočte přes tyč na plošinu naproti. Přejděte po trámu trčící z plošiny a z něj skočte na sousední trám. Na něm se zavěste a ručkujte z něj na římsu a po římse doprava za roh až na tyč, po které se zhoupněte na dřevěnou plošinu. Prošli jste po obvodu po stěnách celou místnost, abyste se dostali nahoru. Z této plošiny vlezte nahoru, ale ještě ne do místnosti nad vámi. Počkejte si na okraji, je zde procházející se strážce. Když půjde kolem vás, tak ho shoďte dolů. Pak vylezte nahoru.

Jste v části, kde jste zachránili Kateřinu. Seběhněte schody a v chodbě pod vámi zabijte strážce. Napravo jděte nahoru po schodech. Nechoďte hned nahoru, počkejte si na dva vojáky přede dveřmi. Když se rozejdou, každý půjde opačným směrem. Tehdy vyjděte na chodbu a hned vejděte do sousedních dveří, za kterými jděte nahoru po dalších schodech. Nahoře je místnost, kde je jeden strážce u vás a druhý na terase. Abyste nebyli odhaleni, tak zabijte toho dole na dálku, zaměřte si ho, když se nebude dívat ten horní a proběhněte ke knihovně nalevo. Po poličkách s knihami vylezte nahoru a skočte doprava na terasu. Zůstaňte ještě viset pod zábradlím, když bude nad vámi voják, tak vylezte o kus výše a jeho shoďte dolů. Před oknem, kde je kontrolní bod, je ještě jeden voják, ale je zády, takže ho snadno odpravit.

Vylezte z okna na římsu pod ním, trochu níže a ručkujte doprava. Zase vylezte výše a ručkujte doprava. Vylezte na okna a stále doprava na kontrolní bod na stěně. Tím je úkol splněn.
Jedno jablko denně
(Plná synchronizace: Nikoho nezabijte)
Samozřejmě další úkol začíná automaticky po předešlém. Vylezte nahoru na terasu nad vámi. Proběhněte jí a na opačné straně přelezte zábradlí a slezte dolů. Spusťte se do otevřeného okna a vlezte dovnitř k Lukrécii. Po krátké scénce, kde je Rodrigo Borgia mrtvý. Pak seběhněte schody až dolů do podzemí u věznice. Tam bude krátká scénka s Cesarem.
Vyběhněte po schodech, vlevo nahoru po krabici na římsu na stěně, skočte z ní na visící plošinu a z ní proskákejte po trámech až nad dveře, které vám zamkl a tam vylezte nahoru do místnosti nad vámi. Nad vámi stojí hlídač, který si přímo koleduje o shození, ale kvůli bonusu jen vylezte a utíkejte od něj nahoru točitými schody na balkon. Tam vám začíná čtyřminutový odpočet na dopadení Cesare. Skočte dolů do sena.
Běžte rovně po hradbě až na její rohovou část. Tam vylezte nahoru k jeřábu, skočte na zavěšenou dřevěnou plošinu a z ní do sena dolů na ulici. Utíkejte k bazilice svatého Petra. Zvolte si ulice, nebo střechy, jako vám je lepší pro časový limit, ale jdou po vás stráže, takže na vás budou útočit tam, i tam.
Abyste mohli misi ukončit, musíte být v bazilice v anonymitě. Vzhledem nemůžete zabíjet, tak použijte na nádvoří před bazilikou dýmovnice, abyste se zbavili pronásledovatelů a utečte se schovat do sena. Když vám skončí hledanost, tak se vraťte do baziliky a orlím pohledem se zaměřte na objekt v jejím středu.
Jablko ráje
(Plná synchronizace: Neztraťte nic ze života)
Máte v rukou Jablko ráje. Můžete jej použít jako zbraň. Čím déle podržíte útok, tím širší plochu jeho účinek zabere. Když zasáhne stráže, začnou bojovat proti sobě navzájem. No použití jablka vám odebírá ze života, což není dobré a v tomto případě je i velmi špatné, neboť tím nesplníte bonus. Takže pokud chcete získat plnou synchronizaci této mise, musíte prostě utíkat. Nejlepší je utíkat k vodě, skočit do vody a plavat do části Centro. Tím splníte misi, protože úkolem je jen dostat se z Vatikánu.Demilitarizace
Zase máte v rukou jablko, což znamená, že nemůžete používat žádné zbraně. Vyběhněte na nádvoří, kde máte za cíl zabít hlavně obsahujících vojáků věrných Cesaremu. No samozřejmě zde bude i hromada dalších vojáků. Použijte na ně jablko a běhejte dokola, dokud se vám doplní život. Když držíte útok jablkem dostatečně dlouho, tak chvíli po žluté záři následuje bílá záře, která zabijte všechny, v její oblasti. Můžete si tak pomoci urychlit celý proces. Případě povolat své vrahy, ale není to nutné.

Červené před očima
Cesare chce žádat kardinály o pomoc, tak mu to překazte. Zajděte do označené oblasti a identifikujte orlím pohledem (E) svůj cíl. Sledujte kardinála, jak vejde do kolosea. Stráže u brány odrovnejte jablkem a vejděte. Po scénce jen likvidujte nepřátele jablkem, jak v předchozí misi a likvidujte hlavně ty, které máte označených jako cíle.


Všechny cesty vedou do ...
Zajděte na náměstí a v průběhu dvou minut s jablkem a spojenci pobijte Cesareho muže. Osvobodili jste Řím od Borgiovců.

Sekvence 9: Pád

Pax Romana
(Plná synchronizace: Neklesněte se životem pod pět bodů)
Porazte první skupinu nepřátel a je po celém boji. Naskočte na koně a vyrazte. Přeskočte s ním rozbitý most a pokračujte, dokud vám ho nezabijí. Pak jen doběhněte do oblasti s vojáky. Zde vás čeká boj. Kvůli bonusu si jen sledujte zdraví a nezapomeňte občas použít léky, aby vám život příliš neklesl. Probojujte se až k městu a tam nahoře ulicemi přes mnoho nepřátel. Můžete se některým bojům i vyhnout, pokud budete utíkat kolem nebo přes vojáky. Na konci je cesta blokována. Vlezte na obléhací věž a po žebřících do jeho nejvyšší části. Automaticky z něj skočíte dolů.
Opět proběhněte a probojujte část města až k dalšímu bodu, u kterého uvidíte Cesareho bojovat na hradbách. Vyběhněte po schodech k obléhací věži, po které vylezte nahoru na hradby. Pobijte pár nepřátel a proběhněte po hradbách k Cesaremu.
Cesare je silný nepřítel, takže ho třeba nakopnout a sekat a pomalu mu snižovat život. Během boje mu doběhne i posila, tak se pak zbavte nejprve rychle vojáků a pak se zas věnujte jemu. Občas naběhne scénka, v níž na něj tisknete, tak jen mačkejte útok (levé tlačítko myši), abyste mu poškodily brnění. Bojujte a dorazte ho, čímž skončíte tuto úlohu, i devátou sekvenci.


Přítomnost
Probíráte se z animus a vypadl proud, takže se do něj nemůžete vrátit. Vyběhněte po schodech a před dveřmi si prostudujte orlím zrakem čísla na stěně. Následuje scénka, v níž rozluštit kód ke dveřím, za kterými je Rajské Jablko, které jako víte z poslední Eziovy vzpomínky, je v Koloseu. Takže vyrážíte tam. Když vaši odejdou, je vám, jako Desmondem, Koloseum k dispozici.
Přeskočte dva trámy a z druhého skočte do okna naproti němu. Přejděte na trám, skočte doprava na sousední a na plošinu za ním. Pokračujte jedinou možnou trasou po této vrchní úrovni přes pár trámů a plošin. Na konci se zhoupněte po visícího lampě na trám za roh a nalevo pokračujte zase vpřed až na konec, na poslední plošinu k rozvodné skříňce elektřiny. Napravo vlezte na stěnu, kde je i symbol elektřiny, zachyťte se štěrbiny a vylezte nahoru. Nahoře na stěně se otočte, projděte po ní, skočte na kus před vámi a odtud se zhoupněte po tyči nalevo na trám. Přeskočte po dvou dalších trámech a zhoupněte po visícího lampě za roh. Tam skočte po další visící lampě a zas se zhoupněte za roh. Zde jděte rovně až k elektrickému generátoru.
Za generátorem vylezte po stěně nahoru, jak se jen dá a z horní části skočte vzad na stěnu za vámi. Tam jděte rovně přes dva trámy na stěnu za nimi. Na ní doprava a po trámu nahoru na sousední stěnu napravo. Přejděte po ní a na jejím konci se přehupněte přes dvě tyče a zachyťte se lešení. Přeručkujte vlevo přes díru ve zdi a ručkujte až nad kamennou plošinu, na kterou se spusťte. Zase vyrazte vpřed přes pár tyčí a trámů. Na posledním trámu skočte doprava a zhoupněte se dolů.
U generátoru vylezte nalevo na stěnu nahoru a skočte vzad na kovové rámy za vámi. Přeručkujte doleva a skočte vzad na plošinu. Běžte vpřed přes sloupy, skokem ze stolu na visací plošiny a jimi za plot. Tam se dopravte nahoru výtahem, přejděte trámy doprava a skočte dolů.
Dole použijte orlí zrak (E) a uvidíte nalevo i napravo symboly asasínů. Pod oběma je tlačítko, tak obě tlačítka stiskněte a zpřístupní se vám tajná chodba.

Za ní vylezte napravo na plošinu a otvorem ve zdi skočte za zavřené dveře. Z plošiny neskákejte dolů, ale skočte na stěnu naproti a zachyťte se římsy. Přeručkujte doleva na trám, na který vylezte. Přeskočte přes tři trámy a jednu tyč vpřed. Z třetího trámu skočte doprava na zamřížovaná okna, po jejichž přeručkujte doleva na poslední trám. Skočte na tyč a zhoupněte se k východu (po podlaze byste tam nevylezli).
Použijte orlí zrak (E) a opět aktivujte dva spínače na otevření tajných dveří. Vylezte na zeď naproti vám a nahoru z poslední římsy skočte vzad na trám a na stěnu za ním, po které vylezte nahoru do haly. Po scénce, v níž vpustíte dovnitř váš tým, běžte vpřed, vylezte na oltář a na kříž na něm. Skočte na plošinu, kde aktivujte páku.

Jděte doleva a po trámech proskákejte na balkon za nimi. Z balkonu skočte na tyč visící ze stropu a po visacích úchytech a dalších tyčích Proskákejte dokola a po celé místnosti na konec až na plošinu, která se sesunula ze stropu. Tam aktivujte páku a po nově vysunutých tyčích seskočte dolů k vašemu týmu. Jděte k podstavci, který se vysunul a aktivujte jej.
Přejděte ke dveřím a aktivujte je. Pokračujte do místnosti s jablkem a aktivujte podstavec uprostřed, který vysune panely. Po těch přeskakujte a musíte se vždy zhoupnout po tyčích, které vysunou další panely. Podstatné je zhoupne se alespoň po jedné tyči na každém sloupu. Když vysunete panely na všech čtyřech stranách, doskočte opět na místo, kde jste začali. Vysunou se schody, tak přejděte k jablku. Máte v ruce jablko, teď mačkejte "W" a dojdete k Lucy. Poté jí zabijete.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Jak se vám líbí hra Assassin´s Creed ???

Super Hra!!!
Ujde
Hrál(a) jsem i lepší
Uplný propadák

Komentáře

1 Tomas Tomas | 21. června 2011 v 18:04 | Reagovat

ahoj prosím vás, nacházím se už v poslední části, která je tu popsaná, ale mám problém skákat v katedrále na úchyty, které visí ze stropu, vždy skočím tím správným směrem, ale i při držení SHIFT se nezachytí, máte někdo radu jak na to?

2 Kalu Kalu | 21. července 2011 v 16:53 | Reagovat

No jestli zkáčej s takovej tech houpacek tak to staci jenom drzet pravi misitko a W nasmerovat a ,mezernikem zkaces.Pozkud jsi ale jen na tech tycich tak je dulezite vylezt co nejvis,a pak jen prv.misitko a mezernik :)

3 siska siska | E-mail | 28. července 2011 v 14:27 | Reagovat

prosimvás, nevíte jak při sbírání těch klíčů k nejlepšímu brnění se dostat do toho 5. v řadě ? je to pod úrovní terénu a nejde mi tam skočit nikudy :(

4 uber uber | 9. srpna 2011 v 12:46 | Reagovat

for siska je to jednoduché jenom stačí zrenovovat akvadukt a tím ti pak nateče voda do to stejné výšky jako je ten vchod

5 Chiyo Chiyo | 29. září 2011 v 9:44 | Reagovat

Ahoj.
Můj tým se nachází u nějakých dveří v poslední části a já nevím jak dál, skoušel jsem najít nějaký podstavec, ale nevidím tu nikde nic, poradí mi někdo jak dál ?
Nacházím se nejspíš v této části : Jděte k podstavci, který se vysunul a aktivujte jej.

6 Nub i Nub i | 2. června 2012 v 15:21 | Reagovat

potřebuju pomoct s částí jedno jablko deně přečetla sem si návod ale nejde mi se dostat za ten plot

7 Max Max | E-mail | 9. prosince 2012 v 2:48 | Reagovat

Potreboval prosimte poradit pri hledani skrytych symbolu. At prijde k jakemukoliv mistu, nebo pamatce, na ktere by ten symbol mel byl, tak se k nemu proste nedokazu dostat. Vetsinou je tak vysoko ze na nej nevysplham. :-?  :-(

8 Kája Kája | E-mail | Web | 14. března 2014 v 9:44 | Reagovat

Já jsem si vytvořil vlastní hry na android a jsem moc spokojen. Je to super.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama